Słownik

Płaca niegwarantowana

Płaca możliwa do otrzymania w szczególnych okolicznościach, jednak nie zagwarantowana. Przykładami są np. prowizje, różne rodzaje premii i nagrody uzależnione od wyników.
Zobacz więcej haseł