Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Benefity w oczach pracowników w 2020 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel geografii 3251 PLN
Lakiernik proszkowy 2965 PLN
Murarz 2775 PLN
Lekarz pediatra 5715 PLN
Wagowy 2857 PLN
Trendsetter 3349 PLN
Audit manager 13000 PLN
Pomocnik drukarza 2819 PLN
Kierownik hurtowni 5000 PLN
Zwrotnicowy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii w 2009 roku

24.05.2010 Arkadiusz Koperek
Rok 2009 dla większości krajów Europy Zachodniej był okresem bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Kryzys finansowy i rosnące na jego skutek bezrobocie sprawiły, że sytuacja wielu osób, które zdecydowały się na emigrację zarobkową, stała się zdecydowanie trudniejsza. Czy warto zatem jeszcze w ogóle pracować na Wyspach? Jak kształtowały się płace w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii? Jakie były w 2009 roku różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn? W których grupach zawodowych wynagrodzenia były zdecydowanie najwyższe? Na te i wiele innych pytań odpowiada niniejsza publikacja. Artykuł zawiera 7 wykresów i 3 tabele.
Fala emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii zdaje się dobiegać końca. W 2009 roku dały tam bowiem o sobie znać niekorzystne efekty światowego kryzysu finansowego w postaci dużego bezrobocia i rosnącej niechęci do imigrantów podejmujących pracę za stawki o wiele niższe niż są w stanie zaakceptować brytyjscy pracownicy. Jak zatem kształtowały się płace na wyspach Brytyjskich w 2009 roku? Czy spowolnienie gospodarcze znacząco wpłynęło na płace zatrudnionych? W jakich branżach można było zarobić najwięcej? Czy wciąż warto wyjeżdżać tam do pracy?

Odzwierciedleniem niekorzystnych zjawisk na brytyjskim rynku pracy w 2009 roku była z pewnością rosnąca stopa bezrobocia. Jak pokazują dane, zaczęła ona dość dynamicznie rosnąć od maja 2008 roku. Swój szczyt osiągnęła w lipcu 2009 roku, kiedy to odsetek osób pozostających bez pracy kształtował się na poziomie 7,9%. Takiego wskaźnika nie notowano w Wielkiej Brytanii od wielu lat. Po tym okresie nastąpiła chwilowa stabilizacja, jednak prognozy na 2010 rok nie są zbyt optymistyczne. Z pewnością nie nastąpi gwałtowny spadek bezrobocia, co więcej prawdopodobne są kolejne wzrosty liczby osób pozostających bez pracy.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 2006-2009

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia


Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to mediana płacy w 2009 roku w Wielkiej Brytanii kształtowała się na poziomie 397 GBP tygodniowo. Dla porównania, w Polsce przeciętna tygodniowa płaca to ok. 189 GBP (zakładając, że przeciętna miesięczna płaca w Polsce to 3404 PLN (listopad 2009), a kurs wynosi 4,50 PLN za 1 GBP). Ciągle więc nasze zarobki są ponad dwukrotnie niższe niż na Wyspach.
Grupa 10% najlepiej zarabiających Brytyjczyków co tydzień otrzymywała ponad 874,4 GBP. Z danych zaprezentowanych przez Office for National Statistics wynika także, że na Wyspach mężczyźni zarabiali w 2009 roku zdecydowanie więcej niż kobiety. Panie miały bowiem medianę płacy niższą aż o 36% w porównaniu do mężczyzn. Co więcej, różnica w zarobkach była najbardziej widoczna w grupie 10% najniżej opłacanych pracowników. Tu mężczyźni otrzymywali tygodniowe wynagrodzenie ponad 2,3 krotnie większe niż kobiety. Szczegółowe dane prezentuje tabela 1.

Wynagrodzenia tygodniowe wszystkich pracowników
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (w GBP)

10% zarabia

poniżej

25% zarabia

poniżej

mediana

25% zarabia

powyżej

10% zarabia

powyżej

wszyscy pracownicy

119,9

243,9

397,3

613,3

874,4

mężczyźni

214,2

330,7

491,0

716,7

1 034,1

kobiety

92,0

177,1

309,8

490,4

705,3

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsW 2009 roku, pomimo kryzysu zanotowano ogólny wzrost zarobków na poziomie 2,2%. W porównaniu do 2007 i 2008 roku oznacza to spadek o blisko 1,1%. Co ciekawe, w 2009 roku w Wielkiej Brytanii gorzej wiodło się mężczyznom. To w ich przypadku spadek dynamiki zarobków był najwyższy (z 4,2% w 2008 roku do 1,4% w 2009). Wynagrodzenie kobiet rosło w 2009 roku na poziomie 3,5%, a więc powyżej średniej zanotowanej dla wszystkich badanych.

Dynamika mediany wynagrodzenia tygodniowego
w Wielkiej Brytanii w latach 2007, 2008, 2009 (w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsZobaczmy jeszcze ile w 2009 roku zarabiali pracownicy zatrudnieni na niepełny etat. Mediana ich tygodniowej płacy wyniosła 152,9 GBP, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do 2008 roku. Co ciekawe, spośród osób zatrudnionych na niepełny etat lepiej opłacane były kobiety (155,5 GBP na tydzień) niż mężczyźni (143,6 GBP). Taka sytuacja związana jest jednak z faktem, że na Wyspach Brytyjskich to kobiety zdecydowanie częściej podejmują ten typ zatrudnienia.

Wynagrodzenia tygodniowe pracowników zatrudnionych na niepełny etat
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (w GBP)

mediana 2009

zmiana w porównaniu do 2008

wszyscy pracownicy

152,9

4,0

mężczyźni

143,6

5,1

kobiety

155,6

3,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia w regionach


W jakich regionach Wielkiej Brytanii zarabiano w 2009 roku najwięcej? Z danych statystycznych wynika, że zdecydowanym liderem pod względem płac był Londyn. Mediana przeciętnego wynagrodzenia wyniosła tu 627,4 GBP tygodniowo i była wyższa od mediany ogólnokrajowej o blisko 22%. Sytuacja ta wydaje się logiczna zważając na to, że Londyn jest jednym z głównych centrów finansowych świata i to tu przedstawicielstwa ma większość najbardziej znaczących globalnych korporacji. Zarobki w stolicy „ciągnęły” w górę płace w całym regionie południowo-wschodniej Anglii (South East). Mediana tygodniowego wynagrodzenia przekraczała w nim powiem 500 GBP na tydzień. Na dość przyzwoite pensje w 2009 roku można było również liczyć w Szkocji (473,6 GBP).
Zdecydowanie gorzej wiodło się natomiast osobom zatrudnionym w Walii i Północnej Irlandii. Tutaj bowiem mediana tygodniowego wynagrodzenia oscylowała wokół poziomu 440 GBP i była niższa niż w Londynie o blisko 30%. Szczegółowe dane prezentuje wykres 3.

Mediana płac pracowników zatrudnionych na pełny etat
w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia osób w różnym wieku


W 2009 roku wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii były również uzależnione od wieku pracowników. Z zebranych danych wynika, że płace rosły wraz z wiekiem pracownika, ale tylko do osiągnięcia przez niego 40-49 lat. Dla osób w tym przedziale wiekowym wynagrodzenia były najwyższe, a tygodniowo zarabiali oni na poziomie 550,6 GBP. Natomiast zdecydowanie najniżej opłacani byli pracownicy młodociani. Osoby pomiędzy 16 a 17 rokiem życia otrzymywały płace ponad 3 krotnie niższe niż osoby po 40-tce. Sytuacja ta wynika zarówno z braku doświadczenia zawodowego, jak i faktu, że zarobki takich osób są często regulowane specjalnymi przepisami prawnymi.

Wynagrodzenia tygodniowe pracowników w różnym wieku
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsCo ciekawe, wśród kobiet, wiek w którym osiągają one maksimum swoich płac to 30-39 lat. Zarobki pań mających 40 lat i więcej były już zdecydowanie niższe, a spadek ich wysokości był zdecydowanie większy niż w przypadku mężczyzn. Co ciekawe, kobiety zarabiały w 2009 roku więcej niż mężczyźni znajdujący się w najniższej grupie wiekowej (16-17 lat).

Wynagrodzenia tygodniowe kobiet i mężczyzn w różnym wieku
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenie w grupach zawodowych


Przyglądając się płacom na Wyspach Brytyjskich w 2009 roku, warto zobaczyć jeszcze jak kształtowały się one w poszczególnych grupach zawodowych. Dane pokazują, że najlepiej opłacani byli menedżerowie i wyżsi urzędnicy. Ich tygodniowa płaca oscylowała na poziomie 712,9 GBP i była o 46% wyższa niż zanotowana ogółem dla wszystkich pracowników. Dobrze w Wielkiej Brytanii zarabiali również wszelkiego rodzaju specjaliści. Ich cotygodniowe uposażenie wynosiło 695,6 GBP. Powyżej 500 GBP na tydzień zarabiali także młodsi specjaliści i technicy różnych specjalności (z wykształceniem wyższym).
Zdecydowanie najgorzej wiodło się osobom niewykwalifikowanym oraz pracującym w działach obsługi klienta i sprzedaży. Tutaj przeciętne tygodniowe wynagrodzenie wyniosło odpowiednio 322,5 GBP oraz 296,2 GBP. Co ciekawe, to właśnie w tych grupach zawodowych pracuje duży odsetek imigrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wynagrodzenia tygodniowe wybranych grup pracowników
zatrudnionych na pełny etat w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsZdecydowanie największe różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii w 2009 roku występowały w grupach robotników przemysłowych, rzemieślników oraz operatorów urządzeń mechanicznych i maszyn. Panowie zatrudnieni na tych pozycjach zarabiali bowiem ok. 40% więcej niż panie. Sytuacja ta wynika oczywiście z faktu, że w tego typu zawodach pracuje zdecydowanie więcej mężczyzn. Duże dysproporcje płac występowały również wśród menedżerów i wyższych urzędników (27%) oraz wśród pracowników niewykwalifikowanych (27%). W tej ostatniej grupie sytuacja wynika zapewne z faktu, że wiele prac dla osób bez konkretnych umiejętności zawodowych to prace fizyczne, wykonywane w dużej mierze przez mężczyzn.
Najmniejsze różnice płac pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły w 2009 roku w jednej z najniżej opłacanych grup zawodowych – sprzedawców i pracowników obsługi klienta. Panowie zarabiali tu o 9% więcej niż panie. Szczegóły prezentuje tabela 3.

Wynagrodzenia tygodniowe kobiet i mężczyzn w wybranych grupach zawodowych
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

mężczyźni

kobiety

różnica

wszyscy pracownicy

531,1

426,4

1,25

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

459,7

323,0

1,42

operatorzy maszyn i urządzeń mechanicznych

427,8

305,7

1,40

menedżerowie i wyżsi urzędnicy

773,4

602,7

1,28

zawody podstawowe (pracownicy niewykwalifikowani)

344,0

271,3

1,27

usługi

364,6

316,8

1,15

młodsi specjaliści i technicy

581,5

516,0

1,13

sekretariat i administracja

409,3

363,6

1,13

specjaliści

733,1

655,1

1,12

sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta

311,0

285,9

1,09

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsSkładniki wynagrodzenia


Z czego składała się przeciętna płaca w Wielkiej Brytanii w 2009 roku? Jak pokazują dane, jej główną część stanowiło wynagrodzenie podstawowe (95%). Premia wynosiła przeciętnie 3% wartości tygodniowej płacy. Po 1% swój udział w całkowitym wynagrodzeniu miały premie i bonusy oraz dodatki za prace w trybie zmianowym. Oczywiście to zestawienie jest pewnym uśrednieniem. Struktura płacy zależna była bowiem od branży, regionu czy – przede wszystkim – od rodzaju wykonywanego zawodu. W przypadku handlowców, zdecydowanie dużą rolę odgrywała bowiem premia.

Struktura przeciętnego (średniego) wynagrodzenia pracowników
w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2009 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National Statistics


Bibliografia
1. Office for National Statistics - www.statistics.gov.uk
2. Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl
Arkadiusz Koperek

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]