Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie podkarpackim w 2017 roku

08.02.2018 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W 2017 roku mediana wynagrodzeń całkowitych w województwie podkarpackim wynosiła 3 493 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 2 640 PLN do 4 700 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe płace w roku 2017 otrzymywali mieszkańcy Rzeszowa (3 671 PLN), tuż za nim była Stalowa Wola (3 600 PLN) i Dębica (3 636 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych mieszkańców wybranych miast
w województwie podkarpackim w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższa tabela prezentuje zarobki pracowników w różnych grupach wiekowych.

Wynagrodzenia pracowników w różnym wieku
w województwie podkarpackim w 2017 roku (brutto w PLN)

wiek

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

18 - 25

696

2 277

2 775

3 400

26 - 30

1 110

2 500

3 205

4 210

31 - 35

916

2 805

3 661

5 000

36 - 40

735

2 856

3 750

5 690

41 - 50

879

2 880

3 780

5 574

51 - 64

544

2 775

3 600

4 927

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuW roku 2017 najwyższe płace na Podkarpaciu otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branżach IT i energetyce – 4 210 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie podkarpackim
w różnych branżach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuW województwie podkarpackim płaca pracownika szeregowego stanowiła 28% pensji dyrektora i 79% pensji specjalisty.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na różnych szczeblach zarządzania w województwie podkarpackim w 2017 (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższy wykres prezentuje mediany zarobków w województwie podkarpackim na poszczególnych stanowiskach, na których próba była większa niż 50 osób. Więcej danych na temat wynagrodzeń w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie podkarpackim w 2017 (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".