Artykuły

Ile zarabiali kasjerzy w 2019 roku?

14.04.2020 Dominik Czesak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 600 osób pracujących na stanowisku kasjera. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły kobiety: 472. Mężczyzn w badaniu uczestniczyło 128. Mediana wynagrodzenia wśród kasjerów wyniosła 2 802 PLN. Luka płacowa w tym przypadku równa była 3%.

Wynagrodzenie całkowite kasjerów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Poznaj stawki płac na stanowiskach w wybranych działach!

dowiedz się więcejNajwyższe wynagrodzenie otrzymywali kasjerzy w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 200 PLN. Najmniej zarabiali kasjerzy z województwa lubelskiego: 2 500 PLN. Kasjerzy z województw dolnośląskiego i wielkopolskiego zarabiali najbliżej mediany ogólnopolskiej, odpowiednio: 2 800 i 2 801 PLN. Sprzedawcy z województwa śląskiego zarabiali 2 690 PLN brutto.

Mediana wynagrodzeń w różnych województwach (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że wykształcenie ma niewielki wpływ na wynagrodzenia kasjerów. Różnica pomiędzy kasjerem zatrudnionych w przedsiębiorstwie o przewadze kapitału polskiego z wykształceniem zawodowym a kasjerem pracującym w firmie o tym samym kapitale, ale wykształceniu wyższym zawodowym wynosi 125 PLN. Najwięcej sprzedawcy zarabiają w przedsiębiorstwach o przewadze kapitału zagranicznego oraz o wykształceniu wyższym zawodowym. mediana zarobków takich kasjerów w 2019 wyniosła 3 200 PLN brutto.

Mediana wynagrodzeń kasjerów o różnym wykształceniu
pracujących w przedsiębiorstwach o różnym kapitale (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


W badaniu zapytaliśmy kasjerów czy są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia. Ponad 75% respondentów odpowiedziała negatywnie. Aż 31% osób podkreśliło, że zdecydowanie nie jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby zdecydowanie zadowolone ze swojej pensji.

Czy jesteś zadowolony/a ze swojego wynagrodzenia (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".