Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik budowlany 2748 PLN
Główny mechanik 4552 PLN
Nauczyciel mianowany 3297 PLN
Ratownik wodny 2615 PLN
Piekarz 2674 PLN
Blacharz 3343 PLN
Specjalista sem 4210 PLN
Laborant budowlany 3600 PLN
Wykrawacz 3134 PLN
Rozbieracz 3134 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Rozwodnienie kapitału akcyjnego

Zjawisko związane z emisją nowych akcji pod warranty. Poprzez wprowadzenie do obrotu dużej ilości warrantów, już w czasie ich emisji może dojść do obniżenia ceny aktywu bazowego (zdyskontowanie przyszłego efektu rozwodnienia). Termin odnosi się również do akcji pracowniczych, odzwierciedla rozdrobnienie aktywów firmy wśród jej udziałowców. To procentowy spadek udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego.
Zobacz więcej haseł