Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk finansowy 10980 PLN
Account manager 5790 PLN
Pracownik magazynowy 4820 PLN
Administrator IT 8370 PLN
Dyspozytor 5060 PLN
Specjalista SEO 4660 PLN
Kreślarz cad 5980 PLN
Piaskarz 5190 PLN
IT project manager 13750 PLN
Level designer 6180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki w wojsku – od 3 do 14 tys. PLN. Ile tak naprawdę zarabiają żołnierze?

10.11.2014 Marta Kowalówka
Uposażenie zasadnicze w korpusie oficerów zaczyna się od 4 520 PLN brutto (major), a kończy na poziomie 14 900 PLN brutto (generał na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP). To jednak nie wszystko. Wojskowi, oprócz uposażenia podstawowego dostają wiele dodatków i innych świadczeń pieniężnych. Do tego żołnierze nie są objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, więc ich wynagrodzenia nie są pomniejszane o składki na ZUS. Ile zatem tak naprawdę zarabiają żołnierze?
Święto Niepodległości to czas refleksji nad kondycją polskiej armii. W 2013 roku CBOS zadał Polakom pytanie – ile przeciętnie powinni zarabiać oficerowie wojska. Wyniki badania wskazały, że średnio powinno to być 5 826 PLN. W rzeczywistości uposażenie zasadnicze w korpusie oficerów zaczyna się od 4 520 PLN brutto (major), a kończy na poziomie 14 900 PLN brutto (generał na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP). To jednak nie wszystko. Wojskowi, oprócz uposażenia podstawowego dostają wiele dodatków i innych świadczeń pieniężnych. Do tego żołnierze nie są objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych, więc ich wynagrodzenia nie są pomniejszane o składki ZUS. Ile zatem tak naprawdę zarabiają żołnierze?

Wyższy stopień – wyższe wynagrodzenie


O tym jak wysokie uposażenie zasadnicze należy się danemu żołnierzowi, decyduje stopień etatowy jaki posiada, a także zajmowane przez niego stanowisko. Jednak fakt, że żołnierz zajmuje określone stanowisko, nie zawsze oznacza, że będzie miał wyższe uposażenie zasadnicze niż inni żołnierze z tym samym stopniem etatowym. Na przykład kapitan na stanowisku dowódcy kompanii, będzie miał niższe uposażenie zasadnicze, niż kapitan, który dowódcą kompanii nie jest, a przydzielone ma inne obowiązki.

Sprawdź zarobki na swoim stanowisku. Porównaj się z innymi!

Najniższe wynagrodzenie podstawowe otrzymują żołnierze korpusu szeregowych - szeregowi otrzymują 2 500 PLN, a starsi szeregowi o 50 PLN więcej. Wraz z kolejnymi stopniami pensja podstawowa wojskowych rośnie. W korpusie podoficerów zawodowych, żołnierze otrzymują od 2 940 do 3 600 PLN uposażenia zasadniczego. Dopiero w korpusie oficerów zawodowych, wynagrodzenia podstawowe są wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które za rok 2013 wyniosło 3 650 PLN brutto. Płace zasadnicze od szarży podporucznika wzwyż zaczynają się od 3 800 PLN. Od generała broni na stanowisku dowódcy korpusu pensje podstawowe przekraczają już 10 tys. PLN. Najwyższe uposażenie zasadnicze otrzymuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – niemal 15 tys. PLN.


Uposażenie zasadnicze w Wojsku Polskim
i jego wysokość brutto (w PLN)

 

stanowisko służbowe

stopień etatowy

 

uposażenie zasadnicze

Szef Sztabu Generalnego WP

generał

14 900

dowódca poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (powietrzne, lądowe, marynarka wojenna i wojska specjalne)

generał broni

12 600

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

12 000

dowódca korpusu

11 500

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

generał dywizji

10 750

dowódca dywizji

10 200

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

9 800

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

generał brygady

9 150

8 750

dowódca brygady

8 400

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

pułkownik

7 850

7 300

6 800

dowódca pułku

6 350

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

podpułkownik

5 800

5 450

5 250

dowódca batalionu

5 100

 

major

4 850

4 700

4 600

4 520

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

kapitan

4 200

4 100

dowódca kompanii

4 030

pełniący obowiązki inne niż dowódcze

porucznik

3 910

3 850

dowódca plutonu

podporucznik

3 800

starszy chorąży sztabowy

3 600

starszy chorąży

3 480

chorąży

3 360

młodszy chorąży

3 260

starszy sierżant

3 170

sierżant

3 100

plutonowy

3 040

starszy kapral

2 990

kapral

2 940

starszy szeregowy

2 550

szeregowy

2 500

Legenda:

korpus szeregowych zawodowych

 

korpus podoficerów zawodowych*

 

korpus oficerów zawodowych

 

 

oficerowie młodsi

oficerowie starsi

generałowie

*Podoficerowie młodsi, podoficerowie, podoficerowie starsi
Źródło: MON, Departament KadrPowyżej zaprezentowane dane to jednak tylko uposażenie zasadnicze, które nie uwzględnia dodatkowych składników wynagradzania żołnierzy. Ile więc w rzeczywistości zarabiają wojskowi? Jak wynika z danych GUS-u, przeciętne miesięczne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych w 2013 roku wynosiło 4 247 PLN brutto. To o 128 PLN więcej niż w 2012 roku i aż 1 018 PLN więcej niż w 2005 roku. Co nie jest zaskoczeniem, najmniej zarabiali szeregowi, a najwięcej generałowie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie tych pierwszych wynosiło 3 154 PLN, a tych drugich 14 294 PLN brutto. Różnica w przeciętnych zarobkach najwyższych i najniższych stopniem żołnierzy wynosiła zatem 11 140 PLN. Co więcej, we wszystkich korpusach przeciętne wynagrodzenie rosło na przestrzeni ostatnich lat. Należy również pamiętać, że żołnierze zawodowi nie są objęci powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Oznacza to, że od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki emerytalne, rentowe i chorobowe. Żołnierze znajdują się więc w korzystniejszej sytuacji niż inni pracownicy, gdyż ich wynagrodzenie „na rękę” jest wyższe, niż w sytuacji gdyby te składki były opłacane. Dla przykładu, zakładając, że żołnierz zarabia 4 247 PLN brutto, „do ręki” dostanie 3 496 PLN. Natomiast w przypadku zwyczajnego pracownika objętego powszechnym ubezpieczeniem społecznym, którego wynagrodzenie brutto wynosi tyle samo, co wspomnianego w przykładzie żołnierza, pensja netto będzie wynosiła 3 025 PLN, czyli 470 PLN mniej niż wojskowego.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pracowników cywilnych wojska, wśród których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w 2013 roku 3 299 PLN. Z ich wynagrodzenia potrąca się później zarówno zaliczkę na podatek dochodowy, jak i składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto*
w Wojsku Polskim w 2005, 2010, 2012 i 2013 roku (w PLN)

 

2005

2010

2012

2013

żołnierze zawodowi

3 229

4 049

4 119

4 247

generałowie

10 082

13 473

14 002

14 294

oficerowie starsi

5 296

7 184

7 422

7 640

oficerowie młodsi

3 607

5 130

5 348

5 470

chorążowie i podoficerowie

2 691

3 948

4 182

4 326

szeregowi

1 764

2 822

2 965

3 154

pracownicy cywilni wojska

1 972

2 913

3 218

3 299

*wynagrodzenia żołnierzy zawodowych nie zawierają składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe);
wynagrodzenia pracowników cywilnych podaje się ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które są płacone przez ubezpieczonego
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUS-uUposażenie zasadnicze to nie wszystko


Wyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie żołnierzy w porównaniu z uposażeniem zasadniczym wynika z tego, że przysługuje im wiele różnych dodatków. Pierwszym z nich jest dodatek za długoletnią służbę wojskową. Jego podstawowa kwota wynosi 300 PLN. Po odbyciu 3 lat służby wojskowej dodatek powiększany jest o 3% kwoty uposażenia zasadniczego. I tak co 3 lata do 300 PLN dodawane jest kolejne 3% uposażenia zasadniczego, aż do 15 lat służby. Po tym czasie kolejne dodatki są przyznawane co 5 lat i są powiększane od 15% do 30% uposażenia podstawowego (po 30 latach służby).

Wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową

Schemat

*% kwoty należnego uposażenia zasadniczego
Źródło: MON, Departament KadrWiele wskazuje jednak na to, że system przyznawania dodatków za długoletnią służbę wojskową zostanie zmodyfikowany. Jest to spowodowane tym, że obecnie funkcjonujące zasady słabo motywują wojskowych do pozostawania w służbie – przykładowo żołnierz, który służy 16 lat dostaje taki sam dodatek jak żołnierz, który przepracował 19 lat. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej przewiduje, by za każdy rok powyżej 15. dodatek za długoletnią służbę wzrastał o jeden procent uposażenia zasadniczego. Maksymalny dodatek będzie więc wynosił 35% uposażenia zasadniczego po 35 latach wysługi.

Kolejnym dodatkiem jest dodatek specjalny. Jest on przyznawany za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej. Na przykład piloci za wykonywanie lotów mogą liczyć na dodatek od 750 do 2 700 PLN miesięcznie (dodatkowo powiększony o 2 500 PLN za lot F-16). Pozostały personel latający dostaje dodatek od 450 do 1 500 PLN. Za zwalczanie terroryzmu i szkolenia w tym zakresie, żołnierze GROM mogą liczyć na dodatek od 1 200 do 3 300 PLN. Najszersze widełki dotyczą pełnienia służby w Służbie Kontrwywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego, gdzie dodatek zaczyna się od 60 PLN a kończy na 3 750 PLN. Inne dodatki specjalne zaprezentowane są na schemacie 2.

Rodzaje i wysokości dodatków specjalnych dla wojskowych

Schemat

Źródło: MON, Departament KadrNastępny dodatek to dodatek służbowy. Jest to dodatek za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych. W przypadku dodatku służbowego z tytułu zajmowanego stanowiska służbowego najwyższy dodatek przysługuje lekarzom i lekarzom dentystom – jego maksymalna wysokość wynosi 1 500 PLN. Najniższy dodatek służbowy dotyczy szefów kompanii, baterii, klucza, szwadronu, lub bosmanów okrętowych – maksymalnie wynosi on 75 PLN.

Dodatek służbowy z tytułu
zajmowania stanowiska służbowego
oraz jego wysokość

Schemat

Źródło: MON, Departament KadrW przypadku dodatku służbowego z tytułu pełnienia służby w jednostkach wojskowych, jego wysokość wynosi 450 PLN w: Jednostce Wojskowej GROM, Jednostce Wojskowej Komandosów, Jednostce Wojskowej Formoza oraz w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Natomiast w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego dodatek służbowy wynosi 225 PLN.

Kolejny dodatek to dodatek motywacyjny. Przeznaczony jest on dla podoficerów i szeregowych, pod warunkiem, że uzyskali oni w ostatniej opinii ocenę co najmniej dobrą oraz uzyskali klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym. Tym samym w klasie mistrzowskiej dodatek motywacyjny wynosi 405 PLN, w klasie pierwszej – 255 PLN, w drugiej – 150 PLN, a w trzeciej 105 PLN.

Dodatek motywacyjny w Wojsku Polskim

Schemat

Źródło: MON, Departament KadrTo jeszcze nie koniec dodatków. Kolejny z nich to dodatek funkcyjny, który dotyczy żołnierzy nauczycieli akademickich oraz dyrektorów instytutów badawczych pełniących funkcje na uczelni wojskowej lub w instytucie naukowym. Ostatnim z dodatków jest dodatek wyrównawczy, który dotyczy sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Co więcej, żołnierze, oprócz uposażenia podstawowego i dodatków, otrzymują dodatkowo różne świadczenia pieniężne – zasiłek na zagospodarowanie, gratyfikację urlopową, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody jubileuszowe, należności za przeniesienia służbowe, za podróże służbowe, czy dodatkowe wynagrodzenie. Osobne kategorie stanowią również świadczenia dla żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę poza granicami kraju oraz z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.


Bibliografia
GUS, Mały rocznik statystyczny Polski 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2014,1,15.html [dostęp: 06.11.2014].
MON, System uposażeń żołnierzy zawodowych, http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/rozne/2014/06/SYSTEM_UPOSAZEN_2014.pdf [dostęp: 06.11.2014].
Polska Zbrojna, Zmiany w dodatkach stażowych http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/13922?t=Zmiany-w-dodatkach-stazowych [dostęp: 06.11.2014].
RCL, Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy, http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/507/projekt/246032/katalog/246040 [dostęp: 06.11.2014].
Marta Kowalówka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".