Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki w największych miastach polski

23.10.2020 Dominik Czesak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w okresie od stycznia 2019 do czerwca 2020 roku zapytaliśmy respondentów, między innymi, o ich miejsce pracy. Większość badanych pochodziła z największych miast w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej ich wynagrodzeniom oraz sprawdźmy jakie czynniki wpływają na wysokość ich zarobków.
Najwięcej zarabiały osoby pracujące w Warszawie. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 6 636 PLN brutto. Wynagrodzenia osób pracujących w Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu mieściły się w przedziale od 5 500 PLN do 6 000 PLN brutto.
Największe różnice były wśród osób zarabiających powyżej mediany. Przykładowo w Warszawie pracownicy zarabiali prawie o połowę więcej tego co zatrudnieni w Białymstoku.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń
w wybranych największych miastach polski (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało
mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

Warszawa

31 318

4 816

6 636

10 000

Wrocław

11 005

4 422

5 940

8 563

Kraków

14 122

4 281

5 780

8 563

Gdańsk

6 776

4 142

5 512

8 265

Katowice

5 920

4 192

5 501

8 027

Poznań

9 076

4 150

5 409

7 689

Łódź

6 426

3 892

5 190

7 395

Szczecin

3 120

3 991

5 150

7 361

Bydgoszcz

2 860

3 739

4 816

6 815

Opole

1 396

3 593

4 506

6 302

Rzeszów

2 491

3 501

4 500

6 409

Lublin

3 085

3 339

4 281

5 966

Białystok

2 087

3 400

4 281

5 673

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń większość badanych stanowiły osoby o wykształceniu wyższym magisterskim. Wynagrodzenia pracowników z wykształceniem magisterskim w Warszawie są prawie dwukrotnie wyższe niż osób pracujących w Lublinie.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń osób
z wykształceniem magisterskim w wybranych miastach w Polsce (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku.W największych miastach Polski zdecydowanie najwięcej zarabiano w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego. Znaczne różnice w zarobkach występują np. w Krakowie, gdzie mediana wynagrodzeń w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego jest o prawie 50% wyższa od mediany zarobków w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.

Mediana wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
o różnym kapitale w wybranych miastach polski (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 roku.Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".