Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 9210 PLN
Koordynator projektu 6580 PLN
Marketing Specialist 6200 PLN
Kontroler finansowy 10870 PLN
Financial Controller 6880 PLN
Krawiec 4640 PLN
Specjalista ds. kadr 6040 PLN
Spedytor 7850 PLN
Wiertacz studni 6900 PLN
Prezes 16800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w wybranych działach w 2015 roku

15.04.2016 Maciej Łukasiak
Mediana wynagrodzeń pracowników działów IT wynosiła w 2015 roku 6 000 PLN brutto, czyli była o 3 000 PLN wyższa, niż w przypadku pracowników obsługi klienta. O 1 500 PLN mniej niż osoby z działu informatycznego zarabiali pracownicy działów HR i marketingu wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Mediana wynagrodzeń pracowników działów HR, finansów i księgowości oraz sprzedaży były dość zbliżone do siebie i wynosiły odpowiednio 4 500 PLN, 4 200 PLN, 4 100 PLN. Nieco mniej zarabiali pracownicy produkcyjni, mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy działów administracyjnych i obsługi klienta – odpowiednio – 3 200 PLN i 3 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Mojej Płacy) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika

Mediana wynagrodzeń pracowników działów IT wynosiła w 2015 roku 6 000 PLN brutto, czyli była o 3 000 PLN wyższa, niż w przypadku pracowników obsługi klienta. O 1 500 PLN mniej niż osoby z działu informatycznego zarabiali pracownicy działów HR i marketingu wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Mediana wynagrodzeń pracowników działów HR, finansów i księgowości oraz sprzedaży były dość zbliżone do siebie i wynosiły odpowiednio 4 500 PLN, 4 200 PLN, 4 100 PLN. Nieco mniej zarabiali pracownicy produkcyjni, mediana ich płac wyniosła 3 500 PLN brutto. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy działów administracyjnych i obsługi klienta – odpowiednio – 3 200 PLN i 3 000 PLN. Więcej szczegółowych danych dotyczących zarobków na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych działach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWśród najniżej opłacanych działów największa różnica w zarobkach – 900 PLN wystąpiła między pracownikami działów produkcji a obsługi klienta w wielkich przedsiębiorstwach (zatrudniających ponad tysiąc pracowników). Co ciekawe wynagrodzenia pracowników działów produkcji, administracji i obsługi klienta najmniej zróżnicowane były w przedsiębiorstwach dużych (zatrudniających między 250 a 999 pracowników) – odpowiednio 3 500, 3 500 i 3 600 PLN . Bardziej szczegółowe dane na temat zarobków na konkretnych stanowiskach w tych działach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach
różnej wielkości w wybranych najniżej opłacanych działach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarówno w małych jak i w większych firmach, różnica w zarobkach pomiędzy działami HR a finansów nie przekraczała 150 PLN. Pracowników działów IT najwyżej opłacano w dużych i wielkich przedsiębiorstwach – odpowiednio 6 500 PLN i 6 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób pracujących
w firmach różnej wielkości w wybranych najwyżej opłacanych działach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuWe wszystkich wybranych działach przedstawionych na wykresie 3 działach więcej zarabiano w firmach o przewadze kapitału zagranicznego (powyżej 50%). Informatycy w działach IT w firmach o przewadze kapitału zagranicznego zarabiali 2 500 PLN więcej niż w firmach o przewadze kapitału polskiego. W pozostałych działach różnica wynosiła od 700 PLN w dziale produkcji do 2 000 PLN w dziale sprzedaży.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób pracujących
w firmach o różnym kapitale w wybranych działach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 rokuNajwyższa luka płacowa w zarobkach kobiet i mężczyzn wystąpiła w dziale sprzedaży, finansów, księgowości i audytu (odpowiednio 31% i 30%). Oznacza to, że mężczyźni pracujący w tych działach zarabiali o blisko 1/3 więcej niż kobiety. Najniższa luka płacowa wystąpiła w dziale IT. Kobiety pracujące w tym dziale zarabiały przeciętnie 8% mniej niż mężczyźni.

Luka płacowa wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
w wybranych działach w 2015 roku (w %) oraz mediany ich wynagrodzeń całkowitych (brutto w PLN)

dział

płeć

mediana

luka płacowa

sprzedaż

mężczyźni

4 950

31%

kobiety

3 400

finanse i księgowość

mężczyźni

5 500

30%

kobiety

3 875

produkcja

mężczyźni

3 600

17%

kobiety

3 000

HR/personalny

mężczyźni

5 000

12%

kobiety

4 400

informatyczny (IT)

mężczyźni

6 000

8%

kobiety

5 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".