Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier produkcji 6620 PLN
Elektronik 5620 PLN
Elektryk 4280 PLN
Account manager 7600 PLN
Prokurent 14980 PLN
Pracownica sklepu 3200 PLN
Specjalista SEO 7280 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Data Scientist 8880 PLN
Urzędnik podatkowy 4970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Mieczysław Kabaj

Prof. dr hab. Mieczysław Kabaj zajmuje się ekonomiką pracy i polityką społeczną, szczególnie interesuje go problematyka bezrobocia. Jest pracownikiem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej i Komitetu Prognoz „Polska 2000Plus” PAN. Brał także aktywy udział w działalności Rady Społecznej, organu opiniodawczo-doradczego w zakresie polityki społecznej, powołanego przez ministra Belkę w 2004 roku. Należy też do Komisji Finansów Publicznych. Kabaj jest zwolennikiem podniesienia w Polsce płacy minimalnej, co zaowocowałoby jego zdaniem wzrostem popytu, wydajności pracowników oraz zwiększeniem zatrudnienia. Kabaj proponuje program zmniejszenia bezrobocia zakładający szybki wzrost płac proporcjonalny do wzrostu wydajności, zwiększenia możliwości zatrudniania w niepełnym wymiarze i na czas określony, przebudowy systemu zasiłków na rzecz zwiększenia zatrudnienia.

Jest autorem wielu publikacji na temat wynagrodzeń i zapobiegania bezrobociu, między innymi: „Partycypacyjny system wynagrodzeń” (2003), „System motywacji i płac w reformie gospodarczej” (1984), „Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu” (1997), „Metody wartościowania pracy” (1979), „Człowiek, rynek, sprawiedliwość – szkice” (2001), „Zatrudnienie a rozwój gospodarczy: system optymalnego zatrudnienia i wysokich płac” (1984). Był redaktorem książek: „Polityka płac : wybrane problemy : praca zbiorowa” (1981), „Metody i mechanizmy wzrostu płac indywidualnych : wybrane problemy” (1978) oraz „Wartościowanie pracy jako metoda doskonalenia systemu płac” (1976). Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2001 roku.