Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 7930 PLN
Geodeta 3670 PLN
Asystent architekta 3870 PLN
Analityk finansowy 5220 PLN
Menedżer produktu 9300 PLN
Glazurnik 4100 PLN
Cieśla 4510 PLN
Relase manager 9790 PLN
Elektroradiolog 3420 PLN
Lutowacz 3910 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Hierarchia źródeł prawa pracy

Uporządkowanie pod względem rangi aktów prawnych i uwzględnienie zakresu ich oddziaływania z zastrzeżeniem, że zawarte w niniejszych aktach normy odnoszą się do stosunków pracodawca-pracownik. Hierarchia aktów prawnych opiera się na zasadzie, że akty niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:
1. Konstytucja RP.
2. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela).
3. Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów).
4. Układy zbiorowe pracy.
5. Regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń).
6. Umowa o pracę.
Zobacz więcej haseł