Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Account manager 10600 PLN
Specjalista helpdesk 7430 PLN
Kierownik drogerii 5980 PLN
Specjalista ds. kadr 6000 PLN
C/c++ developer 7660 PLN
Spedytor lotniczy 5220 PLN
UI/UX Designer 13450 PLN
Elektrokardiolog 5100 PLN
Spawalnik 6860 PLN
Masażysta 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
śląskim w 2015 roku

15.03.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2015 roku wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Z kolei 25% mieszkańców tego regionu zarabiało 5 280 PLN i więcej, a co czwarty otrzymywał 2 570 PLN i mniej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2015 roku wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Z kolei 25% mieszkańców tego regionu zarabiało 5 280 PLN i więcej, a co czwarty otrzymywał 2 570 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w województwie śląskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuKatowice – trzy razy na tak


Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce, na jego terenie znajduje się 71 miast. Największym miastem, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni są Katowice. Miasto to wiedze prym również pod względem wysokości wynagrodzeń. W 2015 roku mediana płac katowiczan wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w Tychach oraz Gliwicach. Tam mediany zarobków wyniosły kolejno 4 048 PLN oraz 4 000 PLN. Znacznie niższe płace odnotowano w Cieszynie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 811 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim w różnych miejscowościach (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Katowice

4 455

3 000

4 200

6 500

Tychy

909

2 840

4 048

6 000

Gliwice

1 910

2 800

4 000

6 000

Bielsko-Biała

1 546

2 750

3 800

5 500

Dąbrowa Górnicza

585

2 700

3 770

5 200

Rybnik

561

2 500

3 500

5 000

Zabrze

569

2 600

3 500

4 880

Jaworzno

250

2 345

3 497

5 000

Sosnowiec

770

2 480

3 435

4 870

Chorzów

488

2 536

3 400

4 815

Częstochowa

914

2 500

3 384

4 802

Ruda Śląska

334

2 500

3 300

4 300

Bytom

432

2 200

3 025

4 400

Skoczów

265

2 140

2 920

3 700

Cieszyn

649

2 200

2 811

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWojewództwo śląskie, oprócz tego, że jest najbardziej zurbanizowane, jest również najbardziej uprzemysłowione w Polsce. Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle ciężkim wyniosła tam 4 150 PLN brutto. Wyższe przeciętne płace odnotowano w branży IT, energetyce i ciepłownictwie oraz w bankowości. Najniżej opłacaną branżą na Górnym Śląsku okazały się usługi dla ludności, gdzie mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła zaledwie 2 700 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

1 436

3 500

5 011

7 500

energetyka i ciepłownictwo

1 244

3 000

4 200

6 100

bankowość

677

3 000

4 200

6 500

przemysł ciężki

3 295

3 000

4 150

6 000

nauka, szkolnictwo

600

2 331

3 000

4 000

sektor publiczny

684

2 400

2 980

3 970

kultura i sztuka

223

2 260

2 850

3 680

usługi dla ludności

1 140

2 051

2 700

3 790

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW woj. śląskim wyższe płace w większych firmach


Przeciętnie najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w wielkich i dużych przedsiębiorstwach. Mediany wynagrodzeń tych osób wyniosły 4 000 PLN. Przeciętnie 35% mniej otrzymywali pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 600 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w województwie śląskim znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie śląskim w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBiorąc pod uwagę staż pracy, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które pracują od 11 do 15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 200 PLN. O 200 PLN niższe przeciętne płace otrzymywali ci, którzy pracowali 16 lat i więcej oraz zatrudnieni ze stażem pracy wynoszącym 9 – 10 lat. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w pierwszym roku swojej pracy. Mediana ich zarobków wyniosła zaledwie 2 500 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie śląskim osób o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Kierownik projektu w województwie śląskim przeciętnie otrzymywał 7 000 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń programistów .NET wyniosła 5 000 PLN. O niecałe tysiąc złotych mniej otrzymywali przeciętnie technolodzy produkcji. Z kolei o połowę mniej uzyskiwali pracujący na stanowisku kasjer/sprzedawca. Ponadto, co czwarty zatrudniony w tym charakterze zarabiał 1 800 PLN i mniej. Przypomnijmy, że w 2015 roku płaca minimalna w Polsce wyniosła 1 750 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

104

5 600

7 000

9 800

programista .NET

171

3 400

5 000

7 200

technolog produkcji

128

3 275

4 050

5 050

spawacz

109

2 500

3 200

3 850

magazynier

367

2 020

2 499

3 050

sprzedawca/kasjer

293

1 800

2 000

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".