Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent architekta 4280 PLN
Kierownik projektów 8400 PLN
Mechanik maszyn 5140 PLN
Cabin Crew 6140 PLN
Product manager 5320 PLN
Recepcjonista 3280 PLN
Strażak ratownik 4840 PLN
Programista PHP 4810 PLN
Stylistka modowa 3580 PLN
Arteterapeuta 3220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabia specjalista do spraw kadr i płac?

21.07.2020 Patrycja Małek
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 551 specjalistów do spraw kadr i płac. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Ankietę wypełniło 1 477 kobiet (95%) i 74 mężczyzn (5%). W niniejszym artykule prezentujemy zarobki specjalistów do spraw kadr i płac w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na najwyższe zarobki.
Mediana wynagrodzenia całkowitego wszystkich osób na tym stanowisku w ubiegłym roku wyniosła 4 200 PLN brutto. Jak wynika z zebranych danych wysokość wynagrodzenia różniła się w zależności od płci pracownika. To mężczyźni w 2019 roku zarabiali więcej. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła 11,58%.

Wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. kadr i płac w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wynagrodzenia specjalistów do spraw kadr i płac w zależności od miejsca zamieszkania. To na Mazowszu zarabiało się najwięcej, a z kolei na Lubelszczyźnie najmniej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego w różnych
województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków specjalisty ds. kadr i płac na Mazowszu?
Przyjrzyjmy się zatem, jak w 2019 roku kształtowały się zarobki najlepiej opłacanych specjalistów ds. kadr i płac – mieszkańców Mazowsza.

Staż pracy

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści do spraw kadr i płac ze stażem pracy wynoszącym od 9 do 15 lat – 5 500 PLN brutto. W porównaniu do mediany ogólnopolskiej naszego badania osoby ze stażem pracy 9-15 lat na Mazowszu zarabiają ok 1200 PLN więcej. Najniższe zarobki otrzymywały osoby, które dopiero rozpoczęły pracę. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób na tym stanowisku, pracujących w województwie mazowieckim ze stażem pracy wynoszącym rok lub mniej wynosiła 3 379 PLN brutto.

Kapitał firmy
Postanowiliśmy odpowiedzieć również na pytanie, w jakich firmach są zatrudnieni najlepiej opłacani specjaliści do spraw kadr i płac. Wykres 3. przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac, które pracują w województwie mazowieckim w firmach o różnym kapitale. Zatrudnieni na tym stanowisku w 2019 roku więcej zarabiali w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac, pracujących w województwie mazowieckim wynosiła 5 785 PLN brutto, z kolei w polskich firmach - 4 784 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim w firmach o różnym kapitale (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWykres 4 przedstawia zarobki specjalistów do spraw kadr i płac w zależności od kapitału firmy i poziomu zarządzania. Na wykresie zostały przedstawione dane ogólnopolskie OBW oraz te z województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych mediana wynagrodzeń specjalistów do spraw kadr i płac jest wyższa od mediany ogólnopolskiej na każdym poziomie zarządzania wśród specjalistów do spraw kadr i płac.
Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty do spraw kadr i płac pracującego w firmie z przewagą kapitału polskiego na Mazowszu jest o ok. 600 PLN wyższa od ogólnopolskiej mediany na tym samym stanowisku, poziomie zarządzania i z tą samą przewagą kapitału. Mazowszanie na każdym poziomie zarządzania zarabiają więcej w firmach zagranicznych niż w firmach polskich. Przykładowo: starszy specjalista do spraw kadr i płac, pracujący w województwie mazowieckim w firmie z przewagą kapitału zagranicznego zarabia ponad 2 tys. PLN więcej niż osoba na tym samym stanowisku, ale w firmie polskiej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim o różnym kapitale firmy i poziomie zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWielkość przedsiębiorstwa

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuSpecjaliści do spraw kadr i płac, pracujący w województwie mazowieckim w 2019 roku najwięcej zarabiali w firmach, w których liczba zatrudnionych wynosiła 1 000 i więcej. Mediana wynagrodzeń w takich przedsiębiorstwach wynosiła 5 550 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia (4 210 PLN brutto) specjaliści ds. kadr i płac otrzymywali w najmniejszych przedsiębiorstwach (zatrudniających od 1 do 9 osób).

Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".