Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają pracownicy branży motoryzacyjnej?

18.05.2020 Paweł Rusocki
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 855 osób zatrudnionych w branży motoryzacyjnej. Ankietę wypełniło 2 230 mężczyzn i 625 kobiet. W niniejszym artykule prezentujemy zarobki pracowników tej branży, jednocześnie prezentując czynniki je różnicujące.

Wynagrodzenie całkowite pracowników
branży motoryzacyjnej w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia, mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników branży motoryzacyjnej w wybranych województwach. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w województwie małopolskim. Płace w tym województwie były o ponad 2 500 PLN wyższe niż w lubelskim.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników
branży motoryzacyjnej w wybranych województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
Dane płacowe 2020
Potrzebujesz najnowszych danych płacowych?
Sprawdź dla jakich branż mamy dane!

dowiedz się więcejJakie czynniki różnicują wynagrodzenia pracowników branży motoryzacyjnej w województwie małopolskim?


Jak pokazują powyższe dane najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w województwie małopolskim. Warto zatem przyjrzeć jakie czynniki różnicują ich wynagrodzenia.

Poziom zarządzania i kapitał firmy
Wynagrodzenia pracowników zmieniały się na różnych poziomach zatrudnienia zarówno w województwie małopolskim jak i w skali ogólnopolskiej. Największe różnice występowały na wyższych poziomach zatrudnienia. Starszy specjalista zarabiał co najmniej 40% więcej od zatrudnionych na stanowisku specjalisty. Dodatkowo niezależnie od lokalizacji oraz poziomu zarządzania wyższe płace oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego. W tym przypadku największe różnice również występowały na najwyższym poziomie hierarchii organizacyjnej (22%).

Mediana wynagrodzenia pracowników branży motoryzacyjnej na różnych
poziomach zarządzania w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuStaż pracy
Wynagrodzenia pracowników branży motoryzacyjnej z województwa mazowieckiego rosły wraz ze stażem pracy. Płace pracowników z co najmniej 9 letnim stażem pracy były ponad dwukrotnie wyższe od zarobków najmniej doświadczonych. Dodatkowo niezależnie od posiadanego stażu pracy wynagrodzenia w województwie małopolskim były wyższe od płac ogólnopolskich. Największe różnice występowały wśród najbardziej doświadczonych.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników branży motoryzacyjnej
z różnym stażem pracy w województwie małopolskim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".