Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają sprzedawcy w sklepach?

06.10.2014 Sylwia Radzięta
Ogólne dane statystyczne na temat płac w handlu nie dają informacji o zarobkach najliczniejszej wśród handlowców grupy pracowników – czyli sprzedawców i kasjerów. Korzystając z badania wynagrodzeń według zawodów, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny, portal wynagrodzenia.pl przeanalizował te płace. Baza pochodzi z opublikowanego w 2014 roku badania przeprowadzonego w październiku 2012 roku i zawiera dane z firm zatrudniających powyżej 9 osób.

W 2012 roku średnia płaca w handlu wynosiła 3 345 PLN. Było to niewiele mniej niż przeciętne wynagrodzenie w kraju – 3 522 PLN. Sprzedawcy i kasjerzy osiągali jednak zarobki znacznie niższe od średniej. Nawet wynagrodzenie 10% najlepiej zarabiających w tej grupie nie przekroczyło średniej dla Polski.


Ile zarabiają sprzedawcy i kasjerzy?


W 2012 roku sprzedawca pracował w miesiącu przeciętnie 185 godzin. Średnia pensja dla tej grupy wyniosła 2 126 PLN, a mediana 1 916 PLN, co oznacza, że większość zarabiała poniżej przeciętnej. Wynagrodzenie 10% osób nie przekraczało 1 500 PLN – czyli najniższej krajowej w 2012 roku. A pensje 75% grupy nie przekraczały 2 387 PLN.

Wynagrodzenie sprzedawców i kasjerów w 2012 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNadgodziny to standard?


W 2012 roku, zdaniem GUS, zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców i kasjerów sklepowych było ponad 422 tysiące osób. Spośród tej grupy 12% pracowało w godzinach nadliczbowych. Średnia pensja godzinowa za dodatkowy czas pracy wyniosła 16,50 PLN, a za godzinę w normalnym wymiarze pracy, bez uwzględnienia dodatków – 9,5 PLN. Trzeba tu zaznaczyć, że na mocy Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach nie może być niższe niż 150% zwykłej stawki dla danego pracownika.
Do pensji podstawowej 88% zatrudnionych dostawało dodatek za pracę zmianową. Średnio było to 27 PLN w skali miesiąca. W przypadku 78% osób pensja zasadnicza zwiększona była dodatkowo o średnio 150 PLN premii regulaminowej rocznie.
Dziewięciu na dziesięciu pracowników otrzymywało benefity pozafinansowe, przeciętnie w wysokości 429 PLN na rok.

Kobiety kontra mężczyźni


Chociaż coraz częściej mówi się o zapobieganiu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, dalej jest to bardzo powszechne zjawisko. Sprzedawcy płci męskiej zarabiali ponad 17% więcej, niż kobiety. Natomiast jeśli chodzi o liczebność, kobiet było zdecydowanie więcej. Na 1 zatrudnionego mężczyznę, przypadało 5 sprzedawczyń.

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSW województwie łódzkim płace sprzedawców wyższe niż w dolnośląskim


Nie dziwi fakt, że najwyższe zarobki oferowano pracownikom w województwie mazowieckim. Tam co drugi sprzedawca zarabiał ponad 2 128 PLN, o 11% więcej od mediany krajowej (1 916 PLN). Co dziesiąty najlepiej zarabiający tam kasjer miał wynagrodzenie miesięczne przekraczające 3 205 PLN. Tylko w trzech województwach – mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim, mediany zarobków były wyższe, niż wynosiła mediana dla kraju. Co ciekawe, średnia (na którą większy niż na medianę wpływ mają niewielkie liczebnie grupy o wysokich płacach) dla województwa łódzkiego (2 427 PLN), była najwyższa spośród wszystkich województw. Na drugim biegunie znalazły się województwa: podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie, gdzie zarobki zdecydowanej większości nie były wyższe od 1 700 PLN.

Zarobki sprzedawców w poszczególnych województwach

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSNajstarsi sprzedawcy zarabiają najmniej


Najwięcej zatrudnionych sprzedawców miało od 25 do 34 lat. Najwięcej zarabiały osoby w wieku przedemerytalnym oraz właśnie ta najliczniejsza grupa sprzedawców w wieku 25-34 lata.

Wynagrodzenia sprzedawców w różnym wieku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSWyższy staż to wyższe zarobki?


Osoby zaczynające pracę zarabiały średnio 1 989 PLN, a mediana ich płac wyniosła 1 800 PLN. Różnica między średnią, a medianą wynika stąd, że na średnią płacę większy wpływ mają wysokie zarobki niewielu przedstawicieli danej grupy. Najwięcej sprzedawców w 2012 roku stanowiły osoby ze stażem pracy przekraczającym 16 lat – 27%. Wynagrodzenie przeciętne tych osób wyniosło 2 127 PLN, podczas gdy co drugi pracownik zarabiał powyżej 1 946 PLN (mediana).

Wynagrodzenie sprzedawców o różnym stażu pracy

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSRodzaje umów


Najpopularniejszą formą umowy, jaką zawierali z pracodawcą sprzedawcy i kasjerzy, były umowy na czas nieokreślony (50%) i określony (47%). Przeciętne wynagrodzenie tych pracowników wyniosło w 2012 roku odpowiednio 2 220 PLN oraz 2 034 PLN, podczas gdy w przypadku pozostałych średnia nie przekroczyła 2 tys. PLN.

Wysokość wynagrodzenia dla osób z różnymi rodzajami umów

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSZarobki sprzedawców z różnym wykształceniem


Bez wątpienia, najliczniejszą grupę sprzedawców tworzą osoby, które ukończyły szkołę zawodową lub technikum. Zasadniczo też te osoby zarabiają najmniej. Osoby z tytułem magistra i absolwenci z tytułem inżyniera lub licencjata stanowią 13% sprzedawców. Średnie wynagrodzenie magistrów wynosiło 2 558 PLN, a mediana była niższa o ponad 350 PLN. W przypadku osób z licencjatem, zarobki połowy przekraczały 2 342 PLN.

Wysokość wynagrodzenia sprzedawców o różnym wykształceniu

wykształcenie

próba

mediana

średnia

co najmniej wyższe z tytułem magistra

24 165

2 206

2 558

wyższe z tytułem inżyniera, licencjata,

dyplomowanego ekonomisty

lub równorzędnym

31 237

2 342

2 517

policealne

29 086

1 976

2 237

technikum

123 486

1 884

2 091

średnie ogólnokształcące

80 265

1 891

2 086

zasadnicze zawodowe

114 755

1 828

1 976

podstawowe i niepełne podstawowe

17 053

1 938

2 032

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS

Sylwia Radzięta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".