Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 4650 PLN
Dyrektor personalny 16238 PLN
Tłumacz 4552 PLN
Opiekun dziecka 2314 PLN
Zmywacz naczyń 2308 PLN
Serwisant sieci IT 3071 PLN
Hydrogeolog 3707 PLN
Sprzedawczyni 2308 PLN
Komisarz skarbowy 4142 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 3250 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Hierarchia źródeł prawa pracy

Uporządkowanie pod względem rangi aktów prawnych i uwzględnienie zakresu ich oddziaływania z zastrzeżeniem, że zawarte w niniejszych aktach normy odnoszą się do stosunków pracodawca-pracownik. Hierarchia aktów prawnych opiera się na zasadzie, że akty niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:
1. Konstytucja RP.
2. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela).
3. Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów).
4. Układy zbiorowe pracy.
5. Regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń).
6. Umowa o pracę.
Zobacz więcej haseł