Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik budowy 8320 PLN
Planista produkcji 4280 PLN
Elektryk 4630 PLN
Handlowiec 4230 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Kierownik zakupów 9550 PLN
Serwisant maszyn 4630 PLN
Doradca klienta 3830 PLN
Piaskarz 3940 PLN
Opiekun ekspozycji 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie podkarpackim w 2016 roku

15.02.2017 Jagoda Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2016 roku wynosiła 3 200 PLN brutto. Co czwarty mieszkaniec województwa zarabiał mniej niż 2 414 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 490 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie podkarpackim w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe miesięczne płace otrzymywali zatrudnieni w stolicy województwa – Rzeszowie. Mediana miesięcznych zarobków wynosiła tam 3 500 PLN. Wynagrodzenia w Stalowej Woli i Mielcu były o 200 PLN niższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników wybranych miast w województwie podkarpackim w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPodobnie jak w innych częściach kraju, najwyższe płace w województwie podkarpackim otrzymywali pracownicy branży IT. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 720 PLN. Niewiele mniej zarabiali pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim. Najmniej natomiast zarobili pracownicy świadczący usługi dla ludności (2 501PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w różnych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW 2016 roku dyrektorzy zatrudnieni na terenie województwa podkarpackiego otrzymywali zarobki w wysokości 9 200 PLN. Natomiast mediana płac pracowników szeregowych wynosiła 2 400 PLN, co stanowiło 26% płac dyrektorskich.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2016 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuSpośród wybranych stanowisk najwyższe zarobki otrzymywali główni księgowi. Mediana ich miesięcznych płac to 4 100 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w województwie podkarpackim
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

główny księgowy

3 300

4 100

5 600

przedstawiciel handlowy

2 775

3 700

4 350

technolog produkcji

3 000

3 600

4 333

operator CNC

2 400

2 900

3 500

doradca klienta indywidualnego

2 300

2 850

3 499

księgowy

2 300

2 700

3 300

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

2 270

2 695

3 200

magazynier

2 050

2 250

2 770

sprzedawca/kasjer

1 860

2 050

2 350

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe płace oferowały wielkie i duże przedsiębiorstwa. Mediana wynagrodzeń w tych firmach to 3 500 PLN. O 900 PLN mniej zarabiali pracownicy mikroprzedsiębiorstw.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2016 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".