Słownik

Plan Ruckera

Jedna z odmian systemu udziału w korzyściach (gainsharing). W planie Ruckera premie wypłaca się w wypadku osiągnięcia przez pracowników wyższego poziomu produkcji w porównywalnym czasie. Wskaźnik, będący podstawą wypłat, oparty jest o wartość dodaną, która stanowi różnicę pomiędzy wielkością sprzedaży a kosztami surowców i usług. Wylicza się go, dzieląc koszty pracy przez wartość dodaną. Gdy wskaźnik się zmniejszy, ustalana jest pewna kwota do wypłaty dla pracowników. Udział pracowników w korzyściach wynosi zwykle 25 – 75 proc.

Patrz też: System udziału w korzyściach
Zobacz więcej haseł