Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Opiekun finansowy 3755 PLN
Analityk ds. IT 7528 PLN
Kinooperator 2967 PLN
Analityk rynku 5645 PLN
Dietetyk 2717 PLN
Fleet manager 5726 PLN
Kafelkarz 3230 PLN
Lekarz radiolog 5495 PLN
Programista Java 7144 PLN
Prokurator 9768 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - styczeń 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 931 PLN
- 6.5% (m/m)    7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - styczeń 2019 (r/r) 0.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Monitor

Średnie miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych województwach na tle kraju

07.05.2018
Według danych GUS średnia krajowa pensja w 2016 r. wyniosła 4 290,52 PLN. Znacznie wyższe zarobki otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego – średnie wynagrodzenie w tym województwie stanowiło 122,1% tej kwoty. Powyżej średniej krajowej znajdowały się również płace mieszkańców województwa dolnośląskiego (102,2%) oraz śląskiego (100,1%). Z kolei najniższe średnie zarobki odnotowano w województwach: podkarpackim (85,2% średniej krajowej), świętokrzyskim (85,5%), kujawsko-pomorskim (85,6%), lubuskim (87,1%) oraz podlaskim (87,8%).

Średnie miesięczne wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach
w relacji do średniej krajowej w 2016 roku (Polska=100%)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

xiv krakowskie forum wynagrodzeń

Największa w Polsce konferencja o wynagrodzeniach zobacz więcej