Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 5690 PLN
Manager produktu 11000 PLN
Asystent notariusza 5020 PLN
Driver Coordinator 7290 PLN
Płytkarz 5680 PLN
Księgowa 7530 PLN
Spedytor morski 6700 PLN
Prawnik 5990 PLN
Specjalista SEO 6880 PLN
DevOps 16800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2017 roku

13.02.2018 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W 2017 roku w województwie dolnośląskim mediana płac całkowitych wyniosła 4 400 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 205 PLN do 6 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy województwa – Wrocławiu. Mediana płac wynosiła tam 4 900 PLN. W pozostałych z wyszczególnionych miast zarobki były o około 1 000 PLN niższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZarobki pracowników z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 985 PLN) w województwie dolnośląskim stanowiły około 56% wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim (5 359 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
z różnym wykształceniem w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajniżej opłacaną branżą spośród wyróżnionych były usługi dla ludności (mediana 3 349 PLN) oraz nauka i szkolnictwo (3 493 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych branżach
w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższy wykres prezentuje zarobki na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższa tabela przedstawia zarobki pracowników na różnych szczeblach zarządzania w podziale na firmy o różnej wielkości zatrudnienia.


Wynagrodzenia całkowite osób na różnych szczeblach zarządzania w firmach o
różnej wielkości w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

dyrektor

mikroprzedsiębiorstwo

416

5 600

8 039

13 539

małe przedsiębiorstwo

1 125

5 932

9 234

15 500

średnie przedsiębiorstwo

1 702

8 516

12 500

18 000

duże przedsiębiorstwo

1 057

10 950

15 549

22 150

wielkie przedsiębiorstwo

1 072

12 000

17 126

24 000

kierownik

mikroprzedsiębiorstwo

1 125

3 350

4 210

6 000

małe przedsiębiorstwo

4 181

3 924

5 000

7 081

średnie przedsiębiorstwo

7 134

4 354

5 932

8 400

duże przedsiębiorstwo

5 269

4 900

6 800

9 593

wielkie przedsiębiorstwo

6 893

4 856

7 050

10 166

specjalista

mikroprzedsiębiorstwo

4 832

2 571

3 350

4 300

małe przedsiębiorstwo

10 799

2 930

3 780

5 000

średnie przedsiębiorstwo

16 976

3 250

4 200

5 645

duże przedsiębiorstwo

12 581

3 500

4 500

6 100

wielkie przedsiębiorstwo

18 857

3 628

4 856

6 600

pracownik szeregowy

mikroprzedsiębiorstwo

4 230

2 058

2 560

3 278

małe przedsiębiorstwo

7 145

2 270

2 775

3 493

średnie przedsiębiorstwo

8 657

2 430

2 919

3 565

duże przedsiębiorstwo

5 644

2 520

3 062

3 800

wielkie przedsiębiorstwo

9 059

2 500

3 061

3 850

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Jurczak

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".