Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4510 PLN
Laborant 3550 PLN
Elektromechanik 4770 PLN
Grafik 2D 4510 PLN
Ogrodnik szkółkarz 3650 PLN
Dekorator sklepów 3510 PLN
Inżynier sprzedaży 7190 PLN
Wykrawacz 4000 PLN
Dyrektor biblioteki 4800 PLN
Rehabilitant 3180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Nasze konferencje

II Krakowskie Forum Wynagrodzeń

II Krakowskie Forum Wynagrodzeń odbyło się w dniach 31.05-1.06.2007 w Centrum Kultury Żydowskiej w krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Konferencję zorganizowała firma Sedlak & Sedlak. Partnerem merytorycznym konferencji była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczyło w niej 125 polskich specjalistów do spraw wynagrodzeń.

Dzień pierwszy, czwartek 31 maja


Pierwsza sesja konferencji poświęcona była tendencjom w zarządzaniu wynagrodzeniami, prowadziła ją prof. Wanda Kopertyńska. Pierwszy prelegent, prof. Aleksy Pocztowski, przedstawił trendy w wynagradzaniu w kontekście zmian w ZZL. Poruszał kwestie wynagradzania w wysoko efektywnych organizacjach, wynagradzania talentów, work-life balance, konwergencji i dywergencji w systemach wynagradzania. Tadeusz Oleksyn wyraził pogląd, że polityka niskich płac była w Polsce zbyt długo stosowana, co przyniosło i przynosi nadal szereg negatywnych konsekwencji; aktualnie najpoważniejszą jest masowa emigracja zarobkowa Polaków. Odejście od tej polityki jest konieczne. Będzie też asumptem dla bardziej profesjonalnego zarządzania, lepszej organizacji pracy oraz wzrostu wydajności pracy. Nie możemy w nieskończoność konkurować tylko niskimi kosztami pracy. Jakub Han z firmy Sedlak & Sedlak opowiedział o kierunkach rozwoju systemów wynagrodzeń. Opisywał sytuację na rynku wynagrodzeń w USA, krajach europejskich, azjatyckich oraz w Polsce.

Sesję dotyczącą wartościowania pracy prowadził dr Kazimierz Sedlak. Maciej Rosa, konsultant firmy InConsulting, opowiedział o kolejnych krokach podczas przejścia od wartościowania stanowisk do taryfikatora i polityki płac. Małgorzata Karczewska-Gugała z Pepsi-Coli przedstawiła case study ze swojej firmy – projektu „Compensation Redesign”. Projekt miał na celu m.in. ujednolicenie zasad wynagradzania w regionie, utrzymanie talentów w organizacji oraz ograniczenie administracji. Prof. Tadeusz Oleksyn opowiedział o swojej autorskiej metodzie wartościowania – WRZOS. Łączy ona cechy metod wartościowania przez klasyfikowanie stanowisk oraz wartościowania kompetencji.

Trzecia sesja, poświęcona premiowaniu i motywowaniu, prowadzona była przez dr Jacka Lipca. Rozpoczęła ją prof. Wanda Kopertyńska referatem o znaczeniu premiowania dla realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy. Sebastian Gerstman z British American Tobacco Polska pokazał, w jaki sposób jego firma premiuje handlowców. Podkreślał, że codzienna praca musi być jasno powiązana z premią, a wyższe wyniki muszą oznaczać wyższą premię dla pracowników. Piotr Cwalina z Grupy Żywiec starał się odpowiedzieć na pytanie, czy przepłacanie zwiększa motywację do pracy. Przedstawił konsekwencje, tak pozytywne, jak negatywne, tego, że firma płaci powyżej mediany rynkowej.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się spacerem po Kazimierzu oraz spotkaniem towarzyskim w Collegium Maius, połączonym ze zwiedzaniem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzień drugi, piątek 1 czerwca


Pierwszą sesję poprowadziła prof. dr hab. Marta Juchnowicz. Malwina Raducka, kierownik działu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak, poddała wnikliwej analizie problemy związane z premiowaniem za wyniki. Przedstawiła związane z tą tematyką studium przypadku. Druga prelegentka, Magdalena Dyduch z BP Polska, opowiedziała o pozapłacowych sposobach wynagradzania i motywowania pracowników w jej firmie. Główną tezą jej wystąpienia było to, że skuteczne pozyskanie, utrzymanie i motywowanie utalentowanego pracownika tylko częściowo zależy od wysokości wynagrodzenia w pieniądzu (oczywiście po osiągnięciu pewnego minimum). Głównymi motywatorami są: możliwość rozwoju, ciekawe zadania i dobra atmosfera pracy. Dariusz Banach, dyrektor personalny Toyota Motor Manufacturing Poland, opowiadał o tym, jak system wynagrodzeń w jego firmie wyprowadzany jest z filozofii zarządzania. Filarami tzw. Toyota Way są szacunek dla ludzi i stałe usprawnianie. Pracownicy sami wyznaczają sobie cele okresowe a menedżerowie akceptują je i oceniają stopień ich realizacji. Oceny każdego z managerów poddawane są standaryzacji, a na ich podstawie wypłacane są premie roczne.

Grzegorz Turniak, prezes BNI Polska, w referacie "Jak zatrzymać talenty w firmie" sformułował tezę, że można płacić 20% poniżej mediany rynkowej, należy tylko odkryć talenty pracowników i konsekwentnie pozwolić im je rozwijać. Występująca tym razem w roli prelegenta prof. dr hab. Marta Juchnowicz naświetliła bieżące uwarunkowania, zagrożenia i korzyści, wobec jakich stanęły dzisiaj systemy wynagrodzeń. Postawiła pytanie, czy zmiany w systemach powinny mieć charakter wymuszony sytuacją na rynku pracy, czy może strategicznie wyprzedzający tę sytuację. Receptą mogą być omawiane przez nią "elastyczne systemy wynagrodzeń". Beata Urban, kierownik ds. wynagrodzeń Nokia Networks Poland, podzieliła się z uczestnikami wnioskami z integrowania systemów wynagrodzeń dwóch przechodzących fuzję firm: zhierarchizowanego niemieckiego Siemensa oraz egalitarnej skandynawskiej Nokii. Jako ostatni w tej sesji wystąpił dr Kazimierz Sedlak, przedstawiając historię badań satysfakcji z wynagrodzeń i przełomowy w tym względzie kwestionariusz PSQ Hanemana i Schwaba. Podsumowaniem prezentacji było przedstawienie polskiej wersji kwestionariusza. Sesję tę poprowadził Piotr Janczyk z Elektrobudowy S.A.

Po przerwie na lunch, przed trzecią sesją, Malwina Raducka zaprezentowała wyniki przeprowadzonej dzień wcześniej wśród uczestników konferencji ankiety dotyczącej planowanych na 2007 rok podwyżek. Trzecią sesję, dotyczącą informatycznych narzędzi do zarządzania wynagrodzeniami, poprowadził prof. Aleksy Pocztowski. Elżbieta Aksiucik z GE Money Bank zaprezentowała eComp - wewnętrzne narzędzie używane w General Electric na całym świecie. Joanna Forkhajm - Stachura zaprezentowała możliwości programu SAP HCM, natomiast Irena Nowysz - program TETA Personel.net. Według danych prezentowanych przez panią Joannę, rynek aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi rozwija się bardzo dynamicznie. Jego przeciętne roczne tempo wzrostu w Polsce szacuje się na 15%.

Materiały z konferencji