Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Tester manualny 5840 PLN
Kontroler jakości 5610 PLN
Menedżer produktu 11000 PLN
Nauczyciel religii 6200 PLN
Kontroler finansowy 10870 PLN
Tokarz w drewnie 5510 PLN
PHP developer 8720 PLN
HR biznes partner 9570 PLN
Intendent 4070 PLN
Operator kamery 6100 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiano w firmach o różnej wielkości w 2023 roku?

05.02.2024 Patrycja Paszcza
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, w 2023 roku uczestniczyło 80 290 osób. 75% uczestników mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 74% ma wykształcenie wyższe, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych. W artykule przedstawiono miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto.

Mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach różnej wielkości


W badaniu wyróżniono pięć grup przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże i wielkie firmy. Największa różnica w medianach wynagrodzeń zauważalna jest między mikro, a małymi przedsiębiorstwami. W małych firmach płace są około 16% wyższe, od firm zatrudniających do 9 pracowników.

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w 2023 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

liczba zatrudnionych

procent próby badania

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

mikroprzedsiębiorstwa

1–9

8%

4 503

5 600

7 215

małe firmy

10–49

17%

5 000

6 490

8 758

średnie firmy

50–249

26%

5 456

7 100

10 000

duże firmy

250–999

22%

5 749

7 584

10 950

wielkie firmy

1000 i więcej

27%

6 000

8 140

12 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku


Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na Twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.


Wynagrodzenia w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


Na wykresie poniżej przedstawiono różnice w wysokości płac w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i różnym pochodzeniu kapitału. Zauważalnie wyższe wynagrodzenie było oferowane w firmach zagranicznych. Poza wielkimi przedsiębiorstwami, mediany w firmach o kapitale zagranicznym są na podobnym poziomie. Mediana wynagrodzeń w mikroprzedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego była o 3 121 PLN niższa od mediany w firmach zagranicznych. Jak widać na wykresie nr 1 im większa firma, tym mniejsze różnice w zarobkach między firmami polskimi i zagranicznymi.

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości z kapitałem polskim lub zagranicznym w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuZarobki w wybranych branżach


Na wykresie 2 zaprezentowano jak wielkość firmy wpływa na wynagrodzenia w wybranych branżach. Spośród wszystkich kategorii wielkości przedsiębiorstw, najwyżej wynagradzano pracowników firm z branży technologii informatycznych. Mediana wynagrodzeń w tej branży, w małych przedsiębiorstwach wynosiła 8 000 PLN i była wyższa m.in. od median średnich firm handlowych (6 800 PLN), budowlanych (7 600 PLN) czy reklamowych (7 118 PLN). Najmniejsze różnice ze względu na wielkość firmy widać w branży handlowej. Szczególnie mediany płac w wielkich, dużych i średnich przedsiębiorstwach są na podobnym poziomie (różnica 500 PLN).

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości z wybranych branż w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Stawki na poszczególnych stanowiskach również są zróżnicowane w firmach o różnej wielkości. Na wykresie nr 3 przedstawiono mediany płac dla kilku stanowisk specjalistycznych z wybranych pionów. Wśród nich, w wielkich firmach najwięcej zarabiali specjaliści ds. marketingu (7 500 PLN). W dużych firmach natomiast najwyżej opłacani byli specjaliści ds. sprzedaży (7 000 PLN). W średnich i mikro firmach ponownie wysoko opłacane jest stanowisko ds. marketingu (kolejno 6 652 PLN i 5 970 PLN). W małych firmach wyróżniają się specjaliści ds. logistyki (6 500 PLN). Najmniejsze różnice w medianach wynagrodzeń, w firmach różnej wielkości są na stanowisku specjalisty ds. administracji. Specjalista ten zarabia około 10% mniej w mikroprzedsiębiorstwach niż w wielkich firmach, natomiast specjalista ds. logistyki zarabia już około 30% mniej.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w firmach różnej wielkości w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 roku
Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Patrycja Paszcza
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".