Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 4030 PLN
Brygadzistka 4790 PLN
Analityk do spraw IT 5710 PLN
Product manager 6990 PLN
Frezer drewna 3920 PLN
Sprzedawca 3580 PLN
Programista PHP 4810 PLN
Specjalista ds. sem 5150 PLN
Refrakcjonista 4810 PLN
Lekarz stażysta 3650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce w 2022 roku

20.03.2023 Patrycja Paszcza
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2022 roku wzięły udział 946 osoby z Ukrainy pracujące w Polsce. Wśród nich było 506 kobiet oraz 440 mężczyzn. Najwięcej osób – 608 (64%) było zatrudnionych na stanowisku specjalisty. Jak kształtują się ich wynagrodzenia w Polsce?
Odbierz bezpłatny raport o zarobkach na twoim stanowisku, biorąc udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń.

Mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce wyniosła 6 000 PLN. Widoczne są dysproporcje pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. Mężczyźni zarabiali około 20% więcej niż kobiety.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych obywateli i obywatelek Ukrainy zatrudnionych w Polsce w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Najwięcej obywateli Ukrainy (40%) biorących udział w badaniu posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, na drugim miejscu (30%) było wykształcenie wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie). Poniższy wykres przedstawia wynagrodzenia Ukraińców z różnym wykształceniem zatrudnionych w Polsce.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych obywateli Ukrainy z różnym poziomem wykształcenia w 2022 (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wśród obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce wynagrodzenia dyrektorów były około 56% wyższe od zarobków pracowników szeregowych.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych obywateli i obywatelek Ukrainy zatrudnionych w Polsce w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Mediana wynagrodzeń obywateli Ukrainy, którzy zajmowali stanowisko analityka biznesowego wyniosła 8 426 PLN. Wykres 4. przedstawia wynagrodzenia Ukraińców zatrudnionych w Polsce na różnych stanowiskach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych obywateli Ukrainy na różnych stanowiskach w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło 101 008 osób. 59% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 74% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72% ma wykształcenie wyższe, 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podsumowaniem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Patrycja Paszcza
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".