Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Redaktor naczelny 7090 PLN
Leśniczy 9000 PLN
Media planner 5380 PLN
Drukarz 5950 PLN
Pracownica sklepu 4490 PLN
Developer PHP 12030 PLN
C/c++ developer 11270 PLN
Researcher 6160 PLN
Inżynier sprzedaży 7180 PLN
Biolog 5650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie podkarpackim w 2015 roku

29.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2015 roku wynosiła 3 100 PLN. Była ona nieznacznie wyższa od mediany wynagrodzeń dla wszystkich wschodnich województw wynoszącej 3 080 PLN. Co czwarty mieszkaniec tego województwa zarabiał mniej niż 2 300 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 500 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie podkarpackim w 2015 roku wynosiła 3 100 PLN. Była ona nieznacznie wyższa od mediany wynagrodzeń dla wszystkich wschodnich województw wynoszącej 3 080 PLN. Co czwarty mieszkaniec tego województwa zarabiał mniej niż 2 300 PLN, ale również co czwarty zarabiał więcej niż 4 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w największych miastach województwa podkarpackiego


Najwyższe miesięczne wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy największego miasta na podkarpaciu – Rzeszowa. Mediany wynagrodzeń rzeszowian wynosiły 3 500 PLN. Przeciętne zarobki w Przemyślu i Tarnobrzegu były o 700 PLN niższe w stosunku do zarobków rzeszowiaków i wynosiły 2 800 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych mieszkańców
wybranych miast w województwie podkarpackim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych branżach


Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy branży IT, mediana ich płac wyniosła 4 000 PLN. Dla porównania mediana zarobków w tej branży w całym kraju wyniosła 5 700 PLN. Niższe wynagrodzenia pobierali pracownicy przemysłu ciężkiego i bankowości, ich przeciętne płace miały wysokość 3 840 PLN oraz 3 600 PLN. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w branży usług dla ludności (mediana płac 2 699 PLN) oraz w kulturze i sztuce (mediana płac 2 390 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


W 2015 roku osoby zatrudnione na stanowisku konstruktora zarabiały przeciętnie 4 025 PLN. Technolodzy produkcji otrzymywali niższe wynagrodzenia niż konstruktorzy, przeciętnie o 850 PLN. Najniżej wynagradzani byli sprzedawcy i kasjerzy, mediana ich zarobków osiągnęła poziom 1 910 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w 
województwie podkarpackim na wybranych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

konstruktor

100

3 000

4 025

5 326

technolog produkcji

89

2 500

3 175

3 900

inspektor

82

2 380

2 775

3 400

księgowy

71

2 000

2 363

3 330

magazynier

70

1 900

2 225

2 766

sprzedawca/kasjer

87

1 750

1 910

2300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy, mediana ich zarobków wynosiła 8 625 PLN. Natomiast płace kierowników były o 43% niższe niż dyrektorów i wynosiły przeciętnie 4 900 PLN. Pracownicy szeregowi otrzymywali najniższe miesięczne wynagrodzenie, którego mediana płac wynosiła 2 310 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w województwie
podkarpackim w 2015 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyżej wynagradzani byli pracownicy największych firm, zatrudniających 1 000 lub więcej pracowników. Mediana ich płac wynosiła 3 720 PLN. Nieznacznie mniej zarabiali pracownicy dużych przedsiębiorstw, ich przeciętne zarobki wynosiły 3 500 PLN. Natomiast pracownicy mikro przedsiębiorstw otrzymywali przeciętnie 2 380 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie podkarpackim w 2015 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".