Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor personalny 20990 PLN
Komisjoner 4820 PLN
Grafik 2D 7010 PLN
Pielęgniarz 6340 PLN
Specjalista ds. kadr 6040 PLN
Python developer 10090 PLN
Tynkarz 5790 PLN
Inżynier sprzedaży 7180 PLN
Kasjer walutowy 4830 PLN
Android developer 10750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie śląskim w 2023 roku

20.05.2024 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 uczestniczyło 9 908 osób z województwa śląskiego. Z czego 56% stanowili mężczyźni, 68% osób było po studiach, 86% zatrudnionych było w firmach prywatnych, 48% pracowało w firmach zatrudniających przynajmniej 250 pracowników, a 45% badanych pracowało od ponad 11 lat.
Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2023 roku wyniosła 6 850 PLN brutto i była niższa o prawie 300 PLN od mediany dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało nie więcej niż 5 300 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywała przeciętną płacę nie niższą niż 9 600 PLN. Mediana płac mężczyzn wyniosła 7 550 PLN, a kobiet 6 100 PLN. Mężczyźni pracujący w województwie śląskim zarabiali prawie o 1 500 PLN więcej niż kobiety z tego regionu.

Wynagrodzenia w województwie śląskim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem


Najniższe płace otrzymywały osoby z wykształceniem podstawowym, mediana ich zarobków wyniosła 4 882 PLN, czyli o 3 850 PLN mniej niż osób z tytułem magistra inżyniera. Natomiast różnica w wynagrodzeniach między osobami z tytułem magistra i magistra inżyniera wyniosła ponad 1,5 tys. PLN na korzyść inżynierów.

Wynagrodzenia pracowników z różnym wykształceniem w województwie śląskim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia pracowników na różnym poziomie organizacji


W 2023 roku, pracownicy szeregowi na Śląsku zarabiali około 1/3 tego co dyrektorzy i trochę więcej niż połowę tego co otrzymywali kierownicy. Natomiast specjaliści zarabiali o około 1,5 tys. więcej niż pracownicy szeregowi.

Wynagrodzenia na różnych poziomach organizacji w województwie śląskim w 2023 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia w różnych branżach


Najwyższe wynagrodzenia w Śląskim otrzymywali pracownicy branży IT. Mediana ich zarobków wyniosła 8 400 PLN, czyli o ponad 1,5 tys. więcej niż mediana dla tego regionu. Powyżej 7 000 PLN zarabiali przeciętnie pracownicy w przemyśle ciężkim i lekkim, energetyce, bankowości i w ubezpieczeniach. Natomiast poniżej 6 000 PLN zarabiali pracownicy usług dla ludności, mediów i wydawnictw, sektora publicznego, nauki i szkolnictwa oraz kultury i sztuki.

Wynagrodzenia w różnych branżach w województwie śląskim w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Według danych OBW, pracownicy mikro firm (mediana zarobków: 5 384 PLN) zarabiali o ponad 2,3 tys. mniej niż pracownicy największych firm (mediana płac: 7 700 PLN).

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w województwie śląskim w 2023 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2023 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".