Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Czy wie Pan/Pani ile zarabiają Pana/Pani współpracownicy?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 3061 PLN
Kierownik ds. PR 6354 PLN
Nauczyciel 3251 PLN
Statystyk 2788 PLN
Kierownik ochrony 3956 PLN
Aplikant 2939 PLN
Biochemik 3177 PLN
Pracownik biurowy 2600 PLN
Neurologopeda 3495 PLN
Technik jakości 3980 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - sierpień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 798 PLN
- 0.6% (m/m)    7.5% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - sierpień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Monitor

Średnie miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych województwach na tle kraju

07.05.2018
Według danych GUS średnia krajowa pensja w 2016 r. wyniosła 4 290,52 PLN. Znacznie wyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego – średnie wynagrodzenie w tym województwie stanowiło 122,1% tej kwoty. Powyżej średniej krajowej znajdowały się również płace mieszkańców województwa dolnośląskiego (102,2%) oraz śląskiego (100,1%). Z kolei najniższe średnie zarobki odnotowano w województwach: podkarpackim (85,2% średniej krajowej), świętokrzyskim (85,5%), kujawsko-pomorskim (85,6%), lubuskim (87,1%) oraz podlaskim (87,8%).

Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach
w relacji do średniej krajowej w 2016 roku (Polska=100%)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS