Słownik

Tradycyjne systemy wynagrodzeń

Ukształtowane pod wpływem kultury i ustroju polityczno-gospodarczego danego kraju systemy wynagrodzeń. Dzielą się na: równościowy, agresywny i solidarnościowy.
Zobacz więcej haseł