Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor produkcji 16250 PLN
Dyrektor IT 24140 PLN
Analityk do spraw IT 10010 PLN
Farmaceuta 6180 PLN
Hydraulik 5940 PLN
Pracownik sklepu 4490 PLN
Kafelkarz 5680 PLN
Doradca klienta 6170 PLN
Operator pras 5340 PLN
Wydawca materiałów 6860 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2015 roku

19.04.2016 Maciej Łukasiak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku, mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 052 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 300 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 4 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku, mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 052 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 300 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 4 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN, N=2 113)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwyżej wynagradzane, spośród wybranych miast w województwie świętokrzyskim, były osoby pracujące w Starachowicach – mediana ich pensji wyniosła 3 375 PLN. Kielczanie zarabiali przeciętnie 3 209 PLN w 2015 roku. Niższe zarobki od mediany dla całego województwa otrzymywali mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, mediana ich płac w 2015 roku to 2 940 PLN. Nieco więcej zarabiali mieszkańcy Sandomierza, ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 088 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Jak wynika z przeprowadzonego badania, najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim, mediana ich płac to 4 000 PLN. Niższe wynagrodzenia pobierali pracownicy przemysłu lekkiego, mediana ich płac była na poziomie 3 400 PLN. Najniższe pensje z poniższych branż otrzymywali zatrudnieni w budownictwie oraz handlu. Ich zarobki wynosiły przeciętnie 3 550 PLN oraz 2 800 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN, n>200)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach różnej wielkości


Mediana pensji pracowników przedsiębiorstw wielkich (powyżej 1 000 zatrudnionych) w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 650 PLN. Niższe wynagrodzenia otrzymywali przeciętnie pracownicy przedsiębiorstw dużych (250 – 999 zatrudnionych) – 3 390 PLN brutto miesięcznie. Pracownicy firm zatrudniających do 9 pracowników zarabiali przeciętnie 2 350 PLN, a małych (od 10 do 49 osób) 2 800 PLN brutto czyli około 2 017 PLN „na rękę”.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


W 2015 roku w województwie świętokrzyskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 4 200 PLN brutto. W firmach o przewadze kapitału rodzimego zarabiano przeciętnie o 1 200 PLN mniej – 3 000 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMaciej Łukasiak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".