Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator produkcji 4490 PLN
Brand manager 8920 PLN
Menedżer produktu 6990 PLN
Psycholog 5040 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Drukarz 4410 PLN
Monter okien 3940 PLN
Dyrektor biblioteki 4800 PLN
IT Quality Assurance 5380 PLN
Projektant wnętrz 4430 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiał magazynier w 2019 roku?

21.07.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 2 034 osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera. Wśród ankietowanych znalazło się niespełna 200 kobiet, a zdecydowaną większość (90%) stanowili mężczyźni. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki magazynierów w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na ich wysokość.
Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku w 2019 roku wyniosła 3 500 PLN brutto. Wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa wśród magazynierów wyniosła 8,5%, co przełożyło się na 300 PLN różnicy w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie całkowite magazynierów w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wynagrodzenia magazynierów w poszczególnych województwach. Najwyższe wynagrodzenia występowały na Mazowszu, najniższe w województwie lubelskim. Warto dodać, iż we wszystkich województwach wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 3 000 – 4 000 PLN, a różnica między najniższymi a najwyższymi wynagrodzeniami wyniosła niespełna 20%.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów
w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków magazynierów w województwie mazowieckim?
Przyjrzyjmy się zatem, jak w 2019 roku kształtowały się zarobki najwyżej opłacanych magazynierów, zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Staż pracy
Wynagrodzenia magazynierów z województwa mazowieckiego rosły wraz ze stażem pracy. Płace najbardziej doświadczonych były ponad 15% wyższe od magazynierów z 3 letnim stażem pracy. Warto dodać, iż płace magazynierów z województwa mazowieckiego były wyższe od pozostałych regionów Polski co najmniej o 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuKapitał firmy i szczebel zarządzania
Porównano także wynagrodzenia magazynierów na dwóch poziomach zarządzania (pracownik szeregowy i brygadzista/mistrz), uwzględniając jednocześnie kapitał firmy. W przypadku danych z województwa mazowieckiego niezależnie od poziomu zarządzania wyższe pensje oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego. W przypadku pracowników szeregowych różnica wyniosła 300 PLN, podczas gdy wśród brygadzistów było to niemal dwa razy więcej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".