Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Plan Ruckera

Jedna z odmian systemu udziału w korzyściach (gainsharing). W planie Ruckera premie wypłaca się w wypadku osiągnięcia przez pracowników wyższego poziomu produkcji w porównywalnym czasie. Wskaźnik, będący podstawą wypłat, oparty jest o wartość dodaną, która stanowi różnicę pomiędzy wielkością sprzedaży a kosztami surowców i usług. Wylicza się go, dzieląc koszty pracy przez wartość dodaną. Gdy wskaźnik się zmniejszy, ustalana jest pewna kwota do wypłaty dla pracowników. Udział pracowników w korzyściach wynosi zwykle 25 – 75 proc.

Patrz też: System udziału w korzyściach
Zobacz więcej haseł