Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 5030 PLN
Analityk sprzedaży 8030 PLN
Pielęgniarz 4330 PLN
Sortownik paczek 3310 PLN
Zgrzewacz 4500 PLN
Telemarketer 3130 PLN
Programista PHP 6630 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Diagnosta kolejowy 4620 PLN
Technik mechatronik 4500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabia się w miastach i czy istnieje „średnia miastowa”?

17.07.2023 Piotr Sedlak
Praktycznie każdy pracujący Polak jest zainteresowany kwestią wysokości zarobków. Główną miarą, która jest stosowana w tej materii to tzw. „średnia krajowa”. Najczęściej pod tym potocznym terminem podawane jest „przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw” publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. W kwietniu 2023 roku wyniosło ono 7431 PLN (GUS, 2023). Na marginesie warto dodać, że lepszą miarą jest rzadziej, bo kwartalnie, publikowane przez GUS wynagrodzenie w gospodarce narodowej (w 2022 roku wynosiło 6346 PLN).
Patrząc na jedną wartość średnią dla całej Polski możemy dostrzec pewne problemy. Po pierwsze średnia jest zaburzana przez wartości skrajne i ok. 70% Polaków zarabia poniżej średniej. Jako że nie jest to temat tego artykułu zainteresowanych odsyłamy TUTAJ.

Z punktu widzenia tego tekstu ważniejszy jest drugi problem: uśrednienie wynagrodzenia dla całego kraju opisuje przeciętnego pracującego obywatela, czyli… nikogo. Bo ten „nikt” mieszka przeciętnie we wszystkich województwach, pracuje na wszystkich szczeblach zarządzania i na wszystkich stanowiskach (w sektorze przedsiębiorstw). Tą myśl trzeba połączyć z bardzo zasadną obserwacją, że koszty życia w mieście i na wsi są znacząco różne przez co różnić się muszą również płace. Czy niedoskonałość średniej krajowej to istotny problem? Na pewno, według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Polsce 60% osób mieszka w miastach, a 40% na wsi. W obu przypadkach mówimy więc o bardzo licznych grupach osób, których wrzucenie do jednego worka powoduje utrudnienia a rzetelnej odpowiedzi na pytanie: ile powinienem zarabiać.

Być może warto więc publikować „średnią miastową wynagrodzenia”? Tu jednak przez analogie dojdziemy do tego, że w przypadku miast również możemy mówić o dużych i małych aglomeracjach. GUS jednak przychodzi nam z pomocą publikując dane o przeciętnym wynagrodzeniu w konkretnych miastach. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie w oparciu o takie dane. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce (w PLN, dane dla kwietnia 2023)

miasto

wynagrodzenie całkowite brutto

procent
średniej krajowej

Kraków

9 430

127%

Warszawa

9 169

123%

Gdańsk

8 992

121%

Katowice

8 837

119%

Wrocław

8 060

108%

Poznań

8 039

108%

Szczecin

7 452

100%

Rzeszów

7 206

97%

Olsztyn

7 069

95%

Opole

7 001

94%

Toruń

6 770

91%

Zielona Góra

6 748

91%

Bydgoszcz

6 724

90%

Lublin

6 719

90%

Łódź

6 719

90%

Białystok

6 016

81%

Gorzów Wielkopolski

5 973

80%

Kielce

5 874

79%

cała Polska

7 431

100%

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS (https://statystykamiast.stat.gov.pl/ dane za 04.2023)Pewnym zaskoczeniem jest to, że liderem w powyższym zestawieniu jest Kraków, a nie Warszawa. Należy jednak poprawnie interpretować te dane. Nie znaczy to, że na tym samym stanowisku w Krakowie zarabia się więcej niż w Warszawie. Znaczy to, że przeciętny pracownik (ten nieistniejący, zatrudniony na wszystkich stanowiskach na raz) zarabia więcej w Krakowie. Różnicę wyjaśnia to, że w Krakowie procentowo rzecz biorąc zlokalizowane jest więcej wysoko płatnych stanowisk aniżeli w Warszawie.

Dysproporcje płac w zależności od miejsca pracy potwierdza również prowadzone przez Sedlak & Sedlak Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Dane prezentuje poniższe zestawienie.

Wysokości wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w miejscowościach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość miejscowości zatrudnienia (mieszkańców)

wszystkie stanowiska

pracownicy szeregowi

specjaliści

kierownik małego zespołu (2-10 os.)

dyrektorzy

2 499 lub mniej

6 148

4 665

5 789

8 496

14 319

2 500–4 999

6 639

4 764

6 050

7 634

BD

5 000–9 999

6 383

4 630

5 829

7 961

14 360

10 000–19 999

6 335

4 636

5 855

8 237

14 448

20 000–39 999

6 568

4 692

6 012

8 833

14 391

40 000–99 999

6 521

4 728

5 996

8 318

15 038

100 000–199 999

7 247

4 899

6 507

8 958

16 322

200 000–499 999

7 782

4 984

7 062

9 543

18 132

500 000–999 999

8 583

5 291

7 681

10 934

19 106

1 000 000 i więcej

9 887

5 665

8 338

12 642

22 352

liczebność kategorii

110 503

20 327

33 336

9 635

3 616

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 rokuRozkład wysokości wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w miejscowościach różnej wielkości w ujęciu procentowym

procent wynagrodzenia w stosunku do średniej z całej kategorii

wielkość miejscowości zatrudnienia (mieszkańców)

wszystkie stanowiska

pracownicy szeregowi

specjaliści

kierownik małego zespołu (2-10 os)

dyrektorzy

2 499 lub mniej

77%

93%

81%

84%

78%

2 500–4 999

83%

95%

85%

75%

BD

5 000–9 999

80%

93%

82%

78%

78%

10 000–19 999

80%

93%

82%

81%

79%

20 000–39 999

83%

94%

84%

87%

78%

40 000–99 999

82%

95%

84%

82%

82%

100 000–199 999

91%

98%

91%

88%

89%

200 000–499 999

98%

100%

99%

94%

99%

500 000–999 999

108%

106%

107%

108%

104%

1 000 000 i więcej

124%

113%

117%

125%

122%

liczebność kategorii

110 503

20 327

33 336

9 635

3 616

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku
Jak wynika z powyższej tabeli, wielkość miasta, w którym pracujemy ma związek z zarobkami. Najmniejsze zróżnicowanie widać na stanowiskach szeregowych, największe na menedżerskich. Wyjaśnia to m.in. fakt, że płaca minimalna po pierwsze ustalana na jednym poziomie dla całego kraju i niezależnie od wielkości miejscowości tak samo ogranicza najniższą możliwą płacę a po drugie dotyczy ona zwykle właśnie pracowników szeregowych.

Warto wskazać, że dane publikowane przez GUS są zbieżne z realizowanym przez nas badaniem OBW. Ewentualne różnice pomiędzy danymi w tabelach 1 i 2 wynikają z faktu, iż wielkość miejscowości nie jest jedynym czynnikiem determinującym wysokość wynagrodzenia. Jest nim również np. województwo. Dodatkowo badanie OBW jest nastawione na pracowników o wyższych niż przeciętne kwalifikacjach.


Bibliografia
  1. Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-lutym-2023-roku,56,112.html[dostęp:6.07.2023];

  2. Główny Urząd Statystyczny, htps://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/[dostęp: 6.07.2023]

  3. Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-rezydujaca-dane-nsp-2021,44,1.html[dostęp: 6.07.2023];

  4. Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak za rok 2022, N= 110 503.
Piotr Sedlak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".