Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają dyrektorzy Amazon?

05.10.2021 Bartłomiej Mielniczek
Amazon to międzynarodowy gigant zajmujący się handlem internetowym (e-commerce). Spółka została założona przez Jeffa Bezosa, dotychczasowego CEO w 1994 roku, a jej siedziba znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton. Spółka jest notowana na giełdzie NASDAQ oraz jest składnikiem indeksów S&P 500 i S&P 100.

Na całym świecie Amazon zatrudnia blisko 1,3 mln osób, z czego w USA pracuje około 810 tysięcy. Przychód Amazona za 2020 rok to ponad 386 mld USD, a zysk netto wyniósł 21,33 mld USD.

Poza prowadzeniem sklepu internetowego Amazon oferuje również m.in. usługi cyfrowe, tj. Amazon Music i Amazon Prime Video, jest producentem czytników e-book marki Kindle oraz jest właścicielem platformy streamingowej Twitch.
Zasady wynagradzania
Zasadami systemu wynagrodzeń dyrektorów jest przyciąganie i utrzymywanie talentów, stawianie nacisku na wyniki oraz przywiązanie dyrektorów do wartości spółki (jednocześnie wiążąc ich interes z interesem akcjonariuszy), branie pod uwagę różnych podejść do wynagradzania oraz podejmowanie decyzji dotyczących wynagrodzeń przez pryzmat ustalonych wcześniej zasad dotyczących kierownictwa (Leadership Principles).

Pensja zasadnicza
To założony z góry element całości wynagrodzenia. Pensje zasadnicze dla dyrektorów są ustalane w taki sposób, żeby zapewnić minimalny poziom wynagrodzenia w formie gotówkowej – znacznie niższy od tego, który otrzymują m.in. starsi kierownicy. W 2020 roku miały one wysokość od 81 840 USD w przypadku Jeffa Bezosa do 175 000 USD dla Andrew Jassy’ego i Davida Clarka.

Wynagrodzenie w formie kapitałowej
Za ustalanie wysokości wynagrodzenia kapitałowego odpowiada komitet ds. wynagrodzeń oraz rozwoju kierownictwa, który bierze pod uwagę zamierzone wcześniej cele, stopień odpowiedzialności, przeszły wkład w wyniki spółki oraz indywidualne umiejętności i osiągnięcia poszczególnych dyrektorów.

Dyrektorzy w momencie powierzenia stanowiska otrzymują pokaźne nagrody, których wartość jest oparta o akcje – dzięki temu od samego początku ich interes jest powiązany z interesem akcjonariuszy. Następnie co drugi rok mają oni przyznawane nagrody w formie kapitałowej, które są stopniowo wypłacane przez okres kilku lat – w przypadku ostatnio przyznanych nagród jest to 6 lub 7 lat. Ponieważ wynagrodzenia raportowane w tabeli są podawane przy użyciu kryterium przyznania wynagrodzenia w formie kapitałowej, podana wysokość wynagrodzenia w tych latach będzie wyższa w stosunku do tych, w których dyrektorzy nie mieli przyznanego wynagrodzenia w formie kapitałowej.

Ponieważ Jeff Bezos jako założyciel ma znaczne udziały w spółce, nie otrzymuje on dodatkowo wynagrodzenia w formie kapitałowej.

W celu dodatkowego przywiązania dyrektorów do firmy, od 2002 roku Amazon jako główny element wynagrodzenia kapitałowego wykorzystuje RSU (restricted stock units) – jednostki udziałowe, które są w pełni zamieniane na akcje w ciągu kilku lat. Ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji.

Dodatkowo zabronionym jest, aby dyrektorzy i kadra zarządzająca oraz osoby z nimi mieszkające byli stronami transakcji spekulacyjnych, hedgingowych lub wykorzystujących instrumenty pochodne, które odnoszą się do papierów wartościowych Amazon.

Benefity i inne formy wynagrodzenia
Dyrektorzy jako benefity otrzymują płatny czas wolny, opiekę medyczną, plany emerytalne, relokację oraz inne benefity dostępne dla pozostałych pracowników. Ponadto, kiedy zachodzi potrzeba, dyrektorzy Amazon mogą liczyć na ochronę.

Ile zarabiają dyrektorzy Amazon?
CEO Jeff Bezos zarobił w 2020 roku 1,68 mln USD i nie otrzymał żadnego wynagrodzenia w formie kapitałowej. CFO Brian Olsavsky oraz SVP David Zapolsky zarobili po blisko 17,2 mln USD, z czego ponad 17 mln USD miało formę kapitałową. CEO Amazon Web Services Andrew Jassy otrzymał ponad 35,8 mln USD wynagrodzenia całkowitego, a wynagrodzenie w formie kapitałowej odpowiadało za ponad 99% całości. Najwięcej zarobił CEO Worldwide Consumer David Clark, który otrzymał w sumie blisko 46,3 mln USD.

Wynagrodzenia i ich wysokości dla dyrektorów Amazon w latach 2018-2020 (w USD)

 

rok

wynagr. podstawowe

wartość akcji

wszystkie inne formy wynagrodzenia niewymienione wcześniej

razem

Jeffrey P. Bezos

2020

81 840

-

1 600 000

1 681 840

Chief Executive Officer

2019

81 840

-

1 600 000

1 681 840

2018

81 840

-

1 600 000

1 681 840

Brian T. Olsavsky

2020

160 000

17 010 985

3 200

17 174 185

SVP and Chief Financial Officer

2019

160 000

-

3 200

163 200

2018

160 000

6 770 149

3 200

6 933 349

David H. Clark

2020

160 000

46 121 888

6 783

46 288 671

CEO Worldwide Consumer

Andrew R. Jassy

2020

175 000

35 639 068

34 381

35 848 449

CEO Amazon Web Services

2019

175 000

-

173 809

348 809

2018

175 000

19 466 434

91 232

19 732 666

David A. Zapolsky

2020

160 000

17 010 985

3 200

17 174 185

SVP, General Counsel, and Secretary

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie 2021 Amazon Proxy Statement



Bartłomiej Mielniczek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".