Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie podkarpackim w 2016 roku

15.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2016 roku wynosiła 3 200 PLN brutto. Co czwarty mieszkaniec województwa zarabiał mniej niż 2 414 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 490 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie podkarpackim w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe miesięczne płace otrzymywali zatrudnieni w stolicy województwa – Rzeszowie. Mediana miesięcznych zarobków wynosiła tam 3 500 PLN. Wynagrodzenia w Stalowej Woli i Mielcu były o 200 PLN niższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników wybranych miast w województwie podkarpackim w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPodobnie jak w innych częściach kraju, najwyższe płace w województwie podkarpackim otrzymywali pracownicy branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 720 PLN. Niewiele mniej zarabiali pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim. Najmniej natomiast zarobili pracownicy świadczący usługi dla ludności (2 501PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku dyrektorzy zatrudnieni na terenie województwa podkarpackiego otrzymywali zarobki w wysokości 9 200 PLN. Natomiast mediana płac pracowników szeregowych wynosiła 2 400 PLN, co stanowiło 26% płac dyrektorskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2016 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród wybranych stanowisk najwyższe zarobki otrzymywali główni księgowi. Mediana ich miesięcznych płac to 4 100 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w województwie podkarpackim
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

główny księgowy

3 300

4 100

5 600

przedstawiciel handlowy

2 775

3 700

4 350

technolog produkcji

3 000

3 600

4 333

operator CNC

2 400

2 900

3 500

doradca klienta indywidualnego

2 300

2 850

3 499

księgowy

2 300

2 700

3 300

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

2 270

2 695

3 200

magazynier

2 050

2 250

2 770

sprzedawca/kasjer

1 860

2 050

2 350

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe płace oferowały wielkie i duże przedsiębiorstwa. Mediana wynagrodzeń w tych firmach to 3 500 PLN. O 900 PLN mniej zarabiali pracownicy mikroprzedsiębiorstw.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2016 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".