Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 5300 PLN
Inżynier elektronik 6200 PLN
Mechanik maszyn 5140 PLN
Dyrektor finansowy 19240 PLN
HR generalist 5360 PLN
Dyrektor artystyczny 7340 PLN
Lekarz pediatra 8470 PLN
Accountant 4040 PLN
Praktykant (student) 3270 PLN
Data Scientist 12530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie śląskim w 2021 roku

31.01.2022 Mikołaj Pecold
Mediana płac w województwie śląskim wyniosła 5 500 PLN, czyli o 200 PLN mniej niż mediana w całym kraju. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż
4 150 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 7 750 PLN. 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 11 240 PLN. Kobiety na śląsku zarabiały przeciętnie 4 839 PLN, natomiast mężczyźni 6 000 PLN.

Wynagrodzenia w województwie śląskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej zarabiały osoby pracujące w Katowicach. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 200 PLN. Najgorzej wypadł Bytom, gdzie wynagrodzenia osiągnęły poziom 4 839 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach w województwie śląskim w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia posiadały osoby ze stażem o długości roku, bądź mniej. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 130 PLN. Najwyższe płace posiadały osoby ze stażem wynoszącym 16 lat lub więcej. Grupę tą charakteryzowała największa rozpiętość wynagrodzeń.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w województwie śląskim pracowników z różnym stażem pracy w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej w 2021 roku na Śląsku zarabiali dyrektorzy z medianą równą 14 000 PLN. Grupa ta posiadała również największą rozpiętość płac. Najmniejsze stawki z kolei posiadali pracownicy szeregowi. Mediana ich wynagrodzenia wynosiła 4 118 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w województwie śląskim na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.


Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".