Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 4570 PLN
Inżynier jakości 7500 PLN
Fleet manager 5870 PLN
Tokarz w drewnie 3950 PLN
Drukarz offsetowy 4410 PLN
Technik serwisu 4100 PLN
Internal IT Auditor 9550 PLN
Dyrektor projektu 14650 PLN
Rezydent 3650 PLN
Asystent prawny 3750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak rozmawiać z pracownikami o wynagrodzeniach?

28.10.2019 Paweł Rusocki
Niezależnie od okoliczności, rozmowy o zarobkach to niewygodny temat. Dlatego też menedżerowie, pełniący rolę pośrednika między działem HR a pracownikami, przy przekazywaniu informacji o podwyżkach i premiach (lub ich braku) muszą postępować roztropnie. Słowa - klucze w tym przypadku to kontekst i komunikacja.
Autor: PayScale
Tytuł oryginalny: The Secret To Discussing Pay With Employees
Źródło: https://www.payscale.com/compensation-today/2019/09/the-secret-to-discussing-pay-with-employees


Znaczenie kontekstu przy rozmowach o wynagrodzeniach
Dlaczego kontekst jest tak ważny? 77% pracowników uważa, że decyzje płacowe są podejmowane w oparciu o niedostateczną ilość informacji. 54% najwydajniejszych pracowników uważa, że jest zbyt nisko opłacana. Połowa pracowników uważa, że jest opłacana poniżej stawki rynkowej, choć w rzeczywistości tak nie jest. Słowo - klucz w tych stwierdzeniach to „uważa”. Są to błędne założenia, gdyż pracownicy nie znają kontekstu, nie mają wystarczającej wiedzy – i na tym polega problem.

Dlaczego więc kontekst jest tak ważny?
 • Pokazanie kontekstu pomaga pracownikowi przyjąć inną perspektywę i wyjaśnia, dlaczego otrzymuje tyle ile otrzymuje.

 • Nikt nie lubi być nie doinformowanym. Sytuacja, w której pracownik zna tylko jedną liczbę, ale nie potrafi jej odnieść do całości może negatywnie odbić się na jego zaangażowaniu.

 • Ważne jest, aby menedżerowie umieli przekazać nie tylko suche liczby, ale wiedzieli co się za nimi kryje.


Wynagrodzenia są wrażliwym tematem
Wynagrodzenia są bardzo wrażliwym tematem, więc przekazywanie niepoprawnych informacji w niewłaściwy sposób może przyczynić się do utraty zaufania pracowników. Do tego dochodzą ludzkie uczucia. Dlatego menedżerowie muszą być kompetentni, by udzielić pracownikowi dokładnego wyjaśnienia. Harvard Business Review uważa nawet, że menedżerowie rozmawiając z pracownikami powinni mieć jak najwięcej danych z rynku, aby Ci byli świadomi ile tak naprawdę otrzymują.

Jakie są zagrożenia braku komunikacji?
Mówiąc najprościej, w przypadku braku informacji pracownicy wysnują własne, często błędne wnioski na temat otrzymywanego wynagrodzenia. Dyrektor generalny Payscale, Michael Metzger, podzielił się ciekawą statystyką. 35% pracowników opłacanych powyżej mediany rynkowej nie ma pojęcia, że tak faktycznie jest. W rzeczywistości uważają, że są opłacani poniżej stawki rynkowej. Oznacza to, że problem nie dotyczy samych wynagrodzeń, ale związanej z nimi komunikacji. Często istnieje ogromny rozdźwięk między rzeczywistością a tym jak ją spostrzegamy, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Jest to o tyle niebezpieczne, iż może prowadzić do odejścia pracowników w poszukiwaniu tego, co ich zdaniem jest lepsze.

3 rzeczy, o których menedżerowie muszą wiedzieć zanim zaczną rozmowę z pracownikiem
Nadszedł czas, aby wypełnić lukę między wiedzą działów HR na temat wynagrodzeń, a tym, czego pracownicy nie rozumieją – tu pojawia rola menedżera.
 • Polityka firmy dotycząca wynagrodzeń zazwyczaj jest powiązana z jej podstawowymi wartościami i celami. Menedżerowie muszą być w stanie odpowiedzieć na pytania pracowników dotyczące polityki wynagradzania, tak by przedstawić jej spójność we wszystkich obszarach.

 • Odniesienie do rynku – menedżerowie muszą zostać przeszkoleni w kwestii stawek płac, które obowiązują w firmie w porównaniu do rynku. Wyjaśnienie tego pracownikom pomaga zapanować nad retencją. Warto również wyjaśnić pracownikom następujące kwestie:

  • Jak firma ustala przedziały wynagrodzeń?

  • Jak zapewnia konkurencyjność i z kim się porównuje ustalając wynagrodzenia?

 • Podejście firmy do podwyżek, premii, awansów – Dział HR musi udzielać wskazówek nie tylko na temat sposobu omawiania wynagrodzeń z nowymi kandydatami, ale także z tymi już zatrudnionymi. Sukcesem bowiem jest nie samo przyciągnięcie do firmy utalentowanych pracowników, ale przede wszystkim ich utrzymanie. Dlatego też należy umiejętnie im przedstawić możliwości podwyżki, awansu, otrzymania premii czy rozwoju zawodowego. Jednocześnie warto rozdzielić rozmowy na temat płac i wydajności pracownika.


 • Prawda o wynagrodzeniu i zaangażowaniu pracowników
  Ostatnie badania wskazują, iż podczas poszukiwania nowej pracy wynagrodzenie jest tylko jednym z wielu elementów, na które zwracają uwagę. Coraz większe znaczenie ma również możliwość nauki i rozwoju, a także poczucie celu i znaczenia wykonywanej pracy. Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie nie jest ważne lub że pracownicy są gotowi pracować za mniej. Oznacza to, że tylko wtedy, gdy są uczciwie wynagradzani i czują się doceniani, bardziej zwracają uwagę na czynniki pozapłacowe. Harvard Business Review dodaje, że wynagrodzenie jest kluczowym elementem zaangażowania, ponieważ nie jest tylko liczbą. Jest miarą odzwierciedlającą uznanie firmy dla pracownika.

  Relacja między płacami a kulturą organizacyjną
  Każdy członek organizacji – od pracowników szeregowych po dyrektora generalnego – jest odpowiedzialny za wcielanie kultury organizacyjnej i wartości firmy w życie. Każdy pracownik powinien więc rozumieć politykę płacową, ponieważ jest ona częścią kultury organizacyjnej firmy.

  Paweł Rusocki
  Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
  Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

  Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".