Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 4766 PLN
Brand manager 7511 PLN
Nauczyciel religii 3251 PLN
Windykator 4396 PLN
Pakowacz 2385 PLN
Referendarz sądowy 4211 PLN
Aparatowy procesu 3648 PLN
Archeolog 2748 PLN
Kamieniarz 2748 PLN
Compliance officer 7067 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Hierarchia źródeł prawa pracy

Uporządkowanie pod względem rangi aktów prawnych i uwzględnienie zakresu ich oddziaływania z zastrzeżeniem, że zawarte w niniejszych aktach normy odnoszą się do stosunków pracodawca-pracownik. Hierarchia aktów prawnych opiera się na zasadzie, że akty niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:
1. Konstytucja RP.
2. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela).
3. Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów).
4. Układy zbiorowe pracy.
5. Regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń).
6. Umowa o pracę.
Zobacz więcej haseł