Słownik

Metody quasi-uniwersalne wartościowania pracy

(także: metody z góry ustalone, uniwersalne, quasi uniwersalne, standardowe)
Metody analityczno-punktowe, które posługują się z góry ustalonym zestawem czynników, kryteriów wartościowania oraz systemem punktacji.

Patrz też: Metody wartościowania pracy
Zobacz więcej haseł