Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiali przewodniczący rad nadzorczych w 2013 roku?

19.01.2015 Marcin Niedużak
Artykuł powstał na podstawie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim analizy na temat zarobków przewodniczących rad nadzorczych spółek giełdowych. Mediana rocznych wynagrodzeń tych osób w firmach notowanych w ramach indeksu WIG20 wyniosła 150 000 PLN, a w ramach indeksu sWIG80 - 90 000 PLN. W artykule zaprezentowano wynagrodzenia szefów RN w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i o różnych przychodach. Podano także ranking firm, które w 2013 roku wypłaciły przewodniczącym RN najwyższe pensje. Artykuł zawiera 2 wykresy i 2 tabele.
Artykuł zawiera informacje o rocznych wynagrodzeniach 261 przewodniczących rad nadzorczych spółek giełdowych i został przygotowany w oparciu o raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”.

Dane ogólne


Przewodniczący rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku zarabiali znacznie więcej od pozostałych członków rad nadzorczych. Mediana płac szefów RN wyniosła 57 000 PLN. Co więcej 25% przewodniczących zagrabiło powyżej 137 000 PLN.

Całkowite roczne wynagrodzenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach należących do różnych indeksów giełdowych
w 2013 roku (w PLN)

indeks

próba

25% zarabiało

poniżej

mediana

25% zarabiało

powyżej

WIG20

16

62 727

150 000

192 000

mWIG40

26

68 929

120 000

155 000

sWIG80

50

49 000

90 000

240 000

pozostałe spółki

169

16 000

38 700

83 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014W 2013 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali przewodniczący rad nadzorczych spółek należących do indeksu WIG20. Mediana ich rocznych płac wynosiła 150 000 PLN. O 20% mniej zarabiali przewodniczący RN spółek notowanych w ramach indeksu mWIG40, a o 40% mniej przewodniczących firm z indeksu sWIG80. Połowa szefów rad nadzorczych pozostałych spółek notowanych na GPW w 2013 roku zarabiała poniżej 38 700 PLN.

Wynagrodzenia w spółkach o różnej wielkości przychodów


Jak wynika z raportu, w 2013 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali przewodniczący rad nadzorczych w spółkach o przychodach przekraczających 1 500 mln PLN. Mediana ich rocznych płac wynosiła 139 716 PLN. Połowa przewodniczących w spółkach o przychodach od 500 mln PLN do 1 499,9 mln PLN zarabiała powyżej 99 000 PLN. W spółkach o przychodach od 80 mln PLN do 199,9 mln PLN medina wynagrodzeń przewodniczących wynosiła 48 000 PLN, zaś w tych, w których przychody nie przekroczyły 80 mln PLN – 18 000 PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń brutto przewodniczących rad nadzorczych
w spółkach o różnej wielkości przychodów w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości zatrudnienia


W 2013 roku mediana wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych w największych spółkach, w których pracowało 5 000 i więcej osób wynosiła 156 000 PLN. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 750 do 1 999 osób mediana wynagrodzeń wyniosła 84 000 PLN, zaś w spółkach, w których pracowało od 250 do 749 osób – 46 400 PLN. W przedsiębiorstwach, w których zatrudnienie nie przekroczyło 250 osób wynagrodzenia przewodniczących były najniższe. Połowa przewodniczących RN tych firm zarabiała poniżej 25 000 PLN rocznie.

Mediana rocznych wynagrodzeń brutto przewodniczących rad nadzorczych
w spółkach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Rankingi wynagrodzeń


W raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku” zaprezentowano m.in. wynagrodzenia 20 najlepiej opłacanych przewodniczących rad nadzorczych. Spośród wszystkich firm notowanych na GPW w 2013 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymał przewodniczący rady nadzorczej firmy Robyg SA (3 552 000 PLN). O ponad 1,5 mln PLN mniej zarobił przewodniczący RN spółki budowlanej BPG SA w upadłości układowej. W 2013 roku płace wynoszące powyżej 1 mln PLN uzyskali jeszcze przewodniczący rady nadzorczej spółki Wistil SA i firmy informatycznej Comarch SA.

Ranking firm, które w 2013 roku wypłaciły
przewodniczącym rad nadzorczych najwyższe wynagrodzenia (w PLN)

nazwa firmy

wynagrodzenie całkowite

czy przewodniczący

pracował cały rok?

Robyg SA

3 552 000

tak

PBG SA w upadłości układowej

2 029 000

tak

Wistil SA

1 087 022

tak

Comarch SA

1 084 039

tak

Rovese SA

960 000

tak

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014O raporcie


Raport "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku" ukazuje się po raz czwarty. Analizie poddano roczne wynagrodzenia 1 411 osób. Raport składa się z pięciu części:

Część I zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych. Zarobki przedstawiono zachowując podział na płace w spółkach z indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz pozostałych spółkach. Ponadto zaprezentowano dane o wynagrodzeniach w odniesieniu do pełnionych funkcji w radzie.

W części II zaprezentowano wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zysku netto, wielkości aktywów oraz zatrudnienia.

Część III zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych w spółkach o różnym poziomie akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float).

W części IV przedstawiono informacje o funkcjonowaniu w radach nadzorczych komitetów ds. wynagrodzeń.

Część V zawiera rankingi wynagrodzeń przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych otrzymujących najwyższe wynagrodzenie.

Marcin Niedużak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".