Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają osoby posługujące się
wybranymi językami programowania?

13.08.2019 Patrycja Małek
W niniejszym artykule przedstawiamy, jak w 2018 roku wynagradzana była znajomość pięciu popularnych języków programowania: PHP, JavaScript, Java, Python, C++. Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) i uwzględniają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Znajomość każdego z języków programowania była deklarowana przez minimum 1 tys. osób. Zdecydowaną większość (90%) próby stanowili mężczyźni. Około 70% osób znających języki programowania i biorących udział w badaniu to osoby, których wiek nie przekroczył 35. roku życia.
PHP to język programowania stworzony do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych. Najczęściej stosowany jest do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW.
JavaScript jest jednym z najbardziej popularnych języków programowania. Uważa się go za łatwy do nauczenia się. Jest stosowany do tworzenia elementów na strony internetowe m.in. interaktywnych map, animacji grafiki 2D/3D oraz walidacji danych wprowadzanych w formularzach.
Java jest wysokopoziomowym językiem programowania ogólnego zastosowania. Można go używać praktycznie na każdej platformie m.in. do tworzenia oprogramowania desktopowego czy gier.
Python jest wykorzystywany do tworzenia oprogramowania, serwisów internetowych oraz aplikacji desktopowych (w tym gier).
C++ to język programowania uważany za niezbędny, jeśli ktoś chce zyskać miano profesjonalnego developera. Zdaniem programistów jest bardzo elastyczny, ponieważ wykorzystuje się go zarówno w aplikacjach zarządzanych z poziomu systemu operacyjnego Windows, jak i w sterownikach sprzętowych czy grach komputerowych.

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że najniższe zarobki w 2018 roku otrzymywali programiści, którzy w pracy posługiwali się językiem programowania PHP. W ubiegłym roku zarabiali oni 5 900 PLN brutto. Z drugiej strony najwyższe płace w 2018 roku otrzymywali programiści C++: 8 225 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń programistów w 2018 roku (brutto PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Im wyższy poziom hierarchii organizacyjnej zajmują osoby posługujące się wybranymi językami programowania, tym wyższe zarobki. Największe różnice w wynagrodzeniach występują wśród osób znających język Java. Mediana zarobków kierownika jest o ponad 8 tys. PLN brutto wyższa niż pracownika szeregowego. Z kolei najmniejsza rozpiętość wynagrodzeń występuje wśród osób znających PHP – wynosi ponad 5 tys. PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób posługujących się wybranymi językami programowania na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w 2018 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z danych OBW wynika, że mediana zarobków osób posługujących się analizowanymi przez nas językami programowania, które dopiero co rozpoczynały pracę w 2018 roku wynosiła minimum 4 210 PLN brutto. Najwyższe zarobki wśród osób, ze stażem pracy nie dłuższym niż rok, osiągały osoby posługujące się językiem programowania Python – 6 430 PLN brutto. Wynagrodzenia całkowite osób ze stażem miedzy 9 a 10 lat były niemal dwukrotnie wyższe we wszystkich językach programowania w stosunku do pierwszego roku pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób posługujących się wybranymi językami programowania ze stażem pracy nie dłuższym niż rok oraz ze stażem między 9 a 10 lat (brutto PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń porównaliśmy wynagrodzenia osób posługujących się wybranymi języki programowania w trzech miastach Polski. Największe różnice w wynagrodzeniach w 2018 roku występowały wśród osób posługujących się językiem programowania PHP. Te osoby w Warszawie zarabiały ponad 2,4 tys. PLN więcej niż w Krakowie. Z kolei najmniejsza rozpiętość wynagrodzeń wystąpiła wśród osób znających Python.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób posługujących się wybranymi językami programowania w wybranych miastach Polski w 2018 roku (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.


Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".