Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inkasent 3300 PLN
Technolog produkcji 6230 PLN
Manager produktu 5320 PLN
Strażnik miejski 3830 PLN
Driver Coordinator 5870 PLN
Geolog 4520 PLN
PHP developer 4810 PLN
Projektant mebli 4000 PLN
Grawer 3440 PLN
Elektroradiolog 3420 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
śląskim w 2015 roku

15.03.2016 Ewelina Jurczak
Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2015 roku wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Z kolei 25% mieszkańców tego regionu zarabiało 5 280 PLN i więcej, a co czwarty otrzymywał 2 570 PLN i mniej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie śląskim w 2015 roku wyniosła 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Z kolei 25% mieszkańców tego regionu zarabiało 5 280 PLN i więcej, a co czwarty otrzymywał 2 570 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w województwie śląskim (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuKatowice – trzy razy na tak


Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce, na jego terenie znajduje się 71 miast. Największym miastem, zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni są Katowice. Miasto to wiedze prym również pod względem wysokości wynagrodzeń. W 2015 roku mediana płac katowiczan wyniosła 4 200 PLN brutto miesięcznie. Wysokie wynagrodzenia odnotowano również w Tychach oraz Gliwicach. Tam mediany zarobków wyniosły kolejno 4 048 PLN oraz 4 000 PLN. Znacznie niższe płace odnotowano w Cieszynie, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2 811 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim w różnych miejscowościach (brutto w PLN)

miejscowość

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

Katowice

4 455

3 000

4 200

6 500

Tychy

909

2 840

4 048

6 000

Gliwice

1 910

2 800

4 000

6 000

Bielsko-Biała

1 546

2 750

3 800

5 500

Dąbrowa Górnicza

585

2 700

3 770

5 200

Rybnik

561

2 500

3 500

5 000

Zabrze

569

2 600

3 500

4 880

Jaworzno

250

2 345

3 497

5 000

Sosnowiec

770

2 480

3 435

4 870

Chorzów

488

2 536

3 400

4 815

Częstochowa

914

2 500

3 384

4 802

Ruda Śląska

334

2 500

3 300

4 300

Bytom

432

2 200

3 025

4 400

Skoczów

265

2 140

2 920

3 700

Cieszyn

649

2 200

2 811

3 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWojewództwo śląskie, oprócz tego, że jest najbardziej zurbanizowane, jest również najbardziej uprzemysłowione w Polsce. Mediana wynagrodzeń całkowitych w przemyśle ciężkim wyniosła tam 4 150 PLN brutto. Wyższe przeciętne płace odnotowano w branży IT, energetyce i ciepłownictwie oraz w bankowości. Najniżej opłacaną branżą na Górnym Śląsku okazały się usługi dla ludności, gdzie mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła zaledwie 2 700 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim w najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

technologie informatyczne (IT)

1 436

3 500

5 011

7 500

energetyka i ciepłownictwo

1 244

3 000

4 200

6 100

bankowość

677

3 000

4 200

6 500

przemysł ciężki

3 295

3 000

4 150

6 000

nauka, szkolnictwo

600

2 331

3 000

4 000

sektor publiczny

684

2 400

2 980

3 970

kultura i sztuka

223

2 260

2 850

3 680

usługi dla ludności

1 140

2 051

2 700

3 790

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW woj. śląskim wyższe płace w większych firmach


Przeciętnie najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w wielkich i dużych przedsiębiorstwach. Mediany wynagrodzeń tych osób wyniosły 4 000 PLN. Przeciętnie 35% mniej otrzymywali pracownicy w mikroprzedsiębiorstwach, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 600 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach w województwie śląskim znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie śląskim w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBiorąc pod uwagę staż pracy, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które pracują od 11 do 15 lat. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 200 PLN. O 200 PLN niższe przeciętne płace otrzymywali ci, którzy pracowali 16 lat i więcej oraz zatrudnieni ze stażem pracy wynoszącym 9 – 10 lat. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby w pierwszym roku swojej pracy. Mediana ich zarobków wyniosła zaledwie 2 500 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie śląskim osób o różnym stażu pracy (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Kierownik projektu w województwie śląskim przeciętnie otrzymywał 7 000 PLN brutto miesięcznie. W tym samym roku mediana wynagrodzeń programistów .NET wyniosła 5 000 PLN. O niecałe tysiąc złotych mniej otrzymywali przeciętnie technolodzy produkcji. Z kolei o połowę mniej uzyskiwali pracujący na stanowisku kasjer/sprzedawca. Ponadto, co czwarty zatrudniony w tym charakterze zarabiał 1 800 PLN i mniej. Przypomnijmy, że w 2015 roku płaca minimalna w Polsce wyniosła 1 750 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie śląskim na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

kierownik projektu

104

5 600

7 000

9 800

programista .NET

171

3 400

5 000

7 200

technolog produkcji

128

3 275

4 050

5 050

spawacz

109

2 500

3 200

3 850

magazynier

367

2 020

2 499

3 050

sprzedawca/kasjer

293

1 800

2 000

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy

Ewelina Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".