Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Logistics Specialist 4236 PLN
Nauczyciel muzyki 3251 PLN
Sędzia 10990 PLN
Malarz budowlany 2753 PLN
Dyspozytor 4025 PLN
Koordynator serwisu 6362 PLN
Instruktor fitness 3165 PLN
Pilarz 2528 PLN
Inspektor sanitarny 3297 PLN
Trakorzysta 2629 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiały kobiety w pierwszym roku pracy w 2019 roku?

21.07.2020 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku uczestniczyło 4 319 kobiet posiadających maksymalnie roczny staż pracy. Zdecydowaną większość (70%) stanowiły kobiety w wieku 18-25 lat. Najczęściej posiadanym wykształceniem było wyższe magisterskie (30%), średnie pomaturalne oraz wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie) – po 24%.
Mediana wynagrodzeń kobiet w pierwszym roku pracy wyniosła 3 300 PLN, a 25% zarabiało poniżej 2 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kobiet w pierwszym roku pracy w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w branży technologii informatycznych oraz bankowości. Najniższe płace otrzymywały zatrudnione w sektorze publicznym.

. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku
pracy w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPorównując płace kobiet z maksymalnie rocznym stażem pracy w poszczególnych województwach, można zauważyć, iż najwyżej opłacano je w województwie mazowieckim (3 800 PLN). Na drugim miejscu ex aequo znalazły się województwa dolnośląskie i małopolskie – 3 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku pracy
w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuKobiety w pierwszym roku pracy wyższe pensje otrzymywały w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku pracy w firmach z przewagą
kapitału polskiego i zagranicznego w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione w największych podmiotach liczących co najmniej 250 pracowników. Płace powyżej 3 000 PLN otrzymywały także zatrudnione w firmach liczących od 10 do 49 pracowników. Najniższe pensje otrzymywały kobiety pracujące w podmiotach liczących maksymalnie 9 osób.

Mediany wynagrodzeń całkowitych kobiet w pierwszym roku pracy w firmach
różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNa koniec porównano wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku na pięciu najczęściej wskazywanych stanowiskach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały kobiety zatrudnione na stanowisku księgowej. Było to również jedyne stanowisko, na którym mediana wynagrodzenia przekroczyła 3 500 PLN.

Wynagrodzenia kobiet w pierwszym roku pracy na pięciu najpopularniejszych
stanowiskach w 2019 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

księgowa

2 781 PLN

3 500 PLN

4 278 PLN

asystent do spraw księgowości

2 350 PLN

2 958 PLN

3 548 PLN

referent (administracja państwowa)

2 500 PLN

2 900 PLN

3 300 PLN

pracownik administracyjny

2 500 PLN

2 870 PLN

3 500 PLN

sprzedawca

2 392 PLN

2 593 PLN

3 000 PLN

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]