Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 5500 PLN
Event manager 5280 PLN
Lakiernik proszkowy 3950 PLN
Konfekcjoner 3170 PLN
Tokarz 3950 PLN
Konserwator 3600 PLN
Spedytor 6120 PLN
Front-end developer 4930 PLN
Nastawniczy 3520 PLN
Legislator 8390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Marc J. Wallace, Jr.

Znany i ceniony na całym świecie ekspert z dziedziny wynagradzania, strategii płacowych oraz ich współmierności z przepisami prawnymi. Wyniki jego badań naukowych, prowadzonych w ramach ww. dziedzin, zebrane zostały w ponad 60 artykułach publikowanych w renomowanych czasopismach specjalistycznych („Compensation and Benefits Review”, „Decision Sciences”, „The Journal of Vocational Behavior”, „Journal of Applied Psychology”, „Industrial Relations”). Wallace jest także współautorem kilku książek poświęconych wynagrodzeniom, a jego „Work and Rewards in the Virtual Workplace: A ‘New Deal’ for Organizations and Employees” uznane zostało za książkę roku 1999 przez towarzystwo SHRM (Society for Human Resource Management). Jest jednym z założycieli znanej firmy konsultingowej Center for Workforce Effectiveness. Członek działu certyfikacji przy WorlAtWork oraz były przewodniczący działu zasobów ludzkich przy Academy of Management. WorldatWork kilkakrotnie finansowała jego badania naukowe, których efektem jest publikacja „Rewards and Renewal”. W 1995 roku Wallace został także wyróżniony nagrodą Keystone Contributor Award, za swój wkład wniesiony w rozwój nauk o zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności związany z pracami nad strategiami wynagradzania.

Dr Marc J. Wallace jest członkiem stowarzyszenia „Teacher Excellence Through Compensation”. Jego zdaniem oświacie potrzebny jest system wynagrodzeń oparty na wynagradzaniu poprzez cele. Zdaniem dr Wallace’a przy wprowadzaniu takiego systemu nieunikniony jest okres przejściowy, w czasie którego funkcjonować będą razem stare i nowe metody wynagradzania. Aby osiągnąć sukces w zmianie systemu wynagradzania należy wg Wallace’a stworzyć precyzyjny program rozwoju nauczycieli, by systematycznie poprawiać jakość ich nauczania. Powinno się też wprowadzić system oceny postępów, ściśle odnoszący się do treści i głównych założeń programu rozwoju. Wallace sugerował, by w celu odpowiedniego ustalenia systemu oceny wprowadzić programy pilotażowe, które nie byłyby związane z wynagrodzeniami. Wallace podkreśla fakt, iż programy rozwoju powinny być dobrze zaprojektowane, możliwe do utrzymania finansowo i administracyjnie. Ważne jest, by program był finansowany w sposób regularny i ciągły. Wprowadzenie wynagradzania przez wyniki może wpłynąć pozytywnie na osiągnięcia uczniów, jednak nie należy zapominać, że nie zastąpi finansowania szkół.