Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 4810 PLN
Konstruktor 4600 PLN
Konstruktor R&D 4600 PLN
Mechanik ciągników 3920 PLN
Specjalista ds. IT 4680 PLN
Grafik komputerowy 4320 PLN
Dekorator wnętrz 3510 PLN
Serwisant maszyn 4880 PLN
Tynkarz 4100 PLN
UI/UX Designer 7200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Stanisława Borkowska

Profesor doktor habilitowany. Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Pełniła wiele funkcji kierowniczych m.in. Wiceministra Pracy i Spraw Społecznych oraz Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prof. S. Borkowska specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorką ok. 300 publikacji, w tym ok. 30 książek własnego autorstwa lub pod jej kierunkiem naukowym oraz ponad 30 książek współautorskich. Pośród książek jej autorstwa wymienić można np.: "Metody oceny efektów pracy kierowniczej" (KiW 1982), "System motywowania w przedsiębiorstwie" (PWN 1985), "Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń" (PWE 1987), "Jak wynagradzać?" (Orgmasz 1992), "Prawo do płacy godziwej" (IPiSS 1994 z. 8), "Negocjacje zbiorowe" (PWE 1997), "Strategie wynagrodzeń" (Oficyna Ekonomiczna 2001, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej). Jest autorką oraz redaktorem naukowym wielu książek m.in.: "Wynagrodzenia godziwe. Koncepcja i pomiar" (IPiSS 1999), "Efektywne systemy wynagrodzeń" (IPiSS 1999), "Pakietowe systemy wynagrodzeń" (IPiSS 2000), "Koszty pracy a rynek pracy" (red., IPiSS 2001), "Rynek pracy wobec integracji europejskiej (IPiSS 2002). Jest współautorką m.in. "Innovative pay strategies" (1992), "Labour relations in Transition" (Nijmigen 1995) i Księgi Polski Niepodległej (2002). W latach 90 kierowała wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Ostatnio kierowała Projektem Celowym Zamawianym nt. "Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską". Laureatka wielu nagród ustanowionych przez PAN, MEN i PTE. Jest przewodniczącą Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi, jest członkiem Komitetu Nauk Zarządzania i Organizacji PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, członkiem Komitetu Sterującego European Commitee for Work and Pay, członkiem American Compensation Association, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, redaktor naczelną czasopisma "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", członkiem rad programowych lub naukowych czasopism i instytucji, m.in. przewodniczy Radzie Programowej Inicjatywy "Personel XXI w.", Radzie Konkursu i Kapitule Nagrody Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest również członkiem Rady Programowej Instytutu Zarządzania oraz Kapituły Programu "Inwestor w Kapitał Ludzki".