Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Podsumowanie badania wskaźnikiHR 2019

27.08.2019
Wysoka rotacja i częste rezygnacje to nadal główny problem przedsiębiorstw
W 2018 roku rotacja wyniosła 16,2%, a więc niemal była na identycznym poziomie jak rok wcześniej. Za jej wysoki poziom odpowiadały przede wszystkim częste rezygnacje pracowników. Warto podkreślić, że poziom rotacji i rezygnacji był mocno zróżnicowany pomiędzy firmami o różnym profilu działalności. Najczęściej z pracy rezygnowali handlowcy, najrzadziej pracownicy produkcji. Poziom rotacji i rezygnacji był również mocno zróżnicowany regionalnie. Najwyższy był w centrum, najniższy na wschodzie.
Różnice w poziomie „przywiązania organizacyjnego” pracowników poszczególnych sektorów widoczne były również w wartości wskaźnika średni staż pracy. Pracownik produkcji pracował w jednym zakładzie średnio dwa lata dłużej niż zatrudniony w handlu.

Średni staż pracy w poszczególnych sektorach gospodarki

Schemat

Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019 Sedlak & SedlakCoraz trudniej jest pozyskać pracowników niższych szczebli
W porównaniu do poprzedniej edycji badania wydłużył się średni czas rekrutacji pracowników fizycznych oraz specjalistów (odpowiednio o 3 i 7 dni).
Bez zmian pozostał czas rekrutacji kadry kierowniczej. Najwięcej czasu na zrekrutowanie pracownika musiały poświęcić firmy produkcyjne.

Czas rekrutacji w zakładach produkcyjnych

Schemat

Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019 Sedlak & Sedlak


Wydłużenie czasu rekrutacji przełożyło się na wzrost jej skuteczności. W porównaniu do poprzedniej edycji badania firmom udawało się zapełnić więcej wakatów. Poprawa efektywności rekrutacji widoczna jest również we wzroście odsetka umów przedłużonych po okresie próbnym.

Niska frekwencja to nadal domena firm produkcyjnych
Poziom ogólnej absencji pracowników nieznacznie wydłużył się w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Na bardzo zbliżonym poziomie utrzymał się poziom ogólnej absencji chorobowej i chorobowej własnej. Podobnie jak w poprzednich latach, pracownicy produkcyjni byli nieobecni w pracy znacznie częściej niż pracownicy usług czy handlu. Ich niższa frekwencja widoczna jest w poziomie ogólnej absencji chorobowej, chorobowej własnej, jednodniowej, a nawet w niższej wartości wskaźnika dni niewykorzystanych urlopów.

Absencja chorobowa własna pracowników w poszczególnych sektorach gospodarki

Schemat

Źródło: Raport wskaźnikiHR 2019 Sedlak & SedlakCzym większa firma, tym więcej jednodniowych nieobecności
Tegoroczne badanie pokazało, że w im większa firma, tym więcej jednodniowych nieobecności. Podobną zależność zauważyliśmy w przypadku urlopów na żądanie. Im większa firma, tym zatrudnieni częściej wykorzystywali prawo do nagłego zgłaszania swojej nieobecności. Odwrotną zależność zaobserwowaliśmy w przypadku urlopów wypoczynkowych. Liczba dni urlopów niewykorzystanych w przeliczeniu na pracownika była tym większa, im mniejsza organizacja.

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.