Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Motorniczy tramwaju 5090 PLN
Analityk rynku 6030 PLN
Asystent naukowy 3500 PLN
Nauczyciel geografii 4820 PLN
Nauczyciel historii 3930 PLN
Fryzjerka 3400 PLN
Prawnik 5680 PLN
Specjalista sem 3540 PLN
Inżynier produktu 7260 PLN
Monter drzwi 3940 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń

XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń - podsumowanie konferencji
21-22 maja 2018 roku, Stara Zajezdnia, ul. Św. Wawrzyńca 12, Kraków


W dniach 21 i 22 maja odbyło się XIII Krakowskie Forum Wynagrodzeń. W konferencji udział wzięło 176 uczestników, a w trakcie dwóch dni obrad przedstawiono 20 wystąpień. Wiodący temat konferencji: „Sztuka wynagradzania”, w mniejszym lub większym stopniu został poruszony w większości prezentacji. Prelegenci potwierdzili, że w ostatnich latach zmienia się podejście do nagradzania. Sztywne rozwiązania oparte na algorytmach coraz częściej zastępowane są przez elastyczne i zindywidualizowane pakiety wynagrodzeń dostosowane do potrzeb pracowników.

Forum rozpoczęli gospodarze Kazimierz i Piotr Sedlak. W swoim wystąpieniu zwrócili uwagę, że tradycyjne podejście do wartościowania pracy coraz częściej zawodzi. Ustalając wynagrodzenie zazwyczaj bierzemy bowiem pod uwagę wartość pracownika dla firmy a nie tylko samą wycenę stanowiska. Kolejna ważna kwestia poruszona przez autorów to problem „luki percepcyjnej”. Okazuje się, że istnieją znaczące rozbieżności miedzy pracownikami a działami HR w ocenie tych samych faktów, takich jak transparentność systemu płac czy dostęp do regulaminu wynagrodzeń. Jeżeli pracodawcy chcą odnieść sukces na rynku pracy, to systemy wynagrodzeń w coraz większym stopniu będą musiały być dopasowane do zmieniających się potrzeb pracowników. Dlatego stajemy przed koniecznością zmiany modeli zarządzania wynagrodzeniami na zdecydowanie bardziej elastyczne, a działy C&B powinny stać się jednymi z najważniejszych w firmie.

Następnie pani Malwina Raducka-Sakwerda z firmy Mercer opowiedziała o wyzwaniach, jakie może przynieść kolejnych 5 lat w działach Compensation & Benefits. Okazuje się, że organizacje w najbliżej przyszłości czeka wiele zmian, w których ważną rolę do odegrania mają działy HR. Należy powoli zmieniać podejście do pracowników. Z zasobów ludzkich mają przekształcić się w partnerów biznesowych, a nawet klientów. Zmieni się także sposób zatrudniania pracowników. W przyszłości etatowcy będą stanowić tylko część załogi, obok freelancerów i parterów. Już niedługo sami przekonamy się co przyniesie przyszłość.

Drugą sesję rozpoczęły panie Magdalena Kaczmarek i Agata Szymańska. Przedstawiały one politykę wynagrodzeń w firmie Toyota Motor Manufacturing Poland, która w roku 2017 przeszła duże zmiany – połączono bowiem dwie fabryki. Owocem tych zmian jest dwuletni projekt, którego celem było ujednolicenie całej polityki wynagradzania w obu zakładach. W najbliższej przyszłości firmę czeka jeszcze unifikacja systemu świadczeń dodatkowych.

Firma Discovery Networks International postanowiła zrezygnować z ocen pracowniczych, o czym opowiedziała pani Monika Karczewska-Gugała. Tradycyjne oceny zastąpili identyfikacją talentów, regularnym feedbackiem i projektowym stylem pracy. Nowy system opiera się na regularnych spotkaniach i współdziałaniu pracowników z menedżerem, którego priorytetem jest ciągły rozwój. Konsekwencją tego jest nowe podejście do wynagradzania.

Nad sposobami wynagradzania najlepszych pracowników w fabryce zastanawiał się Pan Marek Mazur z Glaxo Smith Kline. Na początku opowiedział w jaki sposób identyfikować talenty, co jak się okazuje, nie zawsze jest takie proste. Autor przedstawił również sposoby, dzięki którym można zatrzymać utalentowanych pracowników w firmie. A warto to robić, bo korzyści dla firmy są naprawdę duże!

Czy różnice międzypokoleniowe naprawdę istnieją? Czy młodsze pokolenia należy inaczej motywować do pracy? Na te pytania odpowiedzi szukał pan Paweł Biniarz z Sedlak & Sedlak. Zdaniem prelegenta różnice między pokoleniami X, Y i Z istnieją, jednak nie muszą wynikać z różnic między generacjami. Mogą być związane z momentem życia w jakim znajdują się ich przedstawiciele, zajmowanego stanowiska czy poziomu zrealizowanych potrzeb na piramidzie Maslowa. W związku z tym systemy wynagradzania w wielopokoleniowych organizacjach mogą odzwierciedlać demografię w organizacji, jednak nie jest to najefektywniejsze rozwiązanie. Trendy światowego wynagradzania idą w stronę indywidualizacji systemów i dopasowania ich do potrzeb pracowników, niezależnie od tego, z czego te różnice wynikają. Jeśli damy pracownikowi możliwość wyboru najbardziej interesującego dla niego pakietu świadczeń, możemy znacząco podnieść efektywność systemu.

Ciekawe i świeże podejście do wypłacania pensji pracownikom przedstawiły panie z firmy Blue Media, Małgorzata Jurkiewicz i Dominika Kotuła-Gibas. Okazuje się, że wielu pracownikom zdarzają się niespodziewane wydatki jeszcze przed wypłatą. Odpowiedzią na te potrzeby jest Zaliczkomat. Dzięki niemu pracownicy przy pomocy mobilnej aplikacji mogą wygodnie przelewać na swoje konto zaliczkę wynagrodzenia, a także wypracowaną już premię lub prowizję czy wynagrodzenie za nadgodziny. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością wśród pracowników i jest łatwe do wdrożenia przez każdą firmę.

W kolejnym wystąpieniu pani Dorota Dula z Business Centre Club przybliżyła istotę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pani Dorota zastanawiała się jaka będzie przyszłość tego typu świadczeń w Polsce. Wytłumaczyła również różnice między planami kapitałowymi a programami emerytalnymi. W związku z zmianami zachodzącymi w naszym kraju jest to szczególnie ważny problem. Perspektywa znaczącego spadku siły nabywczej naszych emerytur powinna zainspirować firmy do wdrażania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo finansowe pracowników poważnie myślących o swojej przyszłości po zakończeniu kariery zawodowej.

Pan Olech Bestrzyński z firmy Amica Group opowiedział o odejściu od rozbudowanego pakietu świadczeń dodatkowych na rzecz realizacji postulatów pracowników związanych z podwyższaniem płac. Pracownicy, między innymi, otrzymali podwyżki płac, wyższe nagrody jubileuszowe i zorganizowanie dojazdu do pracy. Jednym z ważniejszych aspektów wystąpienia pana Olecha Bestrzyńskiego było zwrócenie uwagi na wspomnianą już wcześniej „lukę percepcyjną”. Potwierdził on, że opinie pracodawców na temat korzyści płynących z firmowego pakietu wynagrodzeń znacząco mogą się różnic od opinii pracowników.

Drugi dzień konferencji otworzył pan Konrad Akowacz z Sedlak & Sedlak, który opowiedział o tym jak skutecznie premiować pracowników działów sprzedaży. Wyjaśnił działanie różnych, ciekawych mechanizmów psychologicznych, które mają zastosowanie w premiowaniu handlowców. W swoim wystąpieniu zachęcał do indywidualnego podejścia do pracowników zamiast stałej koncentracji na budżecie.

Następnie pan Kazimierz Sedlak z panem Pawłem Korusem z Kancelarii Prawnej A. Sobczyk i Współpracownicy zajęli się trudnym, ale ciekawym tematem transparentności oraz sprawiedliwości wynagrodzeń. Pan Paweł wyjaśnił, jak z punktu widzenia prawa rozpatrywane są różnice między nierównym traktowaniem pracowników a dyskryminacją. Zwrócił również uwagę, że w większości firm nie przestrzega się podstawowych standardów w tym zakresie. Panowie przedstawili w jaki sposób można niwelować różnice płacowe związane z płcią i jakie procedury wprowadziły w tym celu Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Na przykładzie Anglii omówiono rozwiązanie prawne obligujące firmy do informowania pracowników i całego społeczeństwa o wielkości luki płacowej.

Kolejna prelegentka pani Magdalena Tur z firmy Carlsberg Group przyjrzała się dokładnie świadczeniom długoterminowym. Wyjaśniła słuchaczom, w jakich sytuacjach powinno się stosować poszczególne plany wynagradzania długoterminowego i co dzięki nim komunikujemy pracownikom.

Uwagę słuchaczy przyciągnęło wystąpienie pana Marka Glinieckiego. Pokazał on jak w firmie CD PROJEKT podchodzi się do budowy pakietu świadczeń dodatkowych, aby przyciągać utalentowanych pracowników z całego świata. Opowiedział o standardowym pakiecie świadczeń i pokazał sposób w jaki firma dba o swoich pracowników.

Wsparcie psychologiczne pracowników z problemami życiowymi jest wartościowym świadczeniem, o czym przekonywała pani Anna Murawska z firmy Coty Polska i zaprezentowała jak w jej firmie oferowana jest taka pomoc. Proponuje się między innymi poradnictwo dla par, wsparcie w rodzicielstwie czy radzeniu sobie ze stresem. Są to rozwiązana propagowane w ramach koncepcji Total Rewards i warte polecenia również polskim pracodawcom.

Panowie Tomasz Sawicki i Krzesimir Podlaski z firmy Budimex rozważali zasadność korzystania z raportów płacowych dla stanowisk fizycznych. Opowiedzieli o różnych pułapkach, jakie czyhają na firmy budowlane przy korzystaniu z danych płacowych i jakie inne problemy napotykają w tej branży. Ważnym elementem ich wystąpienia było zwrócenie uwagi, że oprócz raportów płacowych równie wartościowe są inne źródła danych na temat stawek płac.

W kolejnym wystąpieniu pani Mirosława Kucharczyk z Maced zreferowała metody normowania czasu pracy i trudności na jakie można w trakcie tego procesu natrafić. Pani Mirosława przekonywała również słuchaczy do korzyści płynących ze stosowania wynagrodzenia akordowego, ale zwróciła także uwagę na trudności jakie wiążą się z tym sposobem nagradzania.

Następnie Pan Łukasz Mytnik z UTC Aerospace Systems przedstawił pozytywne i negatywne aspekty przyznawania podwyżek jako strategii zatrzymania pracowników w firmie.

Ostatnie prelekcje drugiego dnia konferencji dotyczyły narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy działów HR. Pan Bartłomiej Grądziel opowiedział o odejściu od uznaniowości w przyznawaniu podwyżek i automatyzacji tego procesu w firmie Shell Polska. Opisał też matrycę, której używają do podwyższania wynagrodzeń.

Na zakończenie występowali pani Karolina Lach i pan Adam Seoudi z krakowskiego oddziału Capgemini Polska. Zaprezentowali oni narzędzia do administrowania zmianami wynagrodzeń, które firma stworzyła na własny użytek.

Trzeciego dnia Krakowskiego Form Wynagrodzeń odbyły się na warsztaty: Systemy premiowania, które prowadziła pani Renata Kucharska-Kawalec z Sedlak & Sedlak oraz Ochrona wynagrodzenia za pracę i współpraca z organizacjami związkowymi przy tworzeniu aktów płacowych oraz regulaminu ZFŚS, prowadzone przez pana Pawła Korusa z Kancelarii Prawnej A. Sobczyk i Współpracownicy.

Z informacji zwrotnych otrzymanych od uczestników wynika, że te trzy dni intensywnych wykładów i warsztatów w znaczący sposób wzbogaciły ich wiedzę na temat praktyk nagradzania.

Więcej informacji: www.kfw.sedlak.pl
Organizatorzy: Sedlak & Sedlak
Kontakt: +48 12 625 59 10, [email protected]


Program XIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń


I dzień, 21 maja 2018Otwarcie XIII Krakowskiego Forum Wynagrodzeń


Sesja I
Sztuka wynagradzania - jak wygrać na rynku pracy?
dr Kazimierz Sedlak, dyrektor
dr Piotr Sedlak, kierownik projektu


Następne 5 lat w działach C&B - jakim wyzwaniom będziemy musieli sprostać?
Malwina Raducka-Sakwerda, Career Analytical Solutions Manager EMEA & LATAM, Mercer


Sesja II
Polityka wynagrodzeń w TOYOTA Motor Manufacturing Poland
Magdalena Kaczmarek, HR Manager, Toyota Motor Manufacturing Poland
Agata Szymańska, HR Specialist, Toyota Motor Manufacturing Poland


Zmiana podejścia do oceny pracowniczej w Discovery w kontekście wynagrodzeń
Monika Karczewska-Gugała, International Compensation & Benefits Manager, Discovery Networks International

Talent Management w fabryce. Jak wynagradzać najlepszych pracowników?
Marek Mazur, Senior HR Manager, Glaxo Smith Kline


Sesja III
Millenialsi, pokolenie Z - wyzwanie czy mit? Wynagradzanie w wielopokoleniowych organizacjach
Paweł Biniarz, kierownik projektu

Zaliczkomat – nowe podejście do wypłat
Małgorzata Jurkiewicz, HR Specialist, Blue Media S.A.
Dominika Kotuła-Gibas, HR & Administration Manager, Blue Media S.A.Sesja IV
Pracownicze Plany Kapitałowe - benefit czy "podatek"?
Dorota Dula, dyrektor biura programów emerytalnych i kapitałowych, Business Centre Club

Vox populi, vox Dei – czyli dlaczego likwidować świadczenia niepieniężne
Olech Bestrzyński, dyrektor personalny Grupy, Amica Group


II dzień, 22 maja 2018
Sesja V
Zmiany w wynagradzaniu sprzedawców
Konrad Akowacz, specjalista ds. analiz wynagrodzeń

Transparentność wynagrodzeń w Polsce i na świecie – regulacje prawne a praktyki biznesowe
Paweł Korus, partner, A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna
dr Kazimierz Sedlak, dyrektorSesja VI
Plany long term incentives (LTI) jako narzędzie motywacyjne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym
Magdalena Tur, Compensation and Benefits Manager, Carlsberg Group

Benefity nieco inaczej - jak budować system świadczeń, by przyciągać talenty z całego świata
Marek Gliniecki, Senior Compensation and Benefits Specialist, CD PROJEKT S.A.

Program Wsparcia Pracowników w Coty Polska
Anna Murawska, Compensation & Benefits Manager Eastern Europe, Coty Polska


Sesja VII
Czy warto korzystać z raportów płacowych dla stanowisk fizycznych
Tomasz Sawicki, Compensation and Benefits Director, Budimex S.A.
Krzesimir Podlaski, Compensation & Benefits/HR Controlling Specialist, Budimex S.A.


Normowanie pracy a wynagrodzenia
Mirosława Kucharczyk, specjalista ds. normowania, Maced Sp. z o.o.

Blaski i cienie przyznawania podwyżek w ramach impulsu retencyjnego
Łukasz Mytnik, starszy koordynator ds. wynagrodzeń i benefitów, UTC Aerospace Systems Wrocław sp. z o.o.


Sesja VIII
HR czy Manager? Kto decyduje o wynagrodzeniach, czyli o automatyzacji systemu podwyżek i premii
Bartłomiej Grądziel, specjalista ds. systemów wynagrodzeń, Shell Polska

Kontrola i administrowanie zmianami wynagrodzeń w organizacji sektora SSC/BPO
Karolina Lach, Compensation & Benefits Manager, Capgemini Polska Sp. z o.o.
Adam Seoudi, Compensation & Benefits Process Lead, Capgemini Polska Sp. z o.o.pobierz materiały konferencyjne z pierwszego dnia konferencji >>

pobierz materiały konferencyjne z drugiego dnia konferencji >>