Stefa premium Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Średnie miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych województwach na tle kraju

mazowieckie 122,1%

dolnośląskie 102,2%

śląskie 100,1%

średnia ogólnopolska = 100%

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 2793 PLN
Artysta grafik 3983 PLN
Dowódca plutonu 4946 PLN
Psycholog 3029 PLN
Dyspozytor 4025 PLN
Operator SAP 4354 PLN
Sprzedawca/kasjer 2308 PLN
Lekarz neurolog 4891 PLN
Programista Perl 7363 PLN
Woźny/woźna 2179 PLN

wynagrodzenia - marzec 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 886 PLN
6.2% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - marzec 2018 (r/r) 1.3%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2017 roku

13.02.2018 Jagoda Zygiert

Informacje o badaniu:

W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partner badania: interia.plPrzypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

W 2017 roku w województwie dolnośląskim mediana płac całkowitych wyniosła 4 400 PLN brutto. Połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 205 PLN do 6 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajwyższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy województwa – Wrocławiu. Mediana płac wynosiła tam 4 900 PLN. W pozostałych z wyszczególnionych miast zarobki były o około 1 000 PLN niższe.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuZarobki pracowników z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2 985 PLN) w województwie dolnośląskim stanowiły około 56% wynagrodzeń pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim (5 359 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
z różnym wykształceniem w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuNajniżej opłacaną branżą spośród wyróżnionych były usługi dla ludności (mediana 3 349 PLN) oraz nauka i szkolnictwo (3 493 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych branżach
w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższy wykres prezentuje zarobki na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim. Więcej danych na temat wynagrodzeń znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoniższa tabela przedstawia zarobki pracowników na różnych szczeblach zarządzania w podziale na firmy o różnej wielkości zatrudnienia.


Wynagrodzenia całkowite osób na różnych szczeblach zarządzania w firmach o
różnej wielkości w województwie dolnośląskim w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy

próba

25% zarabiało powyżej

mediana

25% zarabiało poniżej

dyrektor

mikroprzedsiębiorstwo

416

5 600

8 039

13 539

małe przedsiębiorstwo

1 125

5 932

9 234

15 500

średnie przedsiębiorstwo

1 702

8 516

12 500

18 000

duże przedsiębiorstwo

1 057

10 950

15 549

22 150

wielkie przedsiębiorstwo

1 072

12 000

17 126

24 000

kierownik

mikroprzedsiębiorstwo

1 125

3 350

4 210

6 000

małe przedsiębiorstwo

4 181

3 924

5 000

7 081

średnie przedsiębiorstwo

7 134

4 354

5 932

8 400

duże przedsiębiorstwo

5 269

4 900

6 800

9 593

wielkie przedsiębiorstwo

6 893

4 856

7 050

10 166

specjalista

mikroprzedsiębiorstwo

4 832

2 571

3 350

4 300

małe przedsiębiorstwo

10 799

2 930

3 780

5 000

średnie przedsiębiorstwo

16 976

3 250

4 200

5 645

duże przedsiębiorstwo

12 581

3 500

4 500

6 100

wielkie przedsiębiorstwo

18 857

3 628

4 856

6 600

pracownik szeregowy

mikroprzedsiębiorstwo

4 230

2 058

2 560

3 278

małe przedsiębiorstwo

7 145

2 270

2 775

3 493

średnie przedsiębiorstwo

8 657

2 430

2 919

3 565

duże przedsiębiorstwo

5 644

2 520

3 062

3 800

wielkie przedsiębiorstwo

9 059

2 500

3 061

3 850

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Jagoda Zygiert

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl