Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Cabin Crew 6140 PLN
Marketing Specialist 6070 PLN
Archiwista 3750 PLN
Kelner 3050 PLN
Zgrzewacz 4500 PLN
Protokolant 3190 PLN
Doradca biznesowy 4570 PLN
Analityk kredytowy 6670 PLN
Goniec 2820 PLN
Inżynier geotechnik 6530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
zachodniopomorskim w 2016 roku

06.02.2017 Grzegorz Poręba
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


W 2016 mediana miesięcznych zarobków w województwie zachodniopomorskim wyniosła 3 500 PLN. 25% mieszkańców tego województwa zarabiało 2 600 PLN i mniej, natomiast 25% zarabiało miesięcznie co najmniej 5 000 PLN.

Wykres 1. przedstawia wynagrodzenia w miejscowościach różnej wielkości.

Mediana wynagrodzeń w miejscowościach różnej wielkości
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuMapa 1. przedstawia wynagrodzenia w wybranych miastach województwa zachodniopomorskiego.

Mediana wynagrodzeń w wybranych miastach
województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2. przedstawia mediany wynagrodzeń osób w różnym wieku.

Mediana wynagrodzeń osób w różnym wieku w 
województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNa poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w wybranych branżach.

Wynagrodzenia w wybranych branżach
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

branża

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne

3 900

5 000

7 300

energetyka

3 200

4 500

6 200

telekomunikacja

2 839

3 765

5 525

bankowość

2 900

3 700

4 850

transport i logistyka

2 600

3 425

5 000

ubezpieczenia

2 100

3 300

4 000

handel

2 350

3 100

4 500

usługi dla ludności

2 300

2 980

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuKolejna tabela zawiera dane dotyczące wynagrodzeń na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

sprzedawca/kasjer

1 917

2 110

2 400

magazynier

2 160

2 500

3 169

pracownik administracyjny

2 100

2 500

3 150

księgowy

2 725

3 279

3 900

specjalista ds. sprzedaży

2 500

3 500

4 070

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ostatnia tabela zawiera wynagrodzenia na różnych poziomach zarządzania.

Wynagrodzenia na różnych poziomach zarządzania
w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownik szeregowy

2 100

2 550

3 250

specjalista

3 000

3 800

5 000

kierownik

3 900

5 000

7 150

dyrektor

7 000

10 300

15 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Grzegorz Poręba

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".