Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
warmińsko-mazurskim w 2015 roku

22.03.2016 Ewelina Jurczak
Województwo warmińsko-mazurskie słynie z wysokich walorów przyrodniczych i turystycznych. Prawie 30% jego powierzchni zajmują lasy, a niezaprzeczalną atrakcję stanowi 2 tys. jezior, które znajdują się w jego obrębie. Co ciekawe, w całym woj. warmińsko-mazurskim jest mniej mieszkańców niż w samej Warszawie. Mieszkanie na jego dziewiczym terenie ma więc wiele plusów. Niestety są też minusy. Pomimo wielu starań nie udaje się wyrównać poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, do której należy województwo, i reszty kraju. Ma to przełożenie również na poziom wynagrodzeń.
Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku wyniosła 3 100 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Ponadto co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 300 PLN i mniej. W tym samym roku w Polsce Wschodniej przeciętna płaca była o 20 PLN niższa, a w pozostałych regionach mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Województwo warmińsko-mazurskie słynie z wysokich walorów przyrodniczych i turystycznych. Prawie 30% jego powierzchni zajmują lasy, a niezaprzeczalną atrakcję stanowi 2 tys. jezior, które znajdują się w jego obrębie. Co ciekawe, w całym woj. warmińsko-mazurskim jest mniej mieszkańców niż w samej Warszawie. Mieszkanie na jego dziewiczym terenie ma więc wiele plusów. Niestety są też minusy. Pomimo wielu starań nie udaje się wyrównać poziomu rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej, do której należy województwo, i reszty kraju. Ma to przełożenie również na poziom wynagrodzeń.
Mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku wyniosła 3 100 PLN brutto – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku. Ponadto co czwarty zatrudniony w tym województwie otrzymywał miesięcznie 2 300 PLN i mniej. W tym samym roku w Polsce Wschodniej przeciętna płaca była o 20 PLN niższa, a w pozostałych regionach mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie warmińsko-mazurskim (brutto w PLN, N=2 417)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w stolicy województwa – Olsztynie, gdzie wyniosło 3 493 PLN brutto. Płace wyższe niż wyniosła mediana ogólnowojewódzka były w Ostródzie i Kętrzynie, gdzie przeciętne zarobki wyniosły kolejno 3 250 PLN oraz 3 248 PLN. Niższe wynagrodzenia niż mediana płac dla całego warmińsko-mazurskiego zanotowano w Elblągu i Ełku. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach
w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediana wynagrodzeń dyrektorów w warmińsko-mazurskim wyniosła 7 300 PLN brutto miesięcznie. O 37% mniej zarabiali kierownicy, ich przeciętna płaca osiągnęła poziom 4 585 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń specjalistów sięgała 3 141 PLN, a pracowników szeregowych 2 400 PLN brutto miesięcznie, co po przeliczeniu „na rękę” daje niewiele ponad 1 700 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w województwie warmińsko-mazurskim (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

155

5 000

7 300

12 400

kierownik

416

3 400

4 585

6 500

specjalista

1 028

2 400

3 141

4 300

pracownik szeregowy

818

1 950

2 400

3 100

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZe wszystkich branż, w województwie warmińsko-mazurskim najwyższe wynagrodzenia odnotowano w energetyce i ciepłownictwie, gdzie mediana płac całkowitych wyniosła 4 688 PLN brutto. Najniższe przeciętne zarobki otrzymywano w usługach dla ludności, mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 2 488 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach
w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

energetyka i ciepłownictwo

2 800

4 688

6 800

bankowość

2 780

3 800

5 500

przemysł ciężki

2 700

3 500

5 000

handel

2 200

3 000

4 900

usługi dla ludności

2 000

2 488

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW 2015 roku w warmińsko-mazurskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału polskiego wyniosła 4 300 PLN. To o 43% więcej niż przeciętnie otrzymywali zatrudnieni w polskich firmach. Mediana płac w naszych rodzimych przedsiębiorstwach wyniosła 3 000 PLN. Co czwarty zatrudniony w polskiej firmie otrzymywał zaledwie 2 200 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku (brutto w PLN)

 

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

436

2 905

4 300

6 500

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

1 981

2 200

3 000

4 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Mediana płac księgowych zatrudnionych w warmińsko-mazurskim wyniosła 3 000 PLN brutto. Przeciętnie niewiele mniej, bo o 30 PLN, zarabiali inspektorzy zatrudnieni w administracji państwowej. Co ciekawe: wykonujący fizyczną pracę magazynierzy zarabiali przeciętnie o 375 PLN więcej niż referenci zatrudnieni w urzędach. Mediana wynagrodzeń magazynierów wyniosła 2 575 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie warmińsko-mazurskim na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".