Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiał magazynier w 2019 roku?

21.07.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 2 034 osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera. Wśród ankietowanych znalazło się niespełna 200 kobiet, a zdecydowaną większość (90%) stanowili mężczyźni. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki magazynierów w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na ich wysokość.
Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku w 2019 roku wyniosła 3 500 PLN brutto. Wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa wśród magazynierów wyniosła 8,5%, co przełożyło się na 300 PLN różnicy w wynagrodzeniach.

Wynagrodzenie całkowite magazynierów w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wynagrodzenia magazynierów w poszczególnych województwach. Najwyższe wynagrodzenia występowały na Mazowszu, najniższe w województwie lubelskim. Warto dodać, iż we wszystkich województwach wynagrodzenia kształtowały się na poziomie 3 000 – 4 000 PLN, a różnica między najniższymi a najwyższymi wynagrodzeniami wyniosła niespełna 20%.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów
w województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków magazynierów w województwie mazowieckim?
Przyjrzyjmy się zatem, jak w 2019 roku kształtowały się zarobki najwyżej opłacanych magazynierów, zatrudnionych w województwie mazowieckim.

Staż pracy
Wynagrodzenia magazynierów z województwa mazowieckiego rosły wraz ze stażem pracy. Płace najbardziej doświadczonych były ponad 15% wyższe od magazynierów z 3 letnim stażem pracy. Warto dodać, iż płace magazynierów z województwa mazowieckiego były wyższe od pozostałych regionów Polski co najmniej o 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów z różnym stażem pracy,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuKapitał firmy i szczebel zarządzania
Porównano także wynagrodzenia magazynierów na dwóch poziomach zarządzania (pracownik szeregowy i brygadzista/mistrz), uwzględniając jednocześnie kapitał firmy. W przypadku danych z województwa mazowieckiego niezależnie od poziomu zarządzania wyższe pensje oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego. W przypadku pracowników szeregowych różnica wyniosła 300 PLN, podczas gdy wśród brygadzistów było to niemal dwa razy więcej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów,
pracujących w województwie mazowieckim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".