Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 4280 PLN
Specjalista ds. HR 4280 PLN
Dyrektor IT 21460 PLN
Nauczyciel 4820 PLN
Detektyw 6200 PLN
Pracownik socjalny 3700 PLN
Doradca podatkowy 5170 PLN
PHP developer 4810 PLN
Frezer CNC 4530 PLN
Ekonomista 5620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie opolskim w 2017 roku

08.02.2018 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W 2017 roku mediana całkowitych wynagrodzeń w województwie opolskim wyniosła 3 551 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 2 775 do 4 928 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuMediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

WykresW województwie opolskim zarobki pracowników szeregowych (2 810 PLN) stanowiły 35% pensji dyrektorów (8 000 PLN).

Wynagrodzenia całkowite pracowników na różnych poziomach zarządzania
w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajżywsze płace w opolskim otrzymywali pracownicy zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach. Mediana ich płac wynosiła 4 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych w firmach różnej wielkości
w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

 wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

     478   

2 818

3 700

5 115

 duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

     526   

3 050

4 000

5 717

 średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

     631   

2 900

3 680

5 028

 małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

     394   

2 600

3 300

4 434

 mikro przedsiębiorstwo (1 - 9)

     262   

2 399

2 975

3 938

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe płace w województwie opolskim otrzymywali pracownicy, których staż pracy mieścił się w przedziale 16-20 lat. Mediana ich płac wyniosła 4 641 PLN. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób z różnym stażem pracy
w województwie opolskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".