Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2015 roku

19.04.2016 Maciej Łukasiak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku, mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 052 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 300 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 4 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku, mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 052 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 300 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 4 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN, N=2 113)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Najwyżej wynagradzane, spośród wybranych miast w województwie świętokrzyskim, były osoby pracujące w Starachowicach – mediana ich pensji wyniosła 3 375 PLN. Kielczanie zarabiali przeciętnie 3 209 PLN w 2015 roku. Niższe zarobki od mediany dla całego województwa otrzymywali mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, mediana ich płac w 2015 roku to 2 940 PLN. Nieco więcej zarabiali mieszkańcy Sandomierza, ich przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 088 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Jak wynika z przeprowadzonego badania, najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim, mediana ich płac to 4 000 PLN. Niższe wynagrodzenia pobierali pracownicy przemysłu lekkiego, mediana ich płac była na poziomie 3 400 PLN. Najniższe pensje z poniższych branż otrzymywali zatrudnieni w budownictwie oraz handlu. Ich zarobki wynosiły przeciętnie 3 550 PLN oraz 2 800 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN, n>200)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach różnej wielkości


Mediana pensji pracowników przedsiębiorstw wielkich (powyżej 1 000 zatrudnionych) w województwie świętokrzyskim wynosiła 3 650 PLN. Niższe wynagrodzenia otrzymywali przeciętnie pracownicy przedsiębiorstw dużych (250 – 999 zatrudnionych) – 3 390 PLN brutto miesięcznie. Pracownicy firm zatrudniających do 9 pracowników zarabiali przeciętnie 2 350 PLN, a małych (od 10 do 49 osób) 2 800 PLN brutto czyli około 2 017 PLN „na rękę”.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


W 2015 roku w województwie świętokrzyskim mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 4 200 PLN brutto. W firmach o przewadze kapitału rodzimego zarabiano przeciętnie o 1 200 PLN mniej – 3 000 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach
o różnym pochodzeniu kapitału w województwie świętokrzyskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Maciej Łukasiak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".