Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii w 2009 roku

24.05.2010 Arkadiusz Koperek
Rok 2009 dla większości krajów Europy Zachodniej był okresem bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Kryzys finansowy i rosnące na jego skutek bezrobocie sprawiły, że sytuacja wielu osób, które zdecydowały się na emigrację zarobkową, stała się zdecydowanie trudniejsza. Czy warto zatem jeszcze w ogóle pracować na Wyspach? Jak kształtowały się płace w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii? Jakie były w 2009 roku różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn? W których grupach zawodowych wynagrodzenia były zdecydowanie najwyższe? Na te i wiele innych pytań odpowiada niniejsza publikacja. Artykuł zawiera 7 wykresów i 3 tabele.
Fala emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii zdaje się dobiegać końca. W 2009 roku dały tam bowiem o sobie znać niekorzystne efekty światowego kryzysu finansowego w postaci dużego bezrobocia i rosnącej niechęci do imigrantów podejmujących pracę za stawki o wiele niższe niż są w stanie zaakceptować brytyjscy pracownicy. Jak zatem kształtowały się płace na wyspach Brytyjskich w 2009 roku? Czy spowolnienie gospodarcze znacząco wpłynęło na płace zatrudnionych? W jakich branżach można było zarobić najwięcej? Czy wciąż warto wyjeżdżać tam do pracy?

Odzwierciedleniem niekorzystnych zjawisk na brytyjskim rynku pracy w 2009 roku była z pewnością rosnąca stopa bezrobocia. Jak pokazują dane, zaczęła ona dość dynamicznie rosnąć od maja 2008 roku. Swój szczyt osiągnęła w lipcu 2009 roku, kiedy to odsetek osób pozostających bez pracy kształtował się na poziomie 7,9%. Takiego wskaźnika nie notowano w Wielkiej Brytanii od wielu lat. Po tym okresie nastąpiła chwilowa stabilizacja, jednak prognozy na 2010 rok nie są zbyt optymistyczne. Z pewnością nie nastąpi gwałtowny spadek bezrobocia, co więcej prawdopodobne są kolejne wzrosty liczby osób pozostających bez pracy.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w latach 2006-2009

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia


Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to mediana płacy w 2009 roku w Wielkiej Brytanii kształtowała się na poziomie 397 GBP tygodniowo. Dla porównania, w Polsce przeciętna tygodniowa płaca to ok. 189 GBP (zakładając, że przeciętna miesięczna płaca w Polsce to 3404 PLN (listopad 2009), a kurs wynosi 4,50 PLN za 1 GBP). Ciągle więc nasze zarobki są ponad dwukrotnie niższe niż na Wyspach.
Grupa 10% najlepiej zarabiających Brytyjczyków co tydzień otrzymywała ponad 874,4 GBP. Z danych zaprezentowanych przez Office for National Statistics wynika także, że na Wyspach mężczyźni zarabiali w 2009 roku zdecydowanie więcej niż kobiety. Panie miały bowiem medianę płacy niższą aż o 36% w porównaniu do mężczyzn. Co więcej, różnica w zarobkach była najbardziej widoczna w grupie 10% najniżej opłacanych pracowników. Tu mężczyźni otrzymywali tygodniowe wynagrodzenie ponad 2,3 krotnie większe niż kobiety. Szczegółowe dane prezentuje tabela 1.

Wynagrodzenia tygodniowe wszystkich pracowników
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (w GBP)

10% zarabia

poniżej

25% zarabia

poniżej

mediana

25% zarabia

powyżej

10% zarabia

powyżej

wszyscy pracownicy

119,9

243,9

397,3

613,3

874,4

mężczyźni

214,2

330,7

491,0

716,7

1 034,1

kobiety

92,0

177,1

309,8

490,4

705,3

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsW 2009 roku, pomimo kryzysu zanotowano ogólny wzrost zarobków na poziomie 2,2%. W porównaniu do 2007 i 2008 roku oznacza to spadek o blisko 1,1%. Co ciekawe, w 2009 roku w Wielkiej Brytanii gorzej wiodło się mężczyznom. To w ich przypadku spadek dynamiki zarobków był najwyższy (z 4,2% w 2008 roku do 1,4% w 2009). Wynagrodzenie kobiet rosło w 2009 roku na poziomie 3,5%, a więc powyżej średniej zanotowanej dla wszystkich badanych.

Dynamika mediany wynagrodzenia tygodniowego
w Wielkiej Brytanii w latach 2007, 2008, 2009 (w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsZobaczmy jeszcze ile w 2009 roku zarabiali pracownicy zatrudnieni na niepełny etat. Mediana ich tygodniowej płacy wyniosła 152,9 GBP, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do 2008 roku. Co ciekawe, spośród osób zatrudnionych na niepełny etat lepiej opłacane były kobiety (155,5 GBP na tydzień) niż mężczyźni (143,6 GBP). Taka sytuacja związana jest jednak z faktem, że na Wyspach Brytyjskich to kobiety zdecydowanie częściej podejmują ten typ zatrudnienia.

Wynagrodzenia tygodniowe pracowników zatrudnionych na niepełny etat
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (w GBP)

mediana 2009

zmiana w porównaniu do 2008

wszyscy pracownicy

152,9

4,0

mężczyźni

143,6

5,1

kobiety

155,6

3,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia w regionach


W jakich regionach Wielkiej Brytanii zarabiano w 2009 roku najwięcej? Z danych statystycznych wynika, że zdecydowanym liderem pod względem płac był Londyn. Mediana przeciętnego wynagrodzenia wyniosła tu 627,4 GBP tygodniowo i była wyższa od mediany ogólnokrajowej o blisko 22%. Sytuacja ta wydaje się logiczna zważając na to, że Londyn jest jednym z głównych centrów finansowych świata i to tu przedstawicielstwa ma większość najbardziej znaczących globalnych korporacji. Zarobki w stolicy „ciągnęły” w górę płace w całym regionie południowo-wschodniej Anglii (South East). Mediana tygodniowego wynagrodzenia przekraczała w nim powiem 500 GBP na tydzień. Na dość przyzwoite pensje w 2009 roku można było również liczyć w Szkocji (473,6 GBP).
Zdecydowanie gorzej wiodło się natomiast osobom zatrudnionym w Walii i Północnej Irlandii. Tutaj bowiem mediana tygodniowego wynagrodzenia oscylowała wokół poziomu 440 GBP i była niższa niż w Londynie o blisko 30%. Szczegółowe dane prezentuje wykres 3.

Mediana płac pracowników zatrudnionych na pełny etat
w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenia osób w różnym wieku


W 2009 roku wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii były również uzależnione od wieku pracowników. Z zebranych danych wynika, że płace rosły wraz z wiekiem pracownika, ale tylko do osiągnięcia przez niego 40-49 lat. Dla osób w tym przedziale wiekowym wynagrodzenia były najwyższe, a tygodniowo zarabiali oni na poziomie 550,6 GBP. Natomiast zdecydowanie najniżej opłacani byli pracownicy młodociani. Osoby pomiędzy 16 a 17 rokiem życia otrzymywały płace ponad 3 krotnie niższe niż osoby po 40-tce. Sytuacja ta wynika zarówno z braku doświadczenia zawodowego, jak i faktu, że zarobki takich osób są często regulowane specjalnymi przepisami prawnymi.

Wynagrodzenia tygodniowe pracowników w różnym wieku
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsCo ciekawe, wśród kobiet, wiek w którym osiągają one maksimum swoich płac to 30-39 lat. Zarobki pań mających 40 lat i więcej były już zdecydowanie niższe, a spadek ich wysokości był zdecydowanie większy niż w przypadku mężczyzn. Co ciekawe, kobiety zarabiały w 2009 roku więcej niż mężczyźni znajdujący się w najniższej grupie wiekowej (16-17 lat).

Wynagrodzenia tygodniowe kobiet i mężczyzn w różnym wieku
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsWynagrodzenie w grupach zawodowych


Przyglądając się płacom na Wyspach Brytyjskich w 2009 roku, warto zobaczyć jeszcze jak kształtowały się one w poszczególnych grupach zawodowych. Dane pokazują, że najlepiej opłacani byli menedżerowie i wyżsi urzędnicy. Ich tygodniowa płaca oscylowała na poziomie 712,9 GBP i była o 46% wyższa niż zanotowana ogółem dla wszystkich pracowników. Dobrze w Wielkiej Brytanii zarabiali również wszelkiego rodzaju specjaliści. Ich cotygodniowe uposażenie wynosiło 695,6 GBP. Powyżej 500 GBP na tydzień zarabiali także młodsi specjaliści i technicy różnych specjalności (z wykształceniem wyższym).
Zdecydowanie najgorzej wiodło się osobom niewykwalifikowanym oraz pracującym w działach obsługi klienta i sprzedaży. Tutaj przeciętne tygodniowe wynagrodzenie wyniosło odpowiednio 322,5 GBP oraz 296,2 GBP. Co ciekawe, to właśnie w tych grupach zawodowych pracuje duży odsetek imigrantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wynagrodzenia tygodniowe wybranych grup pracowników
zatrudnionych na pełny etat w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsZdecydowanie największe różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii w 2009 roku występowały w grupach robotników przemysłowych, rzemieślników oraz operatorów urządzeń mechanicznych i maszyn. Panowie zatrudnieni na tych pozycjach zarabiali bowiem ok. 40% więcej niż panie. Sytuacja ta wynika oczywiście z faktu, że w tego typu zawodach pracuje zdecydowanie więcej mężczyzn. Duże dysproporcje płac występowały również wśród menedżerów i wyższych urzędników (27%) oraz wśród pracowników niewykwalifikowanych (27%). W tej ostatniej grupie sytuacja wynika zapewne z faktu, że wiele prac dla osób bez konkretnych umiejętności zawodowych to prace fizyczne, wykonywane w dużej mierze przez mężczyzn.
Najmniejsze różnice płac pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły w 2009 roku w jednej z najniżej opłacanych grup zawodowych – sprzedawców i pracowników obsługi klienta. Panowie zarabiali tu o 9% więcej niż panie. Szczegóły prezentuje tabela 3.

Wynagrodzenia tygodniowe kobiet i mężczyzn w wybranych grupach zawodowych
w Wielkiej Brytanii w 2009 roku (dane w GBP)

mężczyźni

kobiety

różnica

wszyscy pracownicy

531,1

426,4

1,25

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

459,7

323,0

1,42

operatorzy maszyn i urządzeń mechanicznych

427,8

305,7

1,40

menedżerowie i wyżsi urzędnicy

773,4

602,7

1,28

zawody podstawowe (pracownicy niewykwalifikowani)

344,0

271,3

1,27

usługi

364,6

316,8

1,15

młodsi specjaliści i technicy

581,5

516,0

1,13

sekretariat i administracja

409,3

363,6

1,13

specjaliści

733,1

655,1

1,12

sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta

311,0

285,9

1,09

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National StatisticsSkładniki wynagrodzenia


Z czego składała się przeciętna płaca w Wielkiej Brytanii w 2009 roku? Jak pokazują dane, jej główną część stanowiło wynagrodzenie podstawowe (95%). Premia wynosiła przeciętnie 3% wartości tygodniowej płacy. Po 1% swój udział w całkowitym wynagrodzeniu miały premie i bonusy oraz dodatki za prace w trybie zmianowym. Oczywiście to zestawienie jest pewnym uśrednieniem. Struktura płacy zależna była bowiem od branży, regionu czy – przede wszystkim – od rodzaju wykonywanego zawodu. W przypadku handlowców, zdecydowanie dużą rolę odgrywała bowiem premia.

Struktura przeciętnego (średniego) wynagrodzenia pracowników
w Wielkiej Brytanii w kwietniu 2009 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie danych Office for National Statistics


Bibliografia
1. Office for National Statistics - www.statistics.gov.uk
2. Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl
Arkadiusz Koperek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".