Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista helpdesk 4910 PLN
Nauczyciel muzyki 3230 PLN
Nauczyciel plastyki 3930 PLN
Analityk biznesowy 5520 PLN
Geofizyk 6280 PLN
Biegły rewident 5130 PLN
Bioinżynier 5280 PLN
Celnik 6130 PLN
Kasjer walutowy 3550 PLN
Inżynier geotechnik 6530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Kiedy dogonimy wielką Brytanię pod względem wysokości płac?

17.02.2016
Średnie wynagrodzenie w Polsce w 2014 roku wyniosło w przeliczeniu 889 EUR. To prawie czterokrotnie mniej niż wyniosła przeciętna płaca w Wielkiej Brytanii, która w analizowanym okresie wyniosła 3 406 EUR brutto miesięcznie. Postanowiliśmy więc przeprowadzić analizę i sprawdzić w jakim czasie uda nam się dogonić, pod względem wysokości płac, Zjednoczone Królestwo.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce
i w Wielkiej Brytanii w 2014 roku (brutto w EUR)*

 

przeciętne wynagrodzenie w 2014 roku w EUR

Polska

889

Wielka Brytania

3 406

 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie UNECE
* przeliczone z waluty narodowej
na EUR po średniorocznym kursie z 2014 rokuZakładając, że średnioroczny wzrost wynagrodzeń w Polsce będzie wynosił stale 3% przez kolejne lata, a w Wielkiej Brytanii będzie utrzymywał się na poziomie 1,5%, płace w obu państwach wyrównają się po ponad 91 latach. Natomiast, jeżeli zarobki Polaków będą rosły w tempie 3% rocznie, a pensje Brytyjczyków będą na stałym poziomie, dogonimy ich po ponad 45 latach.

Sprawdziliśmy również jak szybko musiałyby rosnąć nasze wynagrodzenia, aby polskie i brytyjskie płace wyrównały się po 15 latach. Zakładając, że wynagrodzenia w ojczyźnie Szekspira będą rosły przeciętnie o 1,5% rocznie, nasze płace musiałyby rosnąć w tempie 11% rocznie. Przy hipotezie, że wynagrodzenia Brytyjczyków nie będą wzrastać, aby przeciętne wynagrodzenie Polaków po 15 latach wyniosło 3 400 EUR, nasze płace musiałyby rosnąć o 9,4% rocznie.

Przy jakim poziomie wzrostu wynagrodzeń w obu państwach,
po jakim czasie możliwe jest wyrównanie wynagrodzeń w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

po ponad
91 latach

po ponad
45 latach

po
15 latach

po
15 latach

wzrost płac
w Polsce

3,0%

3,0%

11,0%

9,4%

wzrost płac
w Wielkiej Brytanii

1,5%

0,0%

1,5%

0,0%

 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie UNECEPrzypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".