Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 4500 PLN
Project Manager 5150 PLN
Inżynier procesu 6350 PLN
Analityk finansowy 6910 PLN
Farmaceuta 5500 PLN
Fryzjer męski 3400 PLN
Sprzedawczyni 3580 PLN
Rewident taboru 5130 PLN
Projektant grafiki 4460 PLN
Pomoc apteczna 2700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile osób w Polsce pobierało emeryturę niższą niż minimalna emerytura (tzw. emeryturę głodową)?

16.01.2023
337,6 tys. osób pobierało emeryturę* nowosystemową z ZUS w wysokości niższej niż najniższa emerytura (tzw. emeryturę głodową) na koniec grudnia 2021 r. To aż 14 razy więcej niż w grudniu 2011 r., kiedy taką emeryturę pobierało – 23,9 tys. (wzrost o 313,7 tys. osób).
* bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych.

W grudniu 2021 r. najniższa emerytura krajowa wynosiła 1 250,88 zł brutto.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa ustawowa emerytura przysługuje, gdy:
  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat

  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat


Liczba osób w tysiącach pobierających emeryturę* nowosystemową wypłacaną przez ZUS w wysokości niższej niż najniższa emerytura (w tys.)

Wykres

*bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych
Źródło: ciekaweliczby.pl na podstawie danych ZUSLiczba osób w tysiącach pobierających emeryturę* nowosystemową wypłacaną przez ZUS w wysokości niższej niż emerytura (w tys.) oraz kwota najniższej emerytury obowiązującej w danym okresie

Rok

Liczba osób pobierających emeryturę* (w tys.)

Kwota najniższej emerytury

grudzień 2011

23,90

728,18

grudzień 2012

35,90

799,18

grudzień 2013

48,00

831,15

grudzień 2014

60,80

844,45

grudzień 2015

76,30

880,45

grudzień 2016

95,40

882,56

grudzień 2017

166,60

1 000,00

grudzień 2018

218,80

1 029,80

grudzień 2019

261,00

1 100,00

grudzień 2020

310,10

1 200,00

grudzień 2021

337,60

1 250,88

 

*bez emerytur z urzędu i bez emerytur częściowych
Źródło: ciekaweliczby.pl na podstawie danych ZUS


Alicja Defratyka
ciekaweliczby.pl


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".