Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcji 6420 PLN
Mechanik motocyklowy 3920 PLN
Księgowa 5710 PLN
Programista C/C++ 12600 PLN
Pilarz 3400 PLN
Tokarz CNC 4530 PLN
Walcownik 4130 PLN
Laminater 3430 PLN
Inspektor ds. BHP 4160 PLN
Urzędnik podatkowy 4970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki w krajach byłej Jugosławii

27.11.2017 Kamil Preidl
Leżące w zachodniej części Bałkanów kraje – Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę i Macedonię – poza wspólną historią łączą także współczesne problemy ekonomiczne. Cały ten region boryka się z korupcją oraz wysokim bezrobociem, sięgającym nawet 40%. Jak zatem kształtuje się na tym tle wysokość zarobków mieszkańców poszczególnych państw?
Inspiracją do stworzenia tego artykułu był raport opublikowany przez bałkańską stację telewizyjną N1. Ukazuje on duże rozbieżności między poziomem średnich zarobków mieszkańców poszczególnych państw tworzących dawną Socjalistyczną Federalną Republikę Jugosławii. Dane z raportu przedstawione zostały na wykresie 1.

Średnie miesięczne zarobki
w krajach byłej Jugosławii w maju 2017 roku (EUR netto)

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie raportu telewizji N1Można powiedzieć, że im dalej na południe, tym poziom średnich wynagrodzeń jest niższy. Najwięcej zarabiają mieszkańcy, leżących najdalej na północ oraz należących do Unii Europejskiej, Słowenii i Chorwacji. Aby uniknąć niejasności należy podkreślić, że prezentowane na wykresie wartości to kwoty netto, podczas gdy w dalszej części artykułu będziemy się posługiwać danymi dotyczącymi zarobków brutto.

Słowenia


Wśród państw byłej Jugosławii, najwyższym poziomem wynagrodzeń wyróżnia się Słowenia. Według danych Eurostatu, średnie miesięczne wynagrodzenie jej mieszkańców w 2016 roku wyniosło 1 524 EUR brutto. Z kolei wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2017 roku ustalono na poziomie 805 EUR. Znajdujący się poniżej wykres ukazuje zmiany poziomu średnich wynagrodzeń Słoweńców na przestrzeni ostatnich 17 lat.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Słowenii
w latach 2000-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych EurostatuSłowenia weszła do Unii Europejskiej w 2004 r., czyli w tym samym roku co Polska, natomiast od 2007 r. jest również członkiem strefy euro. W chwili wstąpienia do UE średnie wynagrodzenia Słoweńców były dwukrotnie wyższe niż Polaków. Obecnie różnica ta uległa zmniejszeniu – w 2015 roku wyniosła 35%.

Chorwacja


Zarobki w tak chętnie odwiedzanej przez Polaków Chorwacji są niemal o 1/3 niższe niż w sąsiedniej Słowenii. Eurostat podaje, że w 2015 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w tym kraju wyniosło 1 039 EUR brutto. To o 57 EUR więcej niż w tym samym okresie w Polsce.
Od stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie w Chorwacji to 433 EUR (wzrost o 21 EUR względem roku 2016). Natomiast średnie zarobki w poszczególnych latach zostały ujęte na wykresie 3. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Chorwacji
w latach 2000-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Croatian Bureau of StatisticsCzarnogóra


Czarnogóra to maleńki, liczący zaledwie 620 tys. mieszkańców, nadmorski kraj. Co ciekawe, pomimo że nie należy nawet do Unii Europejskiej, od lat traktuje Euro jako swoją oficjalną walutę. Średnie zarobki mieszkańców Czarnogóry wyniosły w 2016 roku 751 EUR brutto. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 21%, a inflacja 2,8% (stan na sierpień 2017).

Najstarsze dane dotyczące średnich rocznych wynagrodzeń, dostępne na stronie czarnogórskiego biura statystycznego, pochodzą z 2004 roku. Jednak nawet taki przedział czasowy jest wystarczający, aby zobrazować ponad dwukrotny wzrost zarobków mieszkańców tego kraju (wykres 4).

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Czarnogórze
w latach 2004-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistical Office of MontenegroBośnia i Hercegowina


Bośnia i Hercegowina wyróżnia się najwyższą stopą bezrobocia spośród opisywanych w artykule krajów. Obecnie jego poziom wynosi 40%, a w 2006 roku sięgał aż 46%. Średnie zarobki w 2016 roku wyniosły 670 EUR brutto, zaś minimalne miesięczne wynagrodzenie to 207 EUR. Wykres 5 nie przedstawia gwałtownych zmian wysokości średnich wynagrodzeń – w ciągu ostatnich 8 lat wzrosły one zaledwie o 10%.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Bośni i Hercegowinie
w latach 2005-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Agency of Statistics of Bosnia and HerzegovinaSerbia


Serbia przez lata zmagała się z wysoką inflacją, sięgającą kilkunastu procent. Sytuacja ustabilizowała się dopiero w 2014 roku. Ma to swoje odbicie na wykresie prezentującym średnie wynagrodzenia w tym bałkańskim kraju na przestrzeni ostatnich 17 lat. Od momentu, kiedy inflacja w Serbii spadła poniżej 4%, zwolnił również wzrost poziomu średnich wynagrodzeń.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Serbii
w latach 2000-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistical Office of the Republic of SerbiaJak wynika z wykresu 6, średnie miesięczne wynagrodzenie mieszkańców Serbii w 2016 roku wyniosło równowartość 533 EUR brutto. Z kolei płaca minimalna, obowiązująca od czerwca 2017 r., to 250 EUR brutto miesięcznie.

Macedonia
W 2015 roku Macedonia znalazła się w pierwszej dziesiątce listy najbardziej nieszczęśliwych (ze względów ekonomicznych) krajów świata, przygotowanej przez Business Insider. Głównym powodem obecności Macedonii w tym niechlubnym rankingu był wysoki poziom bezrobocia. Do dziś niewiele się pod tym względem zmieniło. Obecnie jego wskaźnik wynosi 23%, a w 2006 roku siegało ono aż 37%. Jak przedstawia wykres 7, średnie zarobki w Macedonii na przestrzeni ostatnich 12 lat powoli, ale sukcesywnie rosły. W 2016 roku osiągnęły poziom 535 EUR brutto. Z kolei płaca minimalna w 2017 roku w Macedonii wynosi 231 EUR miesięcznie.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Macedonii
w latach 2005-2016 (EUR brutto)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Narodowego Biura Statystycznego MacedoniiOpinia mieszkańców


W przygotowanym na zlecenie Unii Europejskiej badaniu opinii publicznej Balkan Batometer 2016 zapytano mieszkańców ujętych w artykule państw, czy są zadowoleni z panującej w ich kraju sytuacji ekonomicznej. Zaledwie 7% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej (w badaniu nie uwzględniono Słowenii). Co ciekawe, największe zadowolenie zadeklarowali mieszkańcy Macedonii – „aż” 17%. Kontrastuje to bardzo ze wspomnianym wcześniej raportem Business Insider. Na drugim miejscu uplasowała się Czarnogóra, z wynikiem wynoszącym 15%. Wśród ankietowanych z Albanii, Serbi, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny zadowolonych było mniej niż 5%.

Kamil Preidl
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".