Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor kontrolingu 21500 PLN
Frezer drewna 5810 PLN
Kierownik drogerii 5980 PLN
Sprzedawczyni 4750 PLN
Księgowy 7530 PLN
Aparatowy procesu 5860 PLN
Monter okien 5280 PLN
Doradca klienta VIP 8150 PLN
Ustawiacz maszyn 6140 PLN
Korektor tekstu 5200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają sprzedawcy w sklepach?

06.10.2014 Sylwia Radzięta
Ogólne dane statystyczne na temat płac w handlu nie dają informacji o zarobkach najliczniejszej wśród handlowców grupy pracowników – czyli sprzedawców i kasjerów. Korzystając z badania wynagrodzeń według zawodów, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny, portal wynagrodzenia.pl przeanalizował te płace. Baza pochodzi z opublikowanego w 2014 roku badania przeprowadzonego w październiku 2012 roku i zawiera dane z firm zatrudniających powyżej 9 osób.

W 2012 roku średnia płaca w handlu wynosiła 3 345 PLN. Było to niewiele mniej niż przeciętne wynagrodzenie w kraju – 3 522 PLN. Sprzedawcy i kasjerzy osiągali jednak zarobki znacznie niższe od średniej. Nawet wynagrodzenie 10% najlepiej zarabiających w tej grupie nie przekroczyło średniej dla Polski.


Ile zarabiają sprzedawcy i kasjerzy?


W 2012 roku sprzedawca pracował w miesiącu przeciętnie 185 godzin. Średnia pensja dla tej grupy wyniosła 2 126 PLN, a mediana 1 916 PLN, co oznacza, że większość zarabiała poniżej przeciętnej. Wynagrodzenie 10% osób nie przekraczało 1 500 PLN – czyli najniższej krajowej w 2012 roku. A pensje 75% grupy nie przekraczały 2 387 PLN.

Wynagrodzenie sprzedawców i kasjerów w 2012 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNadgodziny to standard?


W 2012 roku, zdaniem GUS, zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców i kasjerów sklepowych było ponad 422 tysiące osób. Spośród tej grupy 12% pracowało w godzinach nadliczbowych. Średnia pensja godzinowa za dodatkowy czas pracy wyniosła 16,50 PLN, a za godzinę w normalnym wymiarze pracy, bez uwzględnienia dodatków – 9,5 PLN. Trzeba tu zaznaczyć, że na mocy Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach nie może być niższe niż 150% zwykłej stawki dla danego pracownika.
Do pensji podstawowej 88% zatrudnionych dostawało dodatek za pracę zmianową. Średnio było to 27 PLN w skali miesiąca. W przypadku 78% osób pensja zasadnicza zwiększona była dodatkowo o średnio 150 PLN premii regulaminowej rocznie.
Dziewięciu na dziesięciu pracowników otrzymywało benefity pozafinansowe, przeciętnie w wysokości 429 PLN na rok.

Kobiety kontra mężczyźni


Chociaż coraz częściej mówi się o zapobieganiu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, dalej jest to bardzo powszechne zjawisko. Sprzedawcy płci męskiej zarabiali ponad 17% więcej, niż kobiety. Natomiast jeśli chodzi o liczebność, kobiet było zdecydowanie więcej. Na 1 zatrudnionego mężczyznę, przypadało 5 sprzedawczyń.

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSW województwie łódzkim płace sprzedawców wyższe niż w dolnośląskim


Nie dziwi fakt, że najwyższe zarobki oferowano pracownikom w województwie mazowieckim. Tam co drugi sprzedawca zarabiał ponad 2 128 PLN, o 11% więcej od mediany krajowej (1 916 PLN). Co dziesiąty najlepiej zarabiający tam kasjer miał wynagrodzenie miesięczne przekraczające 3 205 PLN. Tylko w trzech województwach – mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, mediany zarobków były wyższe, niż wynosiła mediana dla kraju. Co ciekawe, średnia (na którą większy niż na medianę wpływ mają niewielkie liczebnie grupy o wysokich płacach) dla województwa łódzkiego (2 427 PLN), była najwyższa spośród wszystkich województw. Na drugim biegunie znalazły się województwa: podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie zarobki zdecydowanej większości nie były wyższe od 1 700 PLN.

Zarobki sprzedawców w poszczególnych województwach

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNajstarsi sprzedawcy zarabiają najmniej


Najwięcej zatrudnionych sprzedawców miało od 25 do 34 lat. Najwięcej zarabiały osoby w wieku przedemerytalnym oraz właśnie ta najliczniejsza grupa sprzedawców w wieku 25-34 lata.

Wynagrodzenia sprzedawców w różnym wieku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSWyższy staż to wyższe zarobki?


Osoby zaczynające pracę zarabiały średnio 1 989 PLN, a mediana ich płac wyniosła 1 800 PLN. Różnica między średnią, a medianą wynika stąd, że na średnią płacę większy wpływ mają wysokie zarobki niewielu przedstawicieli danej grupy. Najwięcej sprzedawców w 2012 roku stanowiły osoby ze stażem pracy przekraczającym 16 lat – 27%. Wynagrodzenie przeciętne tych osób wyniosło 2 127 PLN, podczas gdy co drugi pracownik zarabiał powyżej 1 946 PLN (mediana).

Wynagrodzenie sprzedawców o różnym stażu pracy

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSRodzaje umów


Najpopularniejszą formą umowy, jaką zawierali z pracodawcą sprzedawcy i kasjerzy, były umowy na czas nieokreślony (50%) i określony (47%). Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników wyniosło w 2012 roku odpowiednio 2 220 PLN oraz 2 034 PLN, podczas gdy w przypadku pozostałych średnia nie przekroczyła 2 tys. PLN.

Wysokość wynagrodzenia dla osób z różnymi rodzajami umów

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSZarobki sprzedawców z różnym wykształceniem


Bez wątpienia, najliczniejszą grupę sprzedawców tworzą osoby, które ukończyły szkołę zawodową lub technikum. Zasadniczo też te osoby zarabiają najmniej. Osoby z tytułem magistra i absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata stanowią 13% sprzedawców. Średnie wynagrodzenie magistrów wynosiło 2 558 PLN, a mediana była niższa o ponad 350 PLN. W przypadku osób z licencjatem, zarobki połowy przekraczały 2 342 PLN.

Wysokość wynagrodzenia sprzedawców o różnym wykształceniu

wykształcenie

próba

mediana

średnia

co najmniej wyższe z tytułem magistra

24 165

2 206

2 558

wyższe z tytułem inżyniera, licencjata,

dyplomowanego ekonomisty

lub równorzędnym

31 237

2 342

2 517

policealne

29 086

1 976

2 237

technikum

123 486

1 884

2 091

średnie ogólnokształcące

80 265

1 891

2 086

zasadnicze zawodowe

114 755

1 828

1 976

podstawowe i niepełne podstawowe

17 053

1 938

2 032

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".