Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2022 roku

28.03.2023 Weronika Wróbel
Niniejszy artykuł zawiera zestawienie zarobków osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia publicznych uczelni technicznych.
Wśród absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce najwyżej opłacani w 2022 roku byli absolwenci Politechniki Warszawskiej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wynosiła 8 695 PLN brutto. Nieco mniej zarabiali absolwenci Politechniki Wrocławskiej – mediana 8 317 PLN brutto. Najniższą medianę wynagrodzeń osiągnęły osoby z dyplomem Politechniki Lubelskiej (mediana 6 269 PLN brutto) oraz Politechniki Rzeszowskiej (6 200 PLN brutto).

Należy zwrócić uwagę na różnice w liczbie badanych osób z poszczególnych uniwersytetów, co może mieć wpływ na wyniki badania. Niewątpliwy wpływ na zarobki ma prestiż ukończonej uczelni wyższej, a także miejsce zatrudnienia. Przypominamy, że poniższe zestawienie ma charakter poglądowy.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów uczelni technicznych w Polsce w 2022 roku (brutto PLN)

Nazwa szkoły wyższej

Próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

Politechnika Warszawska (PW)

2 021

6 400

8 695

12 800

Politechnika Wrocławska (PW)

2 420

6 100

8 317

12 000

Politechnika Łódzka (PŁ)

1 234

5 800

7 954

11 000

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

2 182

5 836

7 900

11 496

Politechnika Gdańska (PG)

1 534

5 900

7 810

11 200

Politechnika Poznańska (PP)

1 675

5 750

7 584

10 509

Politechnika Śląska (Gliwice) (PŚ)

2 016

5 550

7 500

10 518

Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kościuszki (PK)

1 074

5 500

7 225

10 112

Politechnika Częstochowska (PC)

547

5 171

6 800

9 725

Politechnika Białostocka (PB)

608

4 859

6 400

9 232

Politechnika Lubelska (PL)

640

4 850

6 269

8 500

Politechnika Rzeszowska

im. Ignacego Łukasiewicza (PR)

943

4 795

6 200

8 542

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło ponad 101 tys. osób. Wśród uczestników 59% to osoby poniżej 35 lat, 72% to osoby o wykształceniu wyższym, 74% mieszka w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych, a 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach.

Weronika Wróbel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".