Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Aktor 3280 PLN
Bibliotekarz 3330 PLN
Bibliotekarz 2940 PLN
Archiwista 3580 PLN
Piekarz 3650 PLN
Lekarz dermatolog 5730 PLN
Księgowy 4450 PLN
Programista C/C++ 6210 PLN
Drwal 3400 PLN
Monter bram 5090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabia specjalista do spraw kadr i płac?

21.07.2020 Patrycja Małek
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 551 specjalistów do spraw kadr i płac. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Ankietę wypełniło 1 477 kobiet (95%) i 74 mężczyzn (5%). W niniejszym artykule prezentujemy zarobki specjalistów do spraw kadr i płac w 2019 roku, wskazując jednocześnie czynniki wpływające na najwyższe zarobki.
Mediana wynagrodzenia całkowitego wszystkich osób na tym stanowisku w ubiegłym roku wyniosła 4 200 PLN brutto. Jak wynika z zebranych danych wysokość wynagrodzenia różniła się w zależności od płci pracownika. To mężczyźni w 2019 roku zarabiali więcej. Luka płacowa na tym stanowisku wyniosła 11,58%.

Wynagrodzenie całkowite specjalisty ds. kadr i płac w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuPoniższy wykres przedstawia, jak kształtowały się wynagrodzenia specjalistów do spraw kadr i płac w zależności od miejsca zamieszkania. To na Mazowszu zarabiało się najwięcej, a z kolei na Lubelszczyźnie najmniej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego w różnych
województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCo wpływa na wysokość zarobków specjalisty ds. kadr i płac na Mazowszu?
Przyjrzyjmy się zatem, jak w 2019 roku kształtowały się zarobki najlepiej opłacanych specjalistów ds. kadr i płac – mieszkańców Mazowsza.

Staż pracy

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuNajwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści do spraw kadr i płac ze stażem pracy wynoszącym od 9 do 15 lat – 5 500 PLN brutto. W porównaniu do mediany ogólnopolskiej naszego badania osoby ze stażem pracy 9-15 lat na Mazowszu zarabiają ok 1200 PLN więcej. Najniższe zarobki otrzymywały osoby, które dopiero rozpoczęły pracę. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób na tym stanowisku, pracujących w województwie mazowieckim ze stażem pracy wynoszącym rok lub mniej wynosiła 3 379 PLN brutto.

Kapitał firmy
Postanowiliśmy odpowiedzieć również na pytanie, w jakich firmach są zatrudnieni najlepiej opłacani specjaliści do spraw kadr i płac. Wykres 3. przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób na stanowisku specjalisty do spraw kadr i płac, które pracują w województwie mazowieckim w firmach o różnym kapitale. Zatrudnieni na tym stanowisku w 2019 roku więcej zarabiali w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana miesięcznego wynagrodzenia specjalistów ds. kadr i płac, pracujących w województwie mazowieckim wynosiła 5 785 PLN brutto, z kolei w polskich firmach - 4 784 PLN brutto.

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim w firmach o różnym kapitale (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWykres 4 przedstawia zarobki specjalistów do spraw kadr i płac w zależności od kapitału firmy i poziomu zarządzania. Na wykresie zostały przedstawione dane ogólnopolskie OBW oraz te z województwa mazowieckiego. Jak wynika z danych mediana wynagrodzeń specjalistów do spraw kadr i płac jest wyższa od mediany ogólnopolskiej na każdym poziomie zarządzania wśród specjalistów do spraw kadr i płac.
Mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty do spraw kadr i płac pracującego w firmie z przewagą kapitału polskiego na Mazowszu jest o ok. 600 PLN wyższa od ogólnopolskiej mediany na tym samym stanowisku, poziomie zarządzania i z tą samą przewagą kapitału. Mazowszanie na każdym poziomie zarządzania zarabiają więcej w firmach zagranicznych niż w firmach polskich. Przykładowo: starszy specjalista do spraw kadr i płac, pracujący w województwie mazowieckim w firmie z przewagą kapitału zagranicznego zarabia ponad 2 tys. PLN więcej niż osoba na tym samym stanowisku, ale w firmie polskiej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim o różnym kapitale firmy i poziomie zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWielkość przedsiębiorstwa

Mediana wynagrodzenia całkowitego specjalistów ds. kadr i płac,
pracujących w województwie mazowieckim w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuSpecjaliści do spraw kadr i płac, pracujący w województwie mazowieckim w 2019 roku najwięcej zarabiali w firmach, w których liczba zatrudnionych wynosiła 1 000 i więcej. Mediana wynagrodzeń w takich przedsiębiorstwach wynosiła 5 550 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenia (4 210 PLN brutto) specjaliści ds. kadr i płac otrzymywali w najmniejszych przedsiębiorstwach (zatrudniających od 1 do 9 osób).

Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".