Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Audytor wewnętrzny 7680 PLN
Negocjator 4790 PLN
Wiceprezes zarządu 15680 PLN
Inżynier sieci IT 8430 PLN
Manager oddziału 6960 PLN
Sortowacz 3310 PLN
Sprzedawca 3580 PLN
Programista PHP 9710 PLN
Tokarz CNC 4900 PLN
E-commerce manager 7500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie podkarpackim w 2015 roku

29.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2015 roku wynosiła 3 100 PLN. Była ona nieznacznie wyższa od mediany wynagrodzeń dla wszystkich wschodnich województw wynoszącej 3 080 PLN. Co czwarty mieszkaniec tego województwa zarabiał mniej niż 2 300 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 500 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2015 roku wynosiła 3 100 PLN. Była ona nieznacznie wyższa od mediany wynagrodzeń dla wszystkich wschodnich województw wynoszącej 3 080 PLN. Co czwarty mieszkaniec tego województwa zarabiał mniej niż 2 300 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w największych miastach województwa podkarpackiego


Najwyższe miesięczne wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy największego miasta na podkarpaciu – Rzeszowa. Mediany wynagrodzeń rzeszowian wynosiły 3 500 PLN. Przeciętne zarobki w Przemyślu i Tarnobrzegu były o 700 PLN niższe w stosunku do zarobków rzeszowiaków i wynosiły 2 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych mieszkańców
wybranych miast w województwie podkarpackim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy branży IT, mediana ich płac wyniosła 4 000 PLN. Dla porównania mediana zarobków w tej branży w całym kraju wyniosła 5 700 PLN. Niższe wynagrodzenia pobierali pracownicy przemysłu ciężkiego i bankowości, ich przeciętne płace miały wysokość 3 840 PLN oraz 3 600 PLN. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w branży usług dla ludności (mediana płac 2 699 PLN) oraz w kulturze i sztuce (mediana płac 2 390 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


W 2015 roku osoby zatrudnione na stanowisku konstruktora zarabiały przeciętnie 4 025 PLN. Technolodzy produkcji otrzymywali niższe wynagrodzenia niż konstruktorzy, przeciętnie o 850 PLN. Najniżej wynagradzani byli sprzedawcy i kasjerzy, mediana ich zarobków osiągnęła poziom 1 910 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w 
województwie podkarpackim na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

konstruktor

100

3 000

4 025

5 326

technolog produkcji

89

2 500

3 175

3 900

inspektor

82

2 380

2 775

3 400

księgowy

71

2 000

2 363

3 330

magazynier

70

1 900

2 225

2 766

sprzedawca/kasjer

87

1 750

1 910

2300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy, mediana ich zarobków wynosiła 8 625 PLN. Natomiast płace kierowników były o 43% niższe niż dyrektorów i wynosiły przeciętnie 4 900 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali najniższe miesięczne wynagrodzenie, którego mediana płac wynosiła 2 310 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie
podkarpackim w 2015 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyżej wynagradzani byli pracownicy największych firm, zatrudniających 1 000 lub więcej pracowników. Mediana ich płac wynosiła 3 720 PLN. Nieznacznie mniej zarabiali pracownicy dużych przedsiębiorstw, ich przeciętne zarobki wynosiły 3 500 PLN. Natomiast pracownicy mikro przedsiębiorstw otrzymywali przeciętnie 2 380 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2015 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".