Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia

10.03.2020 Patrycja Małek
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 48 219 osób przed 30. rokiem życia. Większość respondentów stanowili mężczyźni – 27 986 osób (55%), podczas gdy respondentek było 23 061 (45%). W niniejszym artykule pokazujemy ile zarabiała każda z płci i jakie wystąpiły różnice pomiędzy nimi. Czy ich wynagrodzenie rosło z wiekiem?
Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia w 2019 roku wyniosła 4 210 PLN brutto. Mężczyźni zarabiali o 700 PLN więcej niż kobiety. Luka płacowa wśród osób, które mają mniej niż 30 lat wynosiła 15,52%.

Wynagrodzenie całkowite kobiet i mężczyzn
przed 30. rokiem życia w 2019 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia rosły wraz z wiekiem. W każdym przedziale wiekowym mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Największa różnica w zarobkach wystąpiła pomiędzy najmłodszymi osobami – w wieku 18-20 lat. Luka płacowa wśród tych osób wyniosła 17,6%. Różnica w medianach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 21-25 lat wynosiła 607 PLN. Z kolei wśród osób starszych – w wieku 26-30 lat różnica ta wynosiła 853 PLN.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w różnym wieku w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Przyjrzyjmy się bliżej najlepiej wynagradzanej grupie osób – w wieku 26-30 lat. Im wyższy szczebel w hierarchii organizacyjnej tym wyższe wynagrodzenie. Na każdym szczeblu mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Luka płacowa w obrębie każdego z omawianych szczebli wśród osób w wieku 26-30 lat (pracownicy szeregowi, specjaliści i kierownicy) wynosiła ok. 18%. Przedstawiciele obu płci na każdym szczeblu w hierarchii w wieku 26-30 lat zarabiali więcej od ogółu osób w wieku 18-30 lat. Największa różnica wystąpiła pomiędzy mężczyznami na stanowisku specjalisty. Specjaliści w wieku 26-30 lat zarabiali o 344 PLN więcej od ogółu osób przed 30. rokiem życia.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej
w wieku 26-30 lat w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Różnice w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami w wieku 26-30 lat wystąpiły także w firmach różnej wielkości. W każdym przypadku mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Największa różnica w zarobkach pomiędzy obiema płciami wystąpiła w wielkich firmach (powyżej 1 000 zatrudnionych) – 1 100 PLN. W firmach o tej samej wielkości mężczyźni w wieku 26-30 lat zarabiali o 645 PLN więcej od ogółu mężczyzn w wieku 18-30 lat.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wieku 26-30 lat
w firmach różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".