Słownik

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale.
Zobacz więcej haseł