Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki opiekunów seniora w 2019 roku

13.08.2019 Dominik Czesak
Według danych GUS z 2012 roku w Polsce żyje ponad 5,5 mln osób w wieku 65 i więcej lat, co stanowi 14% ogółu społeczeństwa w Polsce. Liczba ta stale się powiększa. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, iż w 2050 roku osoby w wieku 65 lat i więcej stanowić będą aż 33% ogólnej liczby ludności Polski. Problem starzenia się społeczeństwa w coraz bardziej dotkliwy sposób dotyka Polskę. Powoduje to wzrost popytu na wykwalifikowanych opiekunów seniorów. Potwierdza to najnowsza prognoza Barometru zawodów na 2019 rok, zgodnie z którą opiekun osoby starszej jest w chwili obecnej zawodem deficytowym.
Wielu obywateli Polski będących opiekunami wyjechało do Niemiec. Głównym powodem emigracji są wyższe zarobki u zachodnich sąsiadów. Według aterima-med.pl przeciętnie opiekunowie osób starszych w Niemczech mogą liczyć na wynagrodzenie od 1 000 do 1 400 EUR netto miesięcznie. Najczęściej są to osoby zatrudnione legalnie przez agencje pośredniczące w tej usłudze. Emigrujący polscy opiekunowie pozostawiają lukę na rynku pracy potęgowaną przez starzejące się społeczeństwo. Braki uzupełniają imigranci za wschodniej granicy, najczęściej są to obywatele Ukrainy. Znajdują oni zatrudnienie w szarej strefie, więc trudno jest obliczyć ilość zatrudnionych Ukraińców na rynku jak i ich zarobki w Polsce.


Dane ogólne
Zarobki opiekuna osoby starszej przedstawiamy na podstawie 20 tys. ogłoszeń internetowych w zamieszczonych na polskich stronach. W artykule za wynagrodzenie uznajemy kwotę za godzinę pracy zamieszczoną w ogłoszeniach. Można założyć, że kwoty te stanowią przybliżone wartości jakie są otrzymywane przez autorów ogłoszeń. Pensja jest ustalana indywidualnie z pracodawcą czy opiekunem prawnym starszej osoby. Średnie godzinowe zarobki dla całej Polski w podziale na płeć, wynoszą 11,4 PLN/godz. dla kobiet i 13,1 PLN/godz. netto dla mężczyzn.

Opiekun seniora w Polsce, zatrudniony na pełny etat zarobi średnio około 1 940 PLN netto. Są to stawki niższe niż umieszczenie seniora w prywatnym lub publicznym domu opieki, o których piszemy niżej. Jednak należy pamiętać, że indywidualny opiekun zajmujący się osobą starszą całodobowo, generuje koszty w postaci mieszkania wraz z osobą wymagającą opieki.

Średnie godzinowe wynagrodzenie opiekuna seniora z podziałem na płeć (netto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieW 2019 roku najwięcej zarabiają opiekunowie pracujący w województwie mazowieckim (12,7 PLN/godz.) i lubuskim (12,6 PLN/godz.). Najniższe zarobki za godzinę występują w województwie podlaskim. Opiekunowie osób starszych w tym województwie otrzymują średnio 9,8 PLN/godz.

Średnie godzinowe wynagrodzenie opiekunów seniorów w wybranych województwach (netto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieDoświadczenie a zarobki
Staż pracy opiekuna ma duży wpływ na stawkę godzinową. Osoby z 10 – letnim doświadczeniem średnio zarabiają 13,3 PLN/godz. netto. Nowicjusze w tym zawodzie średnio otrzymują 10 PLN za godzinę pracy. Osoby z roczną praktyką zarabiają 10,9 PLN/godz. netto.

Średnie godzinowe wynagrodzenie opiekuna seniora z różnym doświadczeniem (netto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieŚwiadczenia oferowane przez opiekunów
Opieka nad starszą osobą jest wymagającą pracą. Pracodawcy cenią opiekunów, którzy są w stanie kompleksowo wypełniać obowiązki pielęgniarskie i organizacyjne. Również prawo jazdy znacząco podnosi wynagrodzenie opiekuna. Osoby wykonujące powyższe obowiązki zarabiają średnio 14,7 PLN za godzinę pracy. Jest to kwota wyższa od średniej krajowej aż o 3,1 PLN/godz. Z kolei opiekunowie nieświadczący dodatkowych czynności z zakresu opieki nad seniorem zarabiają poniżej średniej stawki godzinowej w tym zawodzie.

Średnie zarobki godzinowe opiekunów w zależności od dodatkowych świadczeń (netto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieDom opieki czy prywatny opiekun seniora?
Domy spokojnej starości są placówkami świadczącymi profesjonalną opiekę nad seniorem. Realizują one opiekę całodobową. Cena ulokowania starszej osoby w takim ośrodku jest zależna od wielu zmiennych. Standard budynku, obsługi, pomoc pielęgniarska, usługi rehabilitacyjne, to wszystko wpływa na miesięczny koszt pobytu seniora. Z analiz serwisu przyjazniseniorom.com wynika, że średnia cena miejsca w pokoju dwu lub trzy osobowym, w prywatnym domu seniora to koszt od 2,8 tys. do 3,5 tys. PLN miesięcznie. Do kosztów należy doliczyć zakup leków oraz środków higienicznych.

Państwowe ośrodki opieki (tzw. DPS) charakteryzują się podobnymi stawkami za miesięczną opiekę nad seniorem. Jednak ostateczna kwota jest regulowana poprzez liczne ustawy. Zależy ona od np. dochodów członków rodziny. Mogą oni zostać zwolnieni z opłaty za pobyt seniora w DPS, jeśli ich dochód nie przekracza kwoty stanowiącej 300% kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy społecznej. Obecnie kryterium wynosi 528 PLN na członka rodziny. Czyli rodziny uzyskujące dochód mniejszy niż 1584 PLN mogą ubiegać się o zwolnienie opłaty za pobyt seniora w DPS. Rodziny takie mogą zabiegać o ulgi w sytuacji, jeśli:
  • płacą już za pobyt jakiegoś członka rodziny w DPS,

  • sami są przewlekle chorzy, niepełnosprawni,

  • osoba zobowiązana do wniesienia opłaty jest kobietą w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń średnie zarobki opiekunów seniora w DPS kształtują się na poziomie 2 270 PLN brutto (około 1650 PLN netto).

Podsumowanie
Profesja opiekuna osoby starszej rozwija się. Według barometru zawodów jest on jednym z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. Oznacza to, iż opiekun nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie na niego będzie znacznie większe niż liczba pracowników w zawodzie na rynku.


Jeśli chcesz wiedzieć, ile inni zarabiają na Twoim stanowisku,
zapraszamy do Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.


Dominik Czesak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".