Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 7260 PLN
Operator produkcji 4490 PLN
Account manager 7000 PLN
Analityk sprzedaży 4900 PLN
Lekarz 5460 PLN
Kierownik butiku 4700 PLN
Serwisant IT 4220 PLN
Kierownik pensjonatu 6850 PLN
Sekretarz sądowy 3630 PLN
Programista PHP 6610 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia

10.03.2020 Patrycja Małek
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 48 219 osób przed 30. rokiem życia. Większość respondentów stanowili mężczyźni – 27 986 osób (55%), podczas gdy respondentek było 23 061 (45%). W niniejszym artykule pokazujemy ile zarabiała każda z płci i jakie wystąpiły różnice pomiędzy nimi. Czy ich wynagrodzenie rosło z wiekiem?
Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia w 2019 roku wyniosła 4 210 PLN brutto. Mężczyźni zarabiali o 700 PLN więcej niż kobiety. Luka płacowa wśród osób, które mają mniej niż 30 lat wynosiła 15,52%.

Wynagrodzenie całkowite kobiet i mężczyzn
przed 30. rokiem życia w 2019 roku (PLN brutto)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn przed 30. rokiem życia rosły wraz z wiekiem. W każdym przedziale wiekowym mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Największa różnica w zarobkach wystąpiła pomiędzy najmłodszymi osobami – w wieku 18-20 lat. Luka płacowa wśród tych osób wyniosła 17,6%. Różnica w medianach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 21-25 lat wynosiła 607 PLN. Z kolei wśród osób starszych – w wieku 26-30 lat różnica ta wynosiła 853 PLN.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w różnym wieku w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Przyjrzyjmy się bliżej najlepiej wynagradzanej grupie osób – w wieku 26-30 lat. Im wyższy szczebel w hierarchii organizacyjnej tym wyższe wynagrodzenie. Na każdym szczeblu mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Luka płacowa w obrębie każdego z omawianych szczebli wśród osób w wieku 26-30 lat (pracownicy szeregowi, specjaliści i kierownicy) wynosiła ok. 18%. Przedstawiciele obu płci na każdym szczeblu w hierarchii w wieku 26-30 lat zarabiali więcej od ogółu osób w wieku 18-30 lat. Największa różnica wystąpiła pomiędzy mężczyznami na stanowisku specjalisty. Specjaliści w wieku 26-30 lat zarabiali o 344 PLN więcej od ogółu osób przed 30. rokiem życia.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej
w wieku 26-30 lat w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Różnice w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami w wieku 26-30 lat wystąpiły także w firmach różnej wielkości. W każdym przypadku mężczyźni zarabiali więcej od kobiet. Największa różnica w zarobkach pomiędzy obiema płciami wystąpiła w wielkich firmach (powyżej 1 000 zatrudnionych) – 1 100 PLN. W firmach o tej samej wielkości mężczyźni w wieku 26-30 lat zarabiali o 645 PLN więcej od ogółu mężczyzn w wieku 18-30 lat.

Mediana wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w wieku 26-30 lat
w firmach różnej wielkości w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku


Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".