Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6600 PLN
Inżynier produkcji 8180 PLN
Inżynier procesu 6270 PLN
Asystent handlowy 4950 PLN
Technik obiektu 6530 PLN
Java developer 11400 PLN
Spedytor morski 7850 PLN
Brukarz 5280 PLN
IT project manager 14400 PLN
Monter bram 6040 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiali kasjerzy w 2019 roku?

14.04.2020 Dominik Czesak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 600 osób pracujących na stanowisku kasjera. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły kobiety: 472. Mężczyzn w badaniu uczestniczyło 128. Mediana wynagrodzenia wśród kasjerów wyniosła 2 802 PLN. Luka płacowa w tym przypadku równa była 3%.

Wynagrodzenie całkowite kasjerów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Poznaj stawki płac na stanowiskach w wybranych działach!

dowiedz się więcejNajwyższe wynagrodzenie otrzymywali kasjerzy w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 200 PLN. Najmniej zarabiali kasjerzy z województwa lubelskiego: 2 500 PLN. Kasjerzy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego zarabiali najbliżej mediany ogólnopolskiej, odpowiednio: 2 800 i 2 801 PLN. Sprzedawcy z województwa śląskiego zarabiali 2 690 PLN brutto.

Mediana wynagrodzeń w różnych województwach (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że wykształcenie ma niewielki wpływ na wynagrodzenia kasjerów. Różnica pomiędzy kasjerem zatrudnionych w przedsiębiorstwie o przewadze kapitału polskiego z wykształceniem zawodowym a kasjerem pracującym w firmie o tym samym kapitale, ale wykształceniu wyższym zawodowym wynosi 125 PLN. Najwięcej sprzedawcy zarabiają w przedsiębiorstwach o przewadze kapitału zagranicznego oraz o wykształceniu wyższym zawodowym. mediana zarobków takich kasjerów w 2019 wyniosła 3 200 PLN brutto.

Mediana wynagrodzeń kasjerów o różnym wykształceniu
pracujących w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


W badaniu zapytaliśmy kasjerów czy są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia. Ponad 75% respondentów odpowiedziała negatywnie. Aż 31% osób podkreśliło, że zdecydowanie nie jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby zdecydowanie zadowolone ze swojej pensji.

Czy jesteś zadowolony/a ze swojego wynagrodzenia (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".