Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 4280 PLN
Statystyk 3280 PLN
Frezer 3920 PLN
Kierownik oddziału 6960 PLN
Glazurnik 4100 PLN
Projektant bielizny 5770 PLN
Specjalista lean 5930 PLN
Aprobant 4320 PLN
Trakorzysta 3400 PLN
Programista Embedded 8560 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy w 2019 roku byliśmy zadowoleni z wynagrodzenia?

27.01.2020 Maria Hajec
W 2019 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 4 785 PLN brutto i była wyższa o 285 PLN niż rok wcześniej. Czy byliśmy usatysfakcjonowani z naszych zarobków?
Okazuje się, że większość z nas (65%) jest niezadowolonaenia ze swojego wynagrodzenia. Zaskakujące jest to, że tylko 4% badanych uznało swoje wynagrodzenie za w pełni satysfakcjonujące. Zastanówmy się co decydowało o poczuciu satysfakcji z naszych płac.

Czy jesteś zadowolony ze swojego wynagrodzenia całkowitego? (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuCzy zadowolenie z zarobków było uzależnione od płci? Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku kobiety częściej niż mężczyźni oceniły swoje wynagrodzenie jako niesatysfakcjonujące. Tylko 30% kobiet w porównaniu do 39% mężczyzn zadeklarowało zadowolenie z otrzymywanych zarobków. Nie jest to zaskoczeniem, bo jak powszechnie wiadomo kobiety zarabiają zdecydowanie mniej niż mężczyźni (w 2019 roku luka płacowa wyniosła 20%).

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego wśród kobiet i mężczyzn (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuA jak oceniły swoje wynagrodzenie osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji?
Jak się okazuje poczucie zadowolenia z wynagrodzenia rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. W 2019 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. W przypadku specjalistów było to już 35%, a w przypadku kierowników – 41%. Największy odsetek zadowolonych odnotowana w grupie dyrektorów. Wyniósł on dokładnie 50%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuWarto zadać sobie pytanie czy poczucie zadowolenie rzeczywiście zależało od szczebla zatrudnienia czy może od wysokości zarobków. Odpowiedź na pytanie zawiera poniższa tabela. Okazuje się, że w grupie osób zarabiających poniżej mediany (4 785 PLN) zaledwie 21% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Inaczej wyglądała sytuacja wśród osób zarabiających powyżej mediany (4 785 PLN), gdzie liczba zadowolonych wyniosła 48%.

Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego przez osoby z różnych grup dochodowych (w %)

 

osoby zarabiające poniżej mediany*

osoby zarabiające powyżej mediany

zdecydowanie nie

32%

12%

raczej nie

46%

40%

raczej tak

20%

42%

zdecydowanie tak

1%

6%

 

*w 2019 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 785 PLN brutto
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".