Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Tester manulany 5295 PLN
Dyrektor szkoły 5539 PLN
Agent celny 4649 PLN
Leśniczy 6828 PLN
Farmaceuta 4766 PLN
Media Buyer 4286 PLN
Zgrzewacz 3590 PLN
Specjalista sem 4210 PLN
Monter drzwi 2965 PLN
Gospodyni 2356 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile chcą zarabiać studenci? Oczekiwania finansowe dalekie od rzeczywistości

20.10.2014 Andrzej Kuczara
Przeciętne oczekiwane wynagrodzenie polskiego studenta wynosi ponad 1 tys. USD netto miesięcznie – wynika z raportu „Global Salary Expectations 2014”, opublikowanego przez portal universumglobal.com. W Polce wyraźnie widać różnice w oczekiwaniach płacowych studentów zaocznych i dziennych. Studiujący zaocznie zwykle łączą pracę zawodową z nauką, mają już doświadczenie na rynku pracy. W związku z tym potrafią bardziej realistycznie wycenić swoje umiejętności.
Przeciętne oczekiwane wynagrodzenie polskiego studenta wynosi ponad 1 tys. USD netto miesięcznie – wynika z raportu „Global Salary Expectations 2014”, opublikowanego przez portal universumglobal.com. W Polce wyraźnie widać różnice w oczekiwaniach płacowych studentów zaocznych i dziennych. Studiujący zaocznie zwykle łączą pracę zawodową z nauką, mają już doświadczenie na rynku pracy. W związku z tym potrafią bardziej realistycznie wycenić swoje umiejętności.

W krajach rozwiniętych gospodarczo, takich jak Niemcy czy Japonia, studenci liczą na znacznie wyższe zarobki niż w krajach rozwijających się.

Oczekiwania finansowe studentów [USD, miesięczne]

Wykres

źródło: Universumglobal.comJak wynika z raportu Universum Global, szwajcarscy studenci należą do grona osób o najwyższych oczekiwaniach finansowych. W swojej pierwszej pracy chcieliby zarabiać powyżej 7 tys. USD netto. Na nieco niższe zarobki liczą studenci w Norwegii – niecałe 6 tys. USD miesięcznie. Podobnych wynagrodzeń spodziewają się studiujący w Niemczech, Japonii oraz USA – około 4,5 tys. USD.
Co ciekawe, oczekiwania płacowe wśród studentek są niższe niż u studentów – luka płacowa wynosi 389 USD.

Dowiedz się więcej o brytyjskich metodach zwalczania dyskryminacji płacowej.

Oczekiwania finansowe studentów i studentek [miesięcznie, netto]

Schemat

źródło: Universumglobal.comZ głową w chmurach


Biorąc pod uwagę przeciętne zarobki w danym kraju, okazuje się, że najwyższe oczekiwania płacowe występują wśród studentów niemieckich. W swojej pierwszej pracy chcieliby oni zarabiać prawie dwa razy tyle, ile wynosi średnia krajowa (191%).

Przeczytaj więcej o świadczeniach i benefitach w Niemczech.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat[PRZYPIS]Dane na rok 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Young_people_-_education_and_employment_patterns , wykres 3, data dostępu: 16.10.2014[/PRZYPIS], prawie 30% Niemców w wieku 18 – 24 lat łączy studia z pracą zawodową i oprócz wiedzy, zdobywa również doświadczenie. Mając świadomość przewagi nad osobami, które tylko się uczyły, oczekują oni wyższych zarobków. Najwyższy odsetek uczących się i pracujących w tej grupie wiekowej występuje w Danii (50%). Oni także mają wysokie oczekiwania odnośnie wynagrodzenia w pierwszej pracy po studiach. Chcą zarabiać o połowę więcej, niż wynosi duńska średnia krajowa[PRZYPIS]„Przeciętne miesięczne zarobki netto” – dane szacunkowe; miesięczne wynagrodzenia brutto zostały skorygowane współczynnikiem przeciętnych obciążeń podatkowych w danym kraju (net personal averate tax rate). Wartość obciążenia została obliczona dla osoby będącej w stanie wolnym, nie wychowującej dziecka, otrzymującej wynagrodzenie równe średniej krajowej.[/PRZYPIS]. 

Oczekiwania finansowe studentów a przeciętne zarobki

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie universumglobal.com oraz OECDDo grona ambitnych zaliczyć można również studentów z Japonii, Francji oraz USA – oczekują oni, że w swojej pierwszej pracy będą zarabiać co najmniej o jedną trzecią więcej, niż wynosi ich średnia krajowa.

Z kolei niskie oczekiwania finansowe studentów z Włoch lub Hiszpanii wynikają wprost ze złej sytuacji gospodarczej w tych krajach. Od 2008 do 2013 roku w każdym z nich odnotowano spadek PKB o około 250 mld USD. Wzrosło również bezrobocie – na skutek kryzysu w Hiszpanii od 2008 roku zatrudnienie straciło około 3,5 mln obywateli.

Stopa bezrobocia w wybranych krajach

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EUROSTATWięcej na temat kryzysu iberyjskiego znajdziesz na portalu rynekpracy.pl.

W roku 2013 w Hiszpanii oraz we Włoszech stopa bezrobocia wśród osób, które niedawno ukończyły studia, wynosiła ponad 23%. Nic więc dziwnego, że studenci spodziewają się znacznie niższego wynagrodzenia w swojej pierwszej pracy, niż ich rówieśnicy z państw o silnej pozycji gospodarczej. Niska stopa bezrobocia w krajach takich jak Szwajcaria, Niemcy oraz Norwegia, sprzyja wyższym oczekiwaniom finansowym studentów.

Zderzenie z rzeczywistością


W Polsce studenci spodziewają się zarabiać ponad 1 tys. USD (3 303 PLN[PRZYPIS]Zgodnie z kursem na dzień 17.10.2014 [/PRZYPIS]) na rękę, podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg Głównego Urzędu Statystycznego wynosiło 3 650 PLN brutto (około 2 628 PLN netto). Różnica wynosi aż 675 PLN. Pamiętajmy, że w ankiecie pytano o oczekiwane zarobki w pierwszej pracy. Tymczasem, zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń netto w pierwszej pracy wynosi 2 296PLN.

Wynagrodzenia netto w pierwszej pracy

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń
przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2013 rokuStudenci zaoczni lepiej znają rynek pracy


- Okazuje się, że świadomość dotycząca realiów rynku pracy jest wyższa u studentów zaocznych niż u dziennych – przekonuje Agnieszka Ciereszko, pedagog, doradca zawodowy, właścicielka firmy doradczej oraz wykładowca – praktyk na uczelni.

- Około 70% z nich łączy pracę zawodową i naukę. Ich odpowiedź na pytanie o oczekiwane zarobki w pierwszej pracy często zależy kierunku studiów. Osoby kształcące się na kierunkach humanistycznych chciałyby zarabiać około 2,5 tys. PLN na rękę. Studiujący kierunki ścisłe mają nieco wyższe oczekiwania – 3 tys. PLN i więcej.

Z kolei studenci dzienni, nie mając nigdy styczności z rynkiem pracy, oczekują znacznie wyższych zarobków w swojej pierwszej pracy.

- Przeciętne oczekiwania finansowe studentów dziennych, studiujących kierunki humanistyczne, to 3 – 4 tys. PLN netto. Jeszcze większe oczekiwania płacowe występują wśród studentów kierunków ścisłych – 4 tys. PLN netto i więcej.

- Zawyżone oczekiwania finansowe wynikają z braku styczności bądź z ograniczonym dostępem do praktyk i stażów. Można zaobserwować ciekawą zależność: im wyższa średnia ocen na studiach oraz mniejsza liczba praktyk lub wolontariatów, tym wyższe oczekiwania finansowe – komentuje Agnieszka Ciereszko.

Andrzej Kuczara

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]